18. RembrandtIn 1642 schilderde Rembrandt van Rijn in opdracht wat een van zijn bekendste schilderijen zou worden: De Nachtwacht, een portret van een groep Amsterdamse burgers die zich als schutters hebben opgesteld rond hun kapitein Frans Banning Cocq. Het was bestemd voor de grote zaal van de gerenoveerde Kloveniersdoelen. Ook de collega's van Banning Cocq bestelden zo’n groepsportret bij een gerenommeerd schilder. Het schuttersstuk van Rembrandt hing aanvankelijk dan ook in gezelschap van andere groepsportretten in de nieuwe Doelenzaal, waar de schutters geregeld samenkwamen om te eten, te drinken en te roken. Toch is het meer dan een gelegenheidsstuk. Het blijft intrigeren en commentaar uitlokken. Er staat iets te gebeuren, maar wat?

Rembrandt was toen een veelgevraagd portrettist. Hij was een ambitieuze schilder die op jeugdige leeftijd zijn geboorteplaats Leiden had verlaten in de hoop in het rijkere en grotere Amsterdam carrière te maken. Daarin was hij geslaagd. Met zijn dure portretten en schilderijen van bijbelse en mythologische figuren en geschiedenissen bediende hij een elite van welgestelde burgers en kunstkenners.

Ook van gewone burgers was er zo’n grote vraag naar schilderijen voor hun woonhuizen dat overal in de Republiek kunstschilders probeerden een plaats op de markt te verwerven. Omstreeks 1650 waren er in Amsterdam circa 175 werkzaam. Het merendeel van hen produceerde goedkope schilderijtjes voor een anonieme markt, veelal landschapjes en zogenaamde genrestukken, voorstellingen van alledaagse scènes. Er is wel berekend dat in de zeventiende eeuw ruim vijf miljoen schilderijen moeten zijn vervaardigd. Niet alleen Rembrandt is daarom symbool van de opvallende culturele bloei van de zeventiende eeuw, maar ook Vermeer en Steen en al die honderden lokale schilders van tweede en derde garnituur die zich, overschaduwd door beroemde meesters of werkzaam in kleinere kunstcentra als Enkhuizen of Zwolle, probeerden staande te houden.


Rembrandt en zijn werk (non-fictie)


Mirjam Alexander-Knotter, Jasper Hillegers en Edward van Voolen, De ‘joodse’ Rembrandt : de mythe ontrafeld
Zwolle : Waanders, 2006.
ISBN: 978-90-400-8301-3.
Aan de hand van Rembrandts tekeningen, schilderijen (waaronder ‘Het joodse bruidje’) en etsen waarbij sprake zou zijn van een joodse context, ontzenuwen de auteurs de mythe dat er een speciale band was tussen de schilder en de joden. Uitgebracht ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Joods Historisch Museum van Amsterdam in 2007.

Jonathan Bikker, Late Rembrandt
Brussel: Mercatorfonds, 2014. Vertaling van: Rembrandt : The Late Works, 2014.
ISBN: 978-94-623-0052-1.
Overzicht in woord en beeld van werk van Rembrandt uit de periode vanaf circa 1650 tot zijn dood in 1669 naar aanleiding van de tentoonstellingen 'Rembrandt: The Late Works' in The National Gallery in Londen (15 oktober 2014-18 januari 2015) en 'Late Rembrandt' in het Rijksmuseum in Amsterdam (12 februari-17 mei 2015).

Paul Brood (redactie), De 25 dagen van Nederland : beslissende momenten uit de vaderlandse geschiedenis
Zwolle [etc.] : Waanders, 2005-2006.
ISBN: 978-90-400-1722-3.
Bundeling in twee banden van 25 eerder afzonderlijk aangeboden afleveringen van de serie De 25 dagen van Nederland. Zo gaan de delen 3 en 10, beide geschreven door René van Stipriaan, over respectievelijk de gevangenneming van Floris V en de synode van Dordrecht in 1618-1619, waar besloten werd tot een nieuwe bijbelvertaling, de Statenvertaling, en waar de remonstranten werden veroordeeld. Deel 11, geschreven door Han van der Horst, is gewijd aan het faillissement van Rembrandt op 26 juli 1656.

Ben Broos, Saskia : de vrouw van Rembrandt
Zwolle : WBooks, 2012.
ISBN: 978-90-400-0775-0.
Monografie over Saskia van Uylenburgh (1612-1642), de vrouw van Rembrandt: haar jeugd in Leeuwarden, haar milieu, haar vriendschappen, haar ambities en haar emoties.

Antoon Erftemeijer, De aap van Rembrandt : kunstenaarsanekdotes van de klassieke oudheid tot heden
Haarlem : Becht, 2011. 3e dr. 1ste dr.: 2000.
ISBN: 978-90-230-1333-4.
Selectie van anekdotes over ruim 450 kunstenaars, waarvan de titel is ontleend aan het verhaal dat Rembrandt tegen de zin van zijn opdrachtgevers zijn overleden huisdier, een aap, een plaatsje op een familieportret had gegeven.

D.M. Field, Rembrandt
Rijswijk : Atrium, 2006. Vertaling van: Rembrandt, 2003. Vertaling: Marianne Palm e.a.
ISBN: 90-5947-156-3.
Levensverhaal van Rembrandt, met bijzondere aandacht voor zijn leefwereld en de historische en sociale context ervan.

Rudi Fuchs, Rembrandt spreekt : een verslag
Amsterdam : De Bezige Bij, 2006.
ISBN: 90-234-1930-8.
Met een bijna microscopische precisie analyseert kunsthistoricus en voormalig museumdirecteur Rudi Fuchs de compositie van de figuurstukken van Rembrandt, in zijn visie een kunstenaar in de moderne zin van het woord.

Arthur Graaff en Michiel Roscam Abbing, Rembrandt voor dummies
Amsterdam [etc.] : Addison Wesley, 2006.
ISBN: 90-430-1280-7.
Aan Rembrandt gewijd deel in de bekende serie, waarin onder meer wordt ingegaan op zijn privéleven, zijn tijd, zijn techniek, de onderwerpen in zijn werk en de receptie daarvan.

B. Haak, Hollandse schilders in de Gouden Eeuw
Zwolle : Waanders, 2003.
ISBN: 90-400-8791-1.
Beschrijving van meer dan vierhonderd schilders uit de Gouden Eeuw, van wie tevens representatief werk wordt afgebeeld.

Peter Hecht, Van Gogh en Rembrandt
Amsterdam [etc.] ; Van Gogh Museum, 2006.
ISBN: 978-90-400-8239-9.
De visie van Vincent van Gogh, ontleend aan zijn brieven, op de schilderkunst, op de religie in de schilderkunst, op 17de-eeuwse kunstenaars en in het bijzonder Rembrandt, voor wie hij een grote bewondering had.

Jasper Henderson en Victor Schiferli, Rembrandt : leven en werk van een meesterschilder
Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 2012.
ISBN: 978-90-868-9069-9.
Introductie op zakformaat tot Rembrandt, met naast onder meer een tijdlijn en citaten uit de wereldliteratuur een overzicht van 25 van zijn werken uit het Rijksmuseum.

Kees Kaldenbach (teksten), Museumgids : Rembrandt, Vermeer, Van Gogh : compleet museum-schilderijen overzicht
Deventer : Scriptio, 2008.
ISBN: 978-90-8773-011-6.
Overzicht van de locaties, zowel de musea als (zover bekend) de privé-collecties, waar zo goed als alle schilderijen van Rembrandt, Vermeer en Van Gogh zich bevinden. Van bijna elk werk wordt een korte beschrijving gegeven.

Henri Nouwen, Thuiskomen : verdere gedachten bij Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon’
Tielt : Lannoo, 2009.
ISBN: 978-90-209-3013-9.
Vervolg op Eindelijk thuis (1991), een meditatie van theoloog Henri Nouwen over Rembrandts schilderij ‘De terugkeer van de verloren zoon’, dat voor hem een verlangen naar geborgenheid, veiligheid en aanvaarding openbaarde. Dit nieuwe boek komt voort uit niet eerder gepubliceerde notities, opgetekend tijdens een driedaagse workshop over zijn ervaringen met het schilderij.

Carla Rombouts, Kleur je eigen Rembrandt en zijn leerlingen
Utrecht : Kosmos Uitgevers, 2016.
ISBN: 978-90-439-1881-7.
Twaalf kleurplaten op A3-formaat voor volwassenen met de bekende meesterwerken van Rembrandt van Rijn en zijn leerlingen Gerard Dou, Govert Flinck en Ferdinand Bol. Bij elke kleurplaat staat het originele meesterwerk afgebeeld als voorbeeld.

Martijn de Rooi en Sylvia Pessireron, De Rembrandt gids : tochten door de wereld van de meester
Weesp : N&L Publishing, 2006. Foto’s: Jurjen Drenth.
ISBN: 90-8541-022-3.
Culturele reisgids over leven en werk van Rembrandt en de daarmee verbonden plekken in Leiden en Amsterdam en omgeving.

Pepin van Rooijen, Rembrandt : artists' colouring book
Amsterdam : The Pepin Press, 2015.
ISBN: 978-94-6009-813-0.
Kleurboek voor volwassenen met zestien grote vellen professioneel zuurvrij tekenpapier (25 x 34,5 cm, 180 g/m2), geschikt voor vele kleurtechnieken, zoals potlood, pastel, viltstift, ecoline, aquarel en gouache.

Michiel Roscam Abbing, Rembrandt : leven en werk van de grootste schilder aller tijden
Utrecht [etc.] : Kosmos-Z&K, 2006. Vertaling van: The Rembrandt Experience (2006).
ISBN: 90-215-8483-2.
Vlot leesbaar, thematisch ingedeeld boek over leven en werk van Rembrandt, met als bijlage documenten in facsimile, zoals brieven, ambtelijke stukken en plattegronden.

Michiel Roscam Abbing, De schatten van Rembrandt : het verhaal van zijn leven en werk
Utrecht : Kosmos Uitgevers, 2015. Vertaling van: The Treasures of Rembrandt, 2006.
ISBN: 978-90-215-6072-4.
Rijk geïllustreerde boek in luxe cassette waarin alle aspecten van Rembrandts successen, tegenslagen, artistieke ontwikkeling en vaardigheid worden beschreven. Met losse kopieën van kaarten, schetsen, documenten en brieven die te maken hebben met het leven van de schilder.

Epco Runia en Ariane van Suchtelen, Rembrandt
Den Haag [etc.]: Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis [etc.], 2006.
ISBN: 90-400-8174-3.
De conservator en de curator van het Mauritshuis schetsen het leven van Rembrandt en geven een beeld van zijn werk aan de hand van tien schilderijen uit de eigen collectie van het museum.

Jaco Rutgers en Mieke Rijnders (redactie), Rembrandt in perspectief : de veranderende visie op de meester en zijn werk
Heerlen : Open Universiteit, 2014.
ISBN: 978-94-911966-0-7.
Handboek bij de gelijknamige cursus van de Open Universiteit waarin enerzijds inzicht wordt gegeven in de geschiedenis van de waardering van Rembrandts werk door de eeuwen heen en anderzijds een overzicht wordt geboden van het type onderzoek waarmee kunsthistorici in de afgelopen eeuw zijn werk hebben benaderd.

Simon Schama, De ogen van Rembrandt
Amsterdam : Contact, 1999. Vertaling van: Rembrandt’s Eyes (1999). Vertaling: Karina van Santen e.a.
ISBN: 90-254-1195-9.
Vertelling over Rembrandt, zijn schilderkunst en de ambitie in zijn vroege jaren Rubens te evenaren, geplaatst tegen de achtergrond van het politieke en culturele klimaat van de zeventiende eeuw.

Gary Schwartz, De grote Rembrandt
Zwolle : Waanders, 2006. Vertaling: Loekie Schwartz.
ISBN: 90-400-8240-5.
Bijzonder rijk geïllustreerd standaardwerk waarin leven en werk van Rembrandt worden behandeld in negen thema’s en circa honderd subthema’s, met daarbij achtergronden, verbanden en vergelijkingen.

Gary Schwartz, De Nachtwacht
Amsterdam [etc.] : Rijksmuseum [etc.], 2009. Vertaling: Loekie Schwartz.
ISBN: 978-90-8689-037-8.
Deel in de serie Rijksmuseum-Dossiers, met een beschrijving van De Nachtwacht vanuit verschillende invalshoeken, waarbij onder meer wordt ingegaan op de traditie van de schuttersstukken en het bijzondere van Rembrandts schilderij. Andere aan Rembrandt gewijde Rijksmuseum-Dossiers zijn onder meer Rembrandt in het Rijksmuseum (2006) van Volker Manuth en Marieke de Winkel en Rembrandt en de kunst van het tekenen (2006) van Marijn Schapelhouman.

Gary Schwartz, Ontmoet Rembrandt : leven en werk van de meesterschilder
Amsterdam : Nieuw Amsterdam/Rijksmuseum, 2009.
ISBN: 978-90-8689-058-3.
Een toegankelijke en persoonlijke kennismaking met leven en werk van Rembrandt in de serie Rijksmuseum-Dossiers.

Ernst van de Wetering, Rembrandt in nieuw licht
Amsterdam : Local World, 2009. Vertaling: Barbara de Lange.
ISBN: 978-90-811681-7-5.
De auteur, al veertig jaar betrokken bij het Rembrandt Research Project en bij tentoonstellingen van het werk van Rembrandt, heeft in dit overzicht van diens leven en werk de nieuwste inzichten verwerkt.

Ernst van de Wetering e.a., Rembrandt : zoektocht van een genie
Zwolle [etc.] : Waanders, 2006.
ISBN: 90-400-9165-X.
Monografie met bijdragen van Ernst van de Wetering en andere Rembrandt-experts, waarin de nadruk valt op de levenslange artistieke zoektocht die hem tot een van de grote vernieuwers van de kunst maakte. Mede op basis van nieuwe ontdekkingen in het Rembrandt Research Project.

Kenneth Wilkie en Eddy Posthuma de Boer, Op pad met Rembrandt
Amsterdam : Lubberhuizen, 2006. Vertaling: Irving Pardoen.
ISBN: 90-5937-125-9.
Journalist Kenneth Wilkie en fotograaf Eddy Posthuma de Boer treden in de voetsporen van Rembrandt en schetsen in woord en beeld het verhaal van zijn leven.

Koos de Wilt, Rembrandt Inc. : marktstrategieën van een genie
Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 2006.
ISBN: 978-90-468-0184-0.
Jurist, marketeer en kunsthistoricus De Wilt analyseert de marktstrategieën van Rembrandt die niet alleen een succesvol schilder maar ook een goed zakenman was en geeft aan wat zakelijk diens sterke en zwakke kanten waren.

David de Witt, Leonore van Sloten en Jaap van der Veen, Rembrandts late leerlingen : in de leer bij een genie
Amsterdam : Museum Het Rembrandthuis, 2015.
ISBN: 978-90-898964-6-9.
Publicatie bij van de gelijknamige tentoonstelling in het Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam, over de late Rembrandt als leermeester, de relatie met zijn leerlingen en het onderwijs dat zij van hem kregen tijdens de laatste periode van zijn carrière, van omstreeks 1650 tot zijn dood in 1699.

Jan Wolkers, De schuimspaan van de tijd : verzamelde essays
Amsterdam : De Bezige Bij, 2007. 2e uitgebr. dr.
ISBN: 978-90-234-2536-6.
Hoe Rembrandt Jan Wolkers ertoe heeft gebracht zijn eerste literaire personage te creëren, is te lezen in ‘Rembrandt is Rembrandt’, een essay in Rembrandt in Rommeldam (1994), dat ook is opgenomen in deze verzameling van zijn essays.

Jörg Zink, In het licht : Rembrandt, schilder van de Bijbel
Utrecht : Uitgeverij Kok, 2015. Vertaling van: Was die Nacht hell macht : Rembrandt als Maler der christlichen Botschaft, 2015. Vertaling: Bertie van Zoest en Ger Meesters.
ISBN: 978-90-435-2599-2.
Een aantal werken van Rembrandt met bijbelse taferelen wordt geanalyseerd en besproken.

Romans


Joseph Heller, Verbeeld je
Baarn : Diogenes, 1995. 3e dr. Vertaling van: Picture This (1988). Vertaling: Ronald Cohen.
ISBN: 90-6074-984-7.
Met als uitgangspunt Rembrandts schilderij van Aristoteles worden in deze kruising van een roman en een historische studie de levens en ideeën van een aantal Grieken (Socrates, Plato, Aristoteles) en van Rembrandt zelf verteld en becommentarieerd.

Jörg Kastner, Het blauw van Rembrandt
Uithoorn : Karakter, 2005. Vertaling van: Die Farbe Blau (2005). Vertaling: Peter de Rijk.
ISBN: 90-6112-384-4.
In 1669, in de laatste weken van het leven van Rembrandt, wordt zijn laatste leerling in Amsterdam geconfronteerd met moord en doodslag rond een vreemd schilderij.

Sylvie Matton, Ik, Hendrickje Stoffels
Amsterdam : Arena, 1999. Vertaling van: Moi, la putain de Rembrandt (1998). Vertaling: Nini Wielink.
ISBN: 90-6974-343-4.
In een lange innerlijke monoloog vertelt Hendrickje Stoffels, eerst dienstmeid, daarna maîtresse van Rembrandt, over haar leven met hem van 1649 tot 1663.

Sarah Emily Miano, Van Rijn
Amsterdam : De Bezige Bij, 2006. Vertaling van: Van Rijn (2006). Vertaling: Sjaak de Jong en Marijke Versluys.
ISBN: 90-234-1869-7.
Als de jonge uitgever Pieter Blaeu, zoon en kleinzoon van cartografen, in 1667 prins Cosimo de Medici moet rondleiden langs schildersateliers in Amsterdam, ontmoet hij de oude, verarmde schilder Rembrandt en raakt in de ban van de man en zijn werk.

Margriet de Moor, De schilder en het meisje
Amsterdam : De Bezige Bij, 2011. 6e dr. 1ste dr.: 2010.
ISBN: 978-90-234-5749-7.
Het verhaal van een achttienjarig meisje uit Jutland dat in een barre winter naar Amsterdam reist en op een meidag in 1664 op de Dam aan de wurgpaal wordt terechtgesteld. En het verhaal van een schilder die gebukt gaat onder het verdriet om zijn gestorven vrouw en wiens leven verstrikt raakt met de lotgevallen van het meisje.

Ton van Mourik, Rembrandt en ik : een meesterschilder in vier portretten belicht
Barneveld : Plateau, 2011.
ISBN: 978-90-5804-056-5.
Boek gebaseerd op de scripts van de gelijknamige vierdelige EO-televisieserie over het leven van Rembrandt, waarin zijn leven wordt belicht door de ogen van vier tijdgenoten.

Saam Nijstad, Rembrandt op de Olympus : waar de joodse bruid de herderin Aspasia wordt, waar koning David de profeet Daniël blijkt te zijn, en waar Jozef de onderkoning van Egypte is
Abcoude : Uniepers, 1999.
ISBN: 90-6825-224-0.
Op De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (1718) gebaseerde roman waarin op een denkbeeldige Nederlandse Olympus de belangrijkste Nederlandse 17de-eeuwse schilders en schilderessen zijn samengebracht om over elkaar en hun werk te praten.

Nina Siegal, Tulpen & terpentijn
Amsterdam : The House of Books, 2015. Vertaling van: The Anatomy Lesson, 2014. Vertaling: Rob van Moppes.
ISBN: 978-90-443-4593-3.
De conservator van het Mauritshuis die werkt aan de restauratie van het schilderij 'De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp' dat Rembrandt in 1632 maakte, doet een ontdekking die nieuw licht werpt op de geschiedenis, het schilderij en zijn maker.

Jan Tetteroo, No flash
[Amsterdam] : Nieuw Amsterdam, 2005. Herdr. 1ste dr.: 1992.
ISBN: 90-468-0014-8.
Een man heeft een afspraak met een hem onbekende vrouw in de Nachtwachtzaal van het Rijksmuseum. Als zij niet verschijnt, geeft hij zich over aan beschouwingen over de figuren op het schilderij.

Typex, Rembrandt
Amsterdam : Oog & Blik [etc.], 2013.
ISBN: 978-90-5492-396-1.
Een aantal fragmenten uit het leven van een ijdele en licht ontvlambare maar daardoor des te menselijker Rembrandt in een beeldroman die, zoals Marijn Schapelhouman in de inleiding schrijft, geen cultureel correcte hagiografie is maar een ongemeen rijk prentenboek voor gevorderde kijkers.

Theun de Vries, Rembrandt, meester tussen licht en donker
Utrecht : Bruna, 2005. 1e dr.: 1931.
ISBN: 90-229-9149-0.
Biografische roman over de latere, dramatische jaren in het leven van Rembrandt. Hij wordt getroffen door het overlijden van zijn geliefden en een faillissement en raakt in conflict raakt met andere Amsterdamse schilders.

Poëzie


Dick Adelaar en Michiel Roding (samenstelling), Lezende Titus : Rembrandt, zijn leven en werk in versregels
Utrecht : Kwadraat, 1991.
ISBN: 90-6481-140-7.
Chronologisch geordende bloemlezing met 55 gedichten van binnen- en buitenlandse dichters over Rembrandt.

Anton Korteweg (samenstelling), Wie waren het, die Rembrandt zagen? : een bloemlezing schilderijgedichten
Amsterdam : Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1992.
ISBN: 90-253-3137-8.
Dertien gedichten van Nederlandse dichters over elf schilderijen van Rembrandt, uitgebracht naar aanleiding van de tentoonstelling Rembrandt: de meester & zijn werkplaats, eind 1991-begin 1992 in het Rijksmuseum.

Lyrisch van Rembrandt : twintig nieuwe gedichten naar de oude meester
Amsterdam : Nieuw Amsterdam [etc.], 2006.
ISBN: 90-468-0063-6.
Twintig nieuwe, op initiatief van het Rijksmuseum door twintig dichters geschreven gedichten bij evenzoveel schilderijen van Rembrandt uit het bezit van het museum.

Willem L. Meijer, Rembrandt en het evangelie : beeldgedichten & beeldgedachten
Vaassen : Medema, 2006.
ISBN: 90-6353-479-5.
Gedichten geïnspireerd door bijbelse voorstellingen van Rembrandt, gevolgd door kunsthistorische beschouwingen over dezelfde kunstwerken.

Victor Schiferli (samenstelling), Rembrandt van Rijn : de mooiste gedichten over de schilder en zijn werk
Amsterdam : Rainbow, 2015.
ISBN: 978-90-417-4094-6.
Bloemlezing van aan Rembrandt en zijn werk gewijde gedichten van onder nmeer Joost van den Vondel, Rainer Maria Rilke, Anna Enquist, Rutger Kopland, Ida Gerhardt, Simon Vestdijk en Maria Barnas.

Strips


Olivier en Denis Deprez, Rembrandt
Brussel : Casterman, 2008.
ISBN: 978-90-303-6210-4.
Vrije stripbewerking van het leven van Rembrandt, van zijn verhuizing van Leiden naar Amsterdam in 1631 tot zijn verhuizing vanwege schulden uit de Breestraat naar de Rozenstraat.

Bert van de Meij, Het geheime schilderij van Rembrandt
Amsterdam : Sherpa, 2006.
ISBN: 978-90-75504-82-8.
De schilder Jan Lievens, met wie Rembrandt in zijn Leidse jaren bevriend is, verkoopt een schilderij van Rembrandt onder zijn eigen naam. Dit stripalbum werd in het kader van het Rembrandtjaar 2006 aangeboden aan alle Leidse middelbare scholieren.

Dvd’s


Bert Haanstra (regie), Bert Haanstra docubox
[Hilversum] : Just Entertainment, 2009. 4 dvd-video's (547 min.). 1 tekst ([8] p.).
Met als uitgangspunt twee zelfportretten van Rembrandt, een dat hij op zijn twintigste en een dat hij op zijn zestigste maakte, geeft Bert Haanstra in Rembrandt, schilder van de mens (1960, 20 min.) een beeld van de tussenliggende jaren die de schilder kenmerken als iemand met veel aandacht voor de mens. De documentaire is opgenomen op de eerste van de vier dvd’s in deze verzamelbox met alle documentaire films van Haanstra.

Marleen Gorris (regie), Rembrandt en ik
[Houten] : Video/FilmExpress, 2011. 2 dvd-video's (200 min.).
Videoversie van de televisieserie. Het leven van de schilder, gezien vanuit vier personages: collega Jan Lievens, echtgenote Saskia van Uylenburgh, leerling Govert Flinck en dochter Cornelia.

Theo Kok (regie), Rembrandt : zijn etsen en zijn meesterwerk
Naarden : Strengholt Multimedia, 2006. 1 dvd (54 min.), 1 cd-rom met 2 teksten.
ISBN: 90-860202-4-0.
De dvd bevat de film Nachtwacht onder ’t mes uit 1976, over de restauratie van het schilderij nadat het in 1975 bij een aanslag zwaar vernield was. De cd-rom, getiteld Rembrandt de etser, bevat veel informatie over de schilder en zijn werk, te selecteren op jaartal, thema of techniek.

Alexander Korda (regie), Rembrandt
Beerzel : Lime-Lights pictures, 2011. Videoversie van de Britse film uit 1936. Als zijn vrouw Saskia overlijdt, gaat Rembrandt kapot van verdriet. Zijn werk wordt duister en eigenzinnig en hij trekt zich steeds minder aan van de wensen van zijn opdrachtgevers.

Charles Matton (regie), Rembrandt
Rijen : Prime Time Entertainment, 2001. 1 dvd (103 min.)
Dvd met een speelfilm uit 1999, met onder anderen Klaus Maria Brandauer en Johanna ter Steege. In de vorm van een raamvertelling wordt verteld over het leven van Rembrandt, zijn vrouwen en minnaressen en zijn conflicten met opdrachtgevers.

Paul Molijn (regie), Rembrandt van Rijn
Apeldoorn : Source 1 Media, 2011. 1 dvd-video (53 min.) .
Drietalige dvd over het leven en de artistieke ontplooiing van Rembrandt, waarin via beelden wordt getoond waar hij zijn inspiratie vandaan haalde. Deel 2 in de serie Famous Dutch Painters.

Ellen Mulligan (regie), Rembrandt : 400 jaar
Schelluinen : House of Knowledge, 2005. 1 dvd (44 min.).
Dvd met een Amerikaanse televisiefilm uit 2004, waarin Rembrants artistieke ontwikkeling wordt gevolgd van leerling in Leiden tot zijn vestiging als kunsthandelaar en schilder in opdracht in Amsterdam.

Simon Schama (tekst en regie), Late Rembrandt
Amsterdam : B-Motion, 2015.
Documentaire waarin kunstexpert Simon Schama een indrukwekkend beeld schetst van Rembrandts passie en creativiteit in zijn late meesterwerken.

Jos Stelling (regie), Rembrandt fecit 1669
[S.l.] : A-Film Distribution, 2006. (1 dvd, 108 min.).
Speelfilm uit 1977 op dvd die een beeld schetst van het leven van Rembrandt aan de hand van de feiten en van zijn kunstwerken. Zijn laatste zelfportret, op zijn 63ste, signeerde hij met ‘Rembrandt fecit 1669’.

Naar de overzichtspagina

Agenda

Radio en televisie

Film

 • Er zijn voor vandaag geen films aangemeld

Video's & Podcasts

 • Maria Barnas

  Podcast van Erik Jan Harmens met Maria Barnas over haar in januari verschenen roman Altijd Augustus

  Opname: 12-04-2017
  Erik Jan Harmens
 • Kluun

  Podcast van Erik Jan Harmens met Kluun over zijn roman DJ

  Opname: 31-03-2017
  Erik Jan Harmens
 • Ronald Snijders

  Podcast van Erik Jan Harmens met Ronald Snijders over diens gedichtenverzameling Kopdichtbundel.

  Opname: 13-03-2017
  Erik Jan Harmens

Meer video's & podcasts

Canon van de Nederlandse geschiedenis

 • 1. Hunebedden
 • 2. De Romeinse Limes
 • 3. Willibrord
 • 4. Karel de Grote
 • 5. Hebban olla vogala
 • 6. Floris V
 • 7. De Hanze
 • 8. Erasmus
 • 9. Karel V
 • 10. De Beeldenstorm
 • 11. Willem van Oranje
 • 12. De Republiek
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
 • 14. De Beemster
 • 15. De grachtengordel
 • 16. Hugo de Groot
 • 17. De Statenbijbel
 • 18. Rembrandt
 • 19. De Atlas Major van Blaeu
 • 20. Michiel de Ruyter
 • 21. Christiaan Huygens
 • 22. Spinoza
 • 23. Slavernij
 • 24. Buitenhuizen
 • 25. Eise Eisinga
 • 26. De patriotten
 • 27. Napoleon Bonaparte
 • 28. Koning Willem I
 • 29. De eerste spoorlijn
 • 30. De Grondwet
 • 31. Max Havelaar
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid
 • 33. Vincent van Gogh
 • 34. Aletta Jacobs
 • 35. De Eerste Wereldoorlog
 • 36. De Stijl
 • 37. De crisisjaren
 • 38. De Tweede Wereldoorlog
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging
 • 40. Indonesië 1945-1949
 • 41. Willem Drees
 • 42. De watersnood
 • 43. De televisie
 • 44. Haven van Rotterdam
 • 45. Annie M.G. Schmidt
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
 • 47. Srebrenica
 • 48. Veelkleurig Nederland
 • 49. De gasbel
 • 50. Europa
 • 1. Hunebedden

  1. Hunebedden

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Bekijk details
 • 2. De Romeinse Limes

  2. De Romeinse Limes

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Bekijk details
 • 3. Willibrord

  3. Willibrord

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Bekijk details
 • 4. Karel de Grote

  4. Karel de Grote

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder de latere Nederlanden.

  Bekijk details
 • 5. Hebban olla vogala

  5. Hebban olla vogala

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Bekijk details
 • 6. Floris V

  6. Floris V

  1254-1296.
  Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

  Bekijk details
 • 7. De Hanze

  7. De Hanze

  1356-ca. 1450
  Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de twaalfde tot de zestiende eeuw welvarende handelscentra.

  Bekijk details
 • 8. Erasmus

  8. Erasmus

  1469?-1536
  Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke spreekwoorden, en de satire Lof der zotheid.

  Bekijk details
 • 9. Karel V

  9. Karel V

  1500-1558.
  Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

  Bekijk details
 • 10. De Beeldenstorm

  10. De Beeldenstorm

  1566.
  Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van hun katholieke symbolen.

  Bekijk details
 • 11. Willem van Oranje

  11. Willem van Oranje

  1533-1584.
  Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

  Bekijk details
 • 12. De Republiek

  12. De Republiek

  1588-1795
  Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een uitzondering.

  Bekijk details
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  1602-1799
  De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot een geduchte macht.

  Bekijk details
 • 14. De Beemster

  14. De Beemster

  1612
  Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

  Bekijk details
 • 15. De grachtengordel

  15. De grachtengordel

  1613-1662
  Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal van ‘stadspaleisjes’ voor kapitaalkrachtige inwoners.

  Bekijk details
 • 16. Hugo de Groot

  16. Hugo de Groot

  1583-1645
  Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het volkerenrecht formuleerde.

  Bekijk details
 • 17. De Statenbijbel

  17. De Statenbijbel

  1637
  In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

  Bekijk details
 • 18. Rembrandt

  18. Rembrandt

  1606-1669
  Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en schilderijen bediende hij een elite van welgestelde burgers en kunstkenners.

  Bekijk details
 • 19. De Atlas Major van Blaeu

  19. De Atlas Major van Blaeu

  1662-1665
  Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave van de Atlas Major.

  Bekijk details
 • 20. Michiel de Ruyter

  20. Michiel de Ruyter

  1607-1676
  Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het bracht tot luitenant-admiraal van de marine.

  Bekijk details
 • 21. Christiaan Huygens

  21. Christiaan Huygens

  1629-1695
  Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet Saturnus.

  Bekijk details
 • 22. Spinoza

  22. Spinoza

  1632-1677
  Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

  Bekijk details
 • 23. Slavernij

  23. Slavernij

  1621-1863
  De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

  Bekijk details
 • 24. Buitenhuizen

  24. Buitenhuizen

  17e en 18e eeuw
  In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

  Bekijk details
 • 25. Eise Eisinga

  25. Eise Eisinga

  1744-1828.
  Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

  Bekijk details
 • 26. De patriotten

  26. De patriotten

  1780-1795
  Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

  Bekijk details
 • 27. Napoleon Bonaparte

  27. Napoleon Bonaparte

  1769-1821
  Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

  Bekijk details
 • 28. Koning Willem I

  28. Koning Willem I

  1772-1843
  Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

  Bekijk details
 • 29. De eerste spoorlijn

  29. De eerste spoorlijn

  1839
  Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

  Bekijk details
 • 30. De Grondwet

  30. De Grondwet

  1848
  Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

  Bekijk details
 • 31. Max Havelaar

  31. Max Havelaar

  1860
  De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max Havelaar zou schrijven.

  Bekijk details
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid

  32. Verzet tegen kinderarbeid

  19e eeuw
  Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken verbood.

  Bekijk details
 • 33. Vincent van Gogh

  33. Vincent van Gogh

  1853-1890
  Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

  Bekijk details
 • 34. Aletta Jacobs

  34. Aletta Jacobs

  1854-1929
  Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

  Bekijk details
 • 35. De Eerste Wereldoorlog

  35. De Eerste Wereldoorlog

  1914-1918
  Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

  Bekijk details
 • 36. De Stijl

  36. De Stijl

  1917-1981
  Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de niet-kleuren.

  Bekijk details
 • 37. De crisisjaren

  37. De crisisjaren

  1929-1940
  Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

  Bekijk details
 • 38. De Tweede Wereldoorlog

  38. De Tweede Wereldoorlog

  1940-1945
  Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

  Bekijk details
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging

  39. Anne Frank / Jodenvervolging

  1942-1945
  Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

  Bekijk details
 • 40. Indonesië 1945-1949

  40. Indonesië 1945-1949

  1945-1949
  Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

  Bekijk details
 • 41. Willem Drees

  41. Willem Drees

  1886-1988
  Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

  Bekijk details
 • 42. De watersnood

  42. De watersnood

  1 februari 1953
  De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

  Bekijk details
 • 43. De televisie

  43. De televisie

  Vanaf 1948
  In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende veranderingen.

  Bekijk details
 • 44. Haven van Rotterdam

  44. Haven van Rotterdam

  Vanaf circa 1889
  Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

  Bekijk details
 • 45. Annie M.G. Schmidt

  45. Annie M.G. Schmidt

  1911-1995.
  De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

  Bekijk details
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

  Bekijk details
 • 47. Srebrenica

  47. Srebrenica

  1995
  Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

  Bekijk details
 • 48. Veelkleurig Nederland

  48. Veelkleurig Nederland

  Vanaf 1945.
  In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

  Bekijk details
 • 49. De gasbel

  49. De gasbel

  1959-2030.
  De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

  Bekijk details
 • 50. Europa

  50. Europa

  Vanaf 1945.
  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

  Bekijk details

Poëzie

 • Paul Bogaert
 • Charlotte Van den Broeck
 • Hugo Claus
 • Herman de Coninck
 • Ellen Deckwitz
 • Jules Deelder
 • Charles Ducal
 • Christine D’Haen
 • Andy Fierens
 • Maarten van der Graaff
 • Judith Herzberg
 • Hester Knibbe
 • Geert De Kockere
 • Gerrit Kouwenaar
 • Ted van Lieshout
 • Lieke Marsman
 • Els Moors
 • Ilja Leonard Pfeijffer
 • Alfred Schaffer
 • Peter Verhelst
 • Miriam Van hee
 • Paul Bogaert

  Paul Bogaert

  Paul Bogaert is een dichter met een bijzonder scherp oor voor de kleinste nuances waarmee de hedendaagse taal uit verschillende domeinen bewust of onbewust geladen is. Hij weet die nuances op bijzonder ingenieuze wijze uit te buiten.

  Bekijk details
 • Charlotte Van den Broeck

  Charlotte Van den Broeck

  Nadat ze als performing poet naam had gemaakt, debuteerde Charlotte Van den Broeck met Kameleon, in januari 2016 bekroond met de Herman de Coninckprijs voor het beste debuut.

  Bekijk details
 • Hugo Claus

  Hugo Claus

  Na in 1947 zijn debuut te hebben gemaakt met de lyrische Kleine reek, evolueert Hugo Claus in zijn poëzie naar het modernisme van de jaren vijftig met als hoogtepunt De Oostakkerse gedichten uit 1955. Zijn later dichtwerk mag dan weer klassiek genoemd worden.

  Bekijk details
 • Herman de Coninck

  Herman de Coninck

  Herman de Coninck maakte de poëzie voor veel lezers toegankelijk. Vanaf zijn debuut in 1969 met De lenige liefde excelleren zijn gedichten in relativering, lichte ironie en hun grote toegankelijkheid.

  Bekijk details
 • Ellen Deckwitz

  Ellen Deckwitz

  De poëzie van Ellen Deckwitz is broeierig en griezelig en vliegt hier en daar uit de bocht, maar wel op zo’n manier dat je wenst dat dit bij meer dichters zou gebeuren.

  Bekijk details
 • Jules Deelder

  Jules Deelder

  Tijdens optredens lardeert Deelder zijn gedichten met anekdotes en moppen – of misschien is het andersom. Vaste thema’s in die gedichten zijn de Tweede Wereldoorlog, voetbalclub Sparta en Rotterdam.

  Bekijk details
 • Charles Ducal

  Charles Ducal

  Naast poëzie publiceerde Charles Ducal (pseudoniem van Frans Dumortier) ook een veelgeprezen verhalenbundel en onder meer een Gedichtendagessay. In 2014 werd hij gekozen tot de eerste Dichter des Vanderlands van België.

  Bekijk details
 • Christine D’Haen

  Christine D’Haen

  Het oeuvre van Christine D’Haenzal steeds nieuwe lezers weten aan te trekken. Deze poëzie vraagt veel van de lezer, maar geeft in ruil brede vergezichten die uitnodigen tot reflectie over leven en cultuur.

  Bekijk details
 • Andy Fierens

  Andy Fierens

  Wie nog dacht dat de poëzie steeds verheven onderwerpen bezingt op een haast sacrale, eerbiedige toon, moet die opvatting na lectuur van de gedichten van Andy Fierens grondig bijstellen.

  Bekijk details
 • Maarten van der Graaff

  Maarten van der Graaff

  ‘Een uiterst beweeglijke en vindingrijke dichter,’ zo typeerde de jury van de C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie 2014 Maarten van der Graaff op basis van zijn door haar bekroonde bundel Vluchtautogedichten.

  Bekijk details
 • Judith Herzberg

  Judith Herzberg

  Het is vreemd dat Judith Herzberg nog niet verkozen is als Dichter des Vaderlands, want ze is een van de meest toegankelijke en invoelbare dichters die er zijn. Maar hoe toegankelijk en invoelbaar ook, er is altijd een diepere betekenis.

  Bekijk details
 • Hester Knibbe

  Hester Knibbe

  Vanaf haar debuut in 1982 is Hester Knibbe een klassieke dichteres in een moderne wereld. Ze schrijft poëzie die het niet zoekt in onbegrijpelijke formuleringen, maar in de wereld aan betekenis die schuilgaat achter een heldere zin. Haar gedichten zijn helder en precies en getuigen immer van een groot vakmanschap.

  Bekijk details
 • Geert De Kockere

  Geert De Kockere

  Geert De Kockerede debuteerde in 1989 met Vingers in de jam, een poëziebundel voor kleuters. Daarna volgden snel ook prentenboeken, filosofische verhalenbundels, fotoboeken en, meer recent, boeken voor volwassen lezers.

  Bekijk details
 • Gerrit Kouwenaar

  Gerrit Kouwenaar

  Het barst van de emotie, maar je moet het er wel uithalen.’ Dat zei Gerrit Kouwenaar in een interview met Kenneth van Zijl op Cultura over het vooroordeel dat hij een kille, emotieloze dichter van kille en emotieloze verzen zou zijn.

  Bekijk details
 • Ted van Lieshout

  Ted van Lieshout

  Iedere keer weer bewijst Ted van Lieshout dat hij in geen enkel hokje past en niet vastzit aan één vorm en één doelgroep. Deze geanimeerde verteller en tegendraadse vernieuwer publiceerde al meer dan zestig kinderboeken.

  Bekijk details
 • Lieke Marsman

  Lieke Marsman

  Lieke Marsman debuteerde als dichter in het tijdschrift Tirade. Voor de bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud werd ze driemaal bekroond. De eerste letter is haar tweede bundel.

  Bekijk details
 • Els Moors

  Els Moors

  Els Moors werd door de kritiek met lof overladen voor haar debuut Er hangt een hoge lucht boven ons (2006). In 2008 debuteerde zij als prozaschrijver met Het verlangen naar een eiland, een roman over liefde, seks en de hunkering naar de ander. Daarna verscheen nog de verhalenbundel Vliegtijd.

  Bekijk details
 • Ilja Leonard Pfeijffer

  Ilja Leonard Pfeijffer

  ‘Ik heb het nog nooit zo koud gehad/ als toen ik alles snapte,’ dichtte Ilja Leonard Pfeijffer in de niet separaat verschenen bundel Doka, die is opgenomen in De man van vele manieren, zijn verzameld dichtwerk.

  Bekijk details
 • Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer (1973) publiceerde vijf dichtbundels en won de Jo Peters Poëzieprijs, de Hugues C. Pernathprijs, de Ida Gerhardt Poëzieprijs en de Jan Campertprijs. Hij doceert aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

  Bekijk details
 • Peter Verhelst

  Peter Verhelst

  Naast dichter is Peter Verhelst ook romancier en regisseur. Voor zijn werk ontving hij prestigieuze prijzen als De Gouden Uil, de Vlaamse Cultuurprijs, de F. Bordewijkprijs, de Herman de Coninckprijs en de Jan Campertprijs.

  Bekijk details
 • Miriam Van hee

  Miriam Van hee

  Veel bundels van de in 1952 geboren dichter en slaviste Miriam Van hee werden bekroond, onder meer met de Herman de Coninck-prijs 2008, en genomineerd, onder meer voor de VSB Poëzieprijs 2014.

  Bekijk details

Log in

Inloggen

Inloggen hoeft alleen als u een reactie wilt plaatsen of aan een discussie wilt deelnemen.

 

Personaliseer

Personaliseer het Literatuurplein

Bepaal zelf welke rubrieken op de homepage worden getoond.

Kies een paginakleur

 • Verras mij
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •