2. De Romeinse Limes 
Bij het begin van onze jaartelling liep de grens van het Romeinse rijk dwars door de Lage Landen. De Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, vormde de Limes, zoals het Latijnse woord voor grens luidt. Ten noorden daarvan woonden Germaanse en Keltische stammen, waaronder de Friezen en de Saksen.

Ter verdediging tegen aanvallen uit het noorden lieten de Romeinen, voor wie de Rijn ook een belangrijke transportlijn was, langs de rivier wachtposten en legerkampen bouwen. Sommige daarvan, zoals het kamp bij Nijmegen, konden wel twee legioenen van zesduizend man herbergen. Verder heeft de introductie van onder meer de Romeinse architectuur de omgeving ingrijpend veranderd.

Op het Romeinse grondgebied ten zuiden van de grens woonden onder meer de Bataven. Zij leefden in vrede met de Romeinen tot ze in 69, onder leiding van Julius Civilis die al vijfentwintig jaar diende in het Romeinse leger, in opstand kwamen. In het hele Romeinse rijk waren toen, na de dood van keizer Nero, onlusten uitgebroken. Ondanks hun aanvankelijke succes werden de Bataven na een paar maanden door de Romeinen verslagen. Al werden ze in later eeuwen geëerd als waren ze de ware voorouders van de Nederlanders, toch hadden ze niets bereikt. Toen in de derde eeuw de Germaanse invallen steeds frequenter werden, trokken de Romeinen zich terug achter de Alpen.

Verschillende Nederlandse plaatsen langs de Rijn stammen uit de Romeinse tijd. Bij nieuwe opgravingen worden nog regelmatig bodemvondsten gedaan. Zo werden bij de aanleg van de nieuwe wijk Leidsche Rijn bij Utrecht een wachttoren en twee schepen gevonden.


Non-fictie


J. Aarts e.a., Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland : van Traiectum tot Dorestad 50 v. C.-900 n. C.
Utrecht [etc.] : Matrijs [etc.], 1994.
ISBN: 90-5345-049-1.
Tussenbalans van een onderzoek dat de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek eind jaren zestig startte naar de bewoningsgeschiedenis in het gebied van de Kromme Rijn vanaf de ijzertijd tot in de middeleeuwen, met onder meer de Batavieren en de bloei en vrede in de Romeinse tijd.

Jos Bazelmans e.a., Monumenten van Romeins Nederland : beschermingsagenda archeologie 2008.
Zwolle : Waanders, 2008. Redactie: Willemien van de Biezen e.a., foto’s: Chris Booms e.a.
ISBN: 978-90-400-8569-7.
Van de 23 archeologische vindplaatsen die op de nominatie staan om te worden aangewezen als monumenten die bescherming verdienen, stammen er veertien uit de tijd van de Romeinse overheersing. Die liggen vooral rond de Limes, de grens van het Romeinse rijk die loopt langs de Rijn tot aan het huidige Katwijk, en worden in dit boek beschreven.

Tilmann Bechert en Willem J.H. Willems, De Romeinse rijksgrens tussen Moezel en Noordzeekust.
Utrecht : Matrijs, 1995.
ISBN: 90-5345-073-4.
Beschrijving van de verdedigingswerken langs de Rijn die in de eerste vijf eeuwen van onze jaartelling de Romeinse rijksgrens vormde vanaf Katwijk tot even ten zuiden van Remagen.

Marieke Berkers e.a. (redactie), Limesweg.
Amsterdam : Architectura & Natura, 2009.
ISBN: 978-90-76863-50-4.
De Limesweg, de noordelijke grensweg van het Romeinse rijk, loopt van de Hadrian Wall in Engeland via Nederland naar het oosten en eindigt bij de Zwarte Zee. In deze monografie wordt het Nederlandse deel ervan voor het eerst anno nu in beeld gebracht, met veel gedetailleerde kaarten, feiten en wetenswaardigheden.

Wim Blockmans en Herman Pleij (redactie), Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm.
Amsterdam : Bert Bakker, 2007.
ISBN: 978-90-351-2989-4.
In dit eerste van de vier delen van Plaatsen van herinnering zijn drie bijdragen over de Romeinse tijd in de Lage Landen opgenomen: ‘Tongeren: Ambiorix op de Grote Markt : Romeinen in de Lage Landen’ van Arjen Bosman, ‘Omgeving Voorburg: Schakenbosch : Julius Civilis en de opstand der Bataven’ van Karin Tilmans en ‘Nijmegen: het Valkhof : Keizerstad aan de Waal’ van Sandra Langereis.

Herman Clerinx, Romeinse sporen : het relaas van de Romeinen in de Benelux met 309 vindplaatsen om te bezoeken.
Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2014.
ISBN: 978-90-253-0369-3.
Rijk geïllustreerde reisgids met honderden plekken in de Lage Landen waar de Romeinse geschiedenis nog te vinden is. Tevens het relaas van die geschiedenis, van voor de komst van Caesar tot na de val van Rome.

Bernard Colenbrander (redactie), Limes atlas.
Rotterdam : Uitgeverij 010, 2005.
ISBN: 90-6450-535-7.
Atlas van de noordelijke grenzen van het Romeinse Rijk op Nederlands grondgebied, langs de grote rivieren, met historische en stedenbouwkundige informatie over de ontwikkeling van het landschap en de nederzettingen in de tijd daarna.

Saskia van Dockum en E.J. van Ginkel, Romeins Nederland : archeologie & geschiedenis van een grensgebied.
Utrecht : Kosmos-Z&K, 1993.
ISBN: 90-215-2063-X.
Beschrijving door twee archeologen van de eeuwen onder Romeins gezag, met een ruim overzicht van de vondsten uit die tijd.

Harry van Enckevort, Jan Kees Haalebos en Jan Thijssen, Nijmegen : legerplaats en stad in het achterland van de Romeinse limes.
Abcoude [etc.] : Uniepers [etc.], 2000.
ISBN: 90-6825-239-9.
Verslag van de opgravingen in de jaren negentig van de vorige eeuw naar de Romeinse legerplaats in Nijmegen, de oudste van het land, al voor het begin van onze jaartelling gebouwd.

Michiel Hegener, Op het spoor van Romeinen en Bataven : Nederland 2000 jaar geleden.
Hilversum [etc.] : Teleac [etc.], 2003.
ISBN: 90-215-3745-1.
Zo volledig mogelijk beeld van de Romeinse tijd in Nederland, met de Limes, de 'fortenlijn', als uitgangspunt. Met een losse fietskaart langs de Romeinse Limes in Utrecht. Het boek hoort bij een gelijknamige televisieserie in zes afleveringen van Teleac (regie en scenario: Peter Veer) die vanaf 16 maart 2003 werd uitgezonden.

Paul van der Heijden, Grens van het Romeinse Rijk : de Limes in Gelderland.
Utrecht : Matrijs, 2016.
ISBN: 978-90-5345-327-8.
Dit boek biedt voor het eerst een overzicht van de rijke Romeinse geschiedenis van Gelderland. Het laat, mede aan de hand van plattegronden, foto’s en reconstructietekeningen, zien wie er tweeduizend jaar geleden woonden en gelegerd waren, wat ze deden, dronken en aten en welke goden ze aanbaden.

Paul van der Heijden (redactie), Romeinse wegen in Nederland.
Utrecht : Matrijs, 2016.
ISBN: 978-90-5345-419-0.
De wegen die de Romeinen aanlegden in Nederland, bekend uit historische bronnen en archeologische opgravingen, zijn nu in de grond vaak alleen herkenbaar als een reepje grind, maar ze vormen toch een onderdeel van het netwerk dat Nederland verbond met de rest van het Romeinse Rijk. Met bijdragen van Xavier van Dijk, Maarten Dolmans, Paul Franzen, Erik Graafstal, Paul van der Heijden, Karen Jeneson, Wiel Luys, Sigrid van Roode, Wouter Vos en Ab Waasdorp.

Anne de Hingh en Wouter Vos, Romeinen in Valkenburg (ZH) : de opgravingsgeschiedenis en het archeologische onderzoek van Praetorium Agrippinae.
Leiden : Hazenberg Archeologie, 2006. 2e, herziene dr. 1e dr.: 2005.
ISBN: 978-90-808534-4-7.
Geschiedenis van het archeologisch onderzoek naar de Romeinse legerplaats in het Limburgse Valkenburg (Praetorium Agrippinae, zoals de Romeinen het noemden) dat begon in de jaren twintig van de twintigste eeuw en bijna een eeuw doorging.

R.S. Hulst en J. Vredenberg, Het Romeins marskamp bij Ermelo.
Utrecht : Matrijs, 2007.
ISBN: 978-90-5345-331-5.
Overzicht van het archeologisch onderzoek naar het enige bekende marskamp van het Romeinse leger in Nederland, het onlangs gedeeltelijk gerestaureerde marskamp bij Ermelo op de Veluwe.

Wilco de Jonge, Jos Bazelmans en Dick de Jager, Forum Hadriani : van Romeinse stad tot monument.
Utrecht : Matrijs, 2006.
ISBN: 90-5345-291-5.
Tussen circa 120 en 270 na Chr. bevond zich op de plek van het huidige Voorburg een Romeinse stad: Forum Hadriani, hoofdstad van de Cananefaten. Dit boek bevat bijdragen over de geschiedenis van de stad, het archeologisch onderzoek ernaar en de gedane vondsten.

Els Lems, Op zoek naar Matilo : sporen van de Romeinen in Leiden.
Leiden : Gemeente Leiden, Dienst Bouwen & Wonen. Leids verleden ; 6.
ISBN: 90-801395-7-2.
De sporen die de Romeinen nalieten in Leiden, zoals het castellum Matilo aan de Oude Rijn, in de huidige wijk Roomburg.

Jona Lendering en Arjen Bosman, De rand van het Rijk : de Romeinen en de Lage Landen.
Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010. Oorspronkelijk verschenen onder de titel De randen van de aarde : de Romeinen tussen Schelde en Eems (2000).
ISBN: 978-90-253-6726-8.
De politieke, sociale, culturele en religieuze ontwikkelingen tijdens de Romeinse periode in de Lage Landen, vanaf de verovering in de eerste eeuw voor Christus tot het Karolingische rijk in de negende eeuw. De auteurs bepleiten een intensiever samenwerking tussen historici en archeologen en hebben de nieuwste inzichten uit beide disciplines verwerkt.

Geert Mak (samenstelling), Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in meer dan honderd reportages.
Amsterdam : Bert Bakker, 2011. 23e dr. 1e dr.: 1991.
ISBN: 978-90-351-3654-0.
Verslagen van zeer diverse gebeurtenissen en situaties uit de geschiedenis van Nederland van ca. 325 v. Chr. tot en met 31 juli 2004. Een van de reportages is ‘Opstand der Bataven’.

Marco Mostert, In de marge van de beschaving : de geschiedenis van Nederland, 0-1100.
Amsterdam : Bert Bakker, 2009.
ISBN: 978-90-351-2774-6.
Tweede van de tien geplande delen van De geschiedenis van Nederland, waarin de volgende tijdvakken aan de orde komen: Romeinse tijd, Friezen, Franken en Saksen, Karolingers en Vikingen en het Duitse Rijk.

Redactie Noordhoff Atlasproducties, De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland
Groningen : Noordhoff Atlasproducties, 2011.
ISBN: 978-90-01-12094-8.
In 14 hoofdstukken met meer dan 1.500 kaarten geeft de atlas de vaderlandse geschiedenis een ruimtelijke dimensie, met niet alleen aandacht voor politieke, sociaal-economische en religieuze thema’s maar ook voor ook historische cartografie, landschapsgeschiedenis en cultureel erfgoed. Aan de Romeinse tijd in Nederland is een apart hoofdstuk gewijd (pagina’s 38 tot en met 67).

De Peutinger-kaart en de Lage Landen.
Breda : Papieren Tijger, 2007.
ISBN: 978-90-6728-209-3.
Kritische analyse van de gegevens over de Nederlanden zoals die zijn opgenomen op de Peutinger-kaart, een middeleeuwse kopie van een landkaart met een lengte van 6,75 meter en een hoogte van amper 34 centimeter uit de laat-Romeinse tijd.

René van Royen en Sunnyva van der Vegt, De erfenis van Asterix : het leven in de Lage Landen.
Amsterdam : Bert Bakker, 2002.
ISBN: 90-351-2434-0
Overzicht van wat in de West-Europese cultuur is overgebleven aan zaken uit de Keltische beschaving, waarbij Julius Caesar een belangrijke en behoorlijk objectieve bron is.

Ben Speet, De tijd van Romeinen en Germanen : 0-500.
Zwolle : Waanders, 2009.
ISBN: 978-90-400-8485-0.
Dit tweede deel in de reeks Kleine geschiedenis van Nederland gaat over de Romeinse periode in Nederland, gegroepeerd rond de militaire, de politieke, de sociaal-economische en de religieuze ontwikkelingen.

Clemens Sweerman, Limes fietsroute : langs de noordgrens van het Romeinse R?k : deel 1 : Katwijk-Regensburg (Passau).
Schoorl : Pirola, 1998.
ISBN: 90-6455-356-4.
Beschrijving van de Limes fietsroute die loopt van Katwijk tot aan de Zwarte Zee. In dit eerste deel wordt ongeveer duizend kilometer (vooral door Duitsland) beschreven. In het tweede deel (Pirola, 2001) gaat het om de route van het Duitse Regensburg via Beieren, Oostenrijk en Hongarije tot aan het eindpunt Gyula.

Louis Swinkels (samenstelling en redactie), De Bataven : verhalen van een verdwenen volk.
Amsterdam [etc.] : De Bataafsche Leeuw [etc.], 2004.
ISBN: 90-6707-580-9. [Herdruk verschijnt op 14 juli 2011]
Geschiedenis van en beeldvorming rond de Bataven in verschillende periodes en op verschillende deelterreinen. Door hun relatieve onbekendheid spraken zij tot de verbeelding, zoals onder meer bleek in de gelijknamige tentoonstelling gehouden in het Museum Het Valkhof in Nijmegen (18 september 2004 t/m 9 januari 2005).

Tacitus, De opstand van de Bataven.
Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005.
ISBN: 90-253-5334-7.
Bundeling van de teksten die de Romeinse geschiedschrijver Tacitus in zijn Historiae wijdde aan de opstand van de Bataven tegen het Romeinse rijk in 69-70 n.Chr.

Hans Teitler, De opstand der ‘Batavieren’.
Hilversum : Verloren, 1998. Verloren verleden ; 1.
ISBN: 90-6550-441-9.
Op Tacitus gebaseerde beschrijving van de opstand van de Bataven onder leiding van Julius Civilis tegen de Romeinse overheersing.

Claudia Vandepoel, Sapor Limitis, de smaak van de Limes : Romeinse recepten uit het gebied van Albaniana (Alphen aan den Rijn), Matilo (Leiden Roomburg) en Lugdunum (Katwijk)
[Schipluiden] : De Historische Keuken, 2013.
ISBN: 978-90-75938-66-1.
23 gerechten uit de Romeinse tijd, samengesteld op basis van voedselresten, gevonden in het gebied rond Alphen aan den Rijn, Leiden en Katwijk. Tevens beschouwing over de Romeinse keuken en smaak in het algemeen.

Cornelis van Tilburg, Romeins verkeer : weggebruik en verkeersdrukte in het Romeinse Rijk.
Amsterdam : Amsterdam University Press Salomé, 2005.
ISBN: 90-5356-760-7.
Bespreking van verschillende aspecten van de Romeinse wegen, van de uitvinding van het wiel en pre-Romeinse wegen tot het wegen- en stratennet van de Romeinen, dat zich ook tot Nederland uitstrekte.

Naar de overzichtspagina

Auteursjubilea

Agenda

Film

 • Er zijn voor vandaag geen films aangemeld

Video's & Podcasts

 • Maria Barnas

  Podcast van Erik Jan Harmens met Maria Barnas over haar in januari verschenen roman Altijd Augustus

  Opname: 12-04-2017
  Erik Jan Harmens
 • Kluun

  Podcast van Erik Jan Harmens met Kluun over zijn roman DJ

  Opname: 31-03-2017
  Erik Jan Harmens
 • Ronald Snijders

  Podcast van Erik Jan Harmens met Ronald Snijders over diens gedichtenverzameling Kopdichtbundel.

  Opname: 13-03-2017
  Erik Jan Harmens

Meer video's & podcasts

Canon van de Nederlandse geschiedenis

 • 1. Hunebedden
 • 2. De Romeinse Limes
 • 3. Willibrord
 • 4. Karel de Grote
 • 5. Hebban olla vogala
 • 6. Floris V
 • 7. De Hanze
 • 8. Erasmus
 • 9. Karel V
 • 10. De Beeldenstorm
 • 11. Willem van Oranje
 • 12. De Republiek
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
 • 14. De Beemster
 • 15. De grachtengordel
 • 16. Hugo de Groot
 • 17. De Statenbijbel
 • 18. Rembrandt
 • 19. De Atlas Major van Blaeu
 • 20. Michiel de Ruyter
 • 21. Christiaan Huygens
 • 22. Spinoza
 • 23. Slavernij
 • 24. Buitenhuizen
 • 25. Eise Eisinga
 • 26. De patriotten
 • 27. Napoleon Bonaparte
 • 28. Koning Willem I
 • 29. De eerste spoorlijn
 • 30. De Grondwet
 • 31. Max Havelaar
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid
 • 33. Vincent van Gogh
 • 34. Aletta Jacobs
 • 35. De Eerste Wereldoorlog
 • 36. De Stijl
 • 37. De crisisjaren
 • 38. De Tweede Wereldoorlog
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging
 • 40. Indonesië 1945-1949
 • 41. Willem Drees
 • 42. De watersnood
 • 43. De televisie
 • 44. Haven van Rotterdam
 • 45. Annie M.G. Schmidt
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
 • 47. Srebrenica
 • 48. Veelkleurig Nederland
 • 49. De gasbel
 • 50. Europa
 • 1. Hunebedden

  1. Hunebedden

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Bekijk details
 • 2. De Romeinse Limes

  2. De Romeinse Limes

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Bekijk details
 • 3. Willibrord

  3. Willibrord

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Bekijk details
 • 4. Karel de Grote

  4. Karel de Grote

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder de latere Nederlanden.

  Bekijk details
 • 5. Hebban olla vogala

  5. Hebban olla vogala

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Bekijk details
 • 6. Floris V

  6. Floris V

  1254-1296.
  Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

  Bekijk details
 • 7. De Hanze

  7. De Hanze

  1356-ca. 1450
  Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de twaalfde tot de zestiende eeuw welvarende handelscentra.

  Bekijk details
 • 8. Erasmus

  8. Erasmus

  1469?-1536
  Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke spreekwoorden, en de satire Lof der zotheid.

  Bekijk details
 • 9. Karel V

  9. Karel V

  1500-1558.
  Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

  Bekijk details
 • 10. De Beeldenstorm

  10. De Beeldenstorm

  1566.
  Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van hun katholieke symbolen.

  Bekijk details
 • 11. Willem van Oranje

  11. Willem van Oranje

  1533-1584.
  Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

  Bekijk details
 • 12. De Republiek

  12. De Republiek

  1588-1795
  Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een uitzondering.

  Bekijk details
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  1602-1799
  De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot een geduchte macht.

  Bekijk details
 • 14. De Beemster

  14. De Beemster

  1612
  Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

  Bekijk details
 • 15. De grachtengordel

  15. De grachtengordel

  1613-1662
  Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal van ‘stadspaleisjes’ voor kapitaalkrachtige inwoners.

  Bekijk details
 • 16. Hugo de Groot

  16. Hugo de Groot

  1583-1645
  Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het volkerenrecht formuleerde.

  Bekijk details
 • 17. De Statenbijbel

  17. De Statenbijbel

  1637
  In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

  Bekijk details
 • 18. Rembrandt

  18. Rembrandt

  1606-1669
  Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en schilderijen bediende hij een elite van welgestelde burgers en kunstkenners.

  Bekijk details
 • 19. De Atlas Major van Blaeu

  19. De Atlas Major van Blaeu

  1662-1665
  Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave van de Atlas Major.

  Bekijk details
 • 20. Michiel de Ruyter

  20. Michiel de Ruyter

  1607-1676
  Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het bracht tot luitenant-admiraal van de marine.

  Bekijk details
 • 21. Christiaan Huygens

  21. Christiaan Huygens

  1629-1695
  Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet Saturnus.

  Bekijk details
 • 22. Spinoza

  22. Spinoza

  1632-1677
  Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

  Bekijk details
 • 23. Slavernij

  23. Slavernij

  1621-1863
  De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

  Bekijk details
 • 24. Buitenhuizen

  24. Buitenhuizen

  17e en 18e eeuw
  In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

  Bekijk details
 • 25. Eise Eisinga

  25. Eise Eisinga

  1744-1828.
  Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

  Bekijk details
 • 26. De patriotten

  26. De patriotten

  1780-1795
  Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

  Bekijk details
 • 27. Napoleon Bonaparte

  27. Napoleon Bonaparte

  1769-1821
  Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

  Bekijk details
 • 28. Koning Willem I

  28. Koning Willem I

  1772-1843
  Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

  Bekijk details
 • 29. De eerste spoorlijn

  29. De eerste spoorlijn

  1839
  Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

  Bekijk details
 • 30. De Grondwet

  30. De Grondwet

  1848
  Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

  Bekijk details
 • 31. Max Havelaar

  31. Max Havelaar

  1860
  De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max Havelaar zou schrijven.

  Bekijk details
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid

  32. Verzet tegen kinderarbeid

  19e eeuw
  Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken verbood.

  Bekijk details
 • 33. Vincent van Gogh

  33. Vincent van Gogh

  1853-1890
  Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

  Bekijk details
 • 34. Aletta Jacobs

  34. Aletta Jacobs

  1854-1929
  Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

  Bekijk details
 • 35. De Eerste Wereldoorlog

  35. De Eerste Wereldoorlog

  1914-1918
  Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

  Bekijk details
 • 36. De Stijl

  36. De Stijl

  1917-1981
  Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de niet-kleuren.

  Bekijk details
 • 37. De crisisjaren

  37. De crisisjaren

  1929-1940
  Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

  Bekijk details
 • 38. De Tweede Wereldoorlog

  38. De Tweede Wereldoorlog

  1940-1945
  Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

  Bekijk details
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging

  39. Anne Frank / Jodenvervolging

  1942-1945
  Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

  Bekijk details
 • 40. Indonesië 1945-1949

  40. Indonesië 1945-1949

  1945-1949
  Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

  Bekijk details
 • 41. Willem Drees

  41. Willem Drees

  1886-1988
  Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

  Bekijk details
 • 42. De watersnood

  42. De watersnood

  1 februari 1953
  De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

  Bekijk details
 • 43. De televisie

  43. De televisie

  Vanaf 1948
  In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende veranderingen.

  Bekijk details
 • 44. Haven van Rotterdam

  44. Haven van Rotterdam

  Vanaf circa 1889
  Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

  Bekijk details
 • 45. Annie M.G. Schmidt

  45. Annie M.G. Schmidt

  1911-1995.
  De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

  Bekijk details
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

  Bekijk details
 • 47. Srebrenica

  47. Srebrenica

  1995
  Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

  Bekijk details
 • 48. Veelkleurig Nederland

  48. Veelkleurig Nederland

  Vanaf 1945.
  In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

  Bekijk details
 • 49. De gasbel

  49. De gasbel

  1959-2030.
  De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

  Bekijk details
 • 50. Europa

  50. Europa

  Vanaf 1945.
  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

  Bekijk details

Poëzie

 • Paul Bogaert
 • Charlotte Van den Broeck
 • Hugo Claus
 • Herman de Coninck
 • Ellen Deckwitz
 • Jules Deelder
 • Charles Ducal
 • Christine D’Haen
 • Andy Fierens
 • Maarten van der Graaff
 • Judith Herzberg
 • Hester Knibbe
 • Geert De Kockere
 • Gerrit Kouwenaar
 • Ted van Lieshout
 • Lieke Marsman
 • Els Moors
 • Ilja Leonard Pfeijffer
 • Alfred Schaffer
 • Peter Verhelst
 • Miriam Van hee
 • Paul Bogaert

  Paul Bogaert

  Paul Bogaert is een dichter met een bijzonder scherp oor voor de kleinste nuances waarmee de hedendaagse taal uit verschillende domeinen bewust of onbewust geladen is. Hij weet die nuances op bijzonder ingenieuze wijze uit te buiten.

  Bekijk details
 • Charlotte Van den Broeck

  Charlotte Van den Broeck

  Nadat ze als performing poet naam had gemaakt, debuteerde Charlotte Van den Broeck met Kameleon, in januari 2016 bekroond met de Herman de Coninckprijs voor het beste debuut.

  Bekijk details
 • Hugo Claus

  Hugo Claus

  Na in 1947 zijn debuut te hebben gemaakt met de lyrische Kleine reek, evolueert Hugo Claus in zijn poëzie naar het modernisme van de jaren vijftig met als hoogtepunt De Oostakkerse gedichten uit 1955. Zijn later dichtwerk mag dan weer klassiek genoemd worden.

  Bekijk details
 • Herman de Coninck

  Herman de Coninck

  Herman de Coninck maakte de poëzie voor veel lezers toegankelijk. Vanaf zijn debuut in 1969 met De lenige liefde excelleren zijn gedichten in relativering, lichte ironie en hun grote toegankelijkheid.

  Bekijk details
 • Ellen Deckwitz

  Ellen Deckwitz

  De poëzie van Ellen Deckwitz is broeierig en griezelig en vliegt hier en daar uit de bocht, maar wel op zo’n manier dat je wenst dat dit bij meer dichters zou gebeuren.

  Bekijk details
 • Jules Deelder

  Jules Deelder

  Tijdens optredens lardeert Deelder zijn gedichten met anekdotes en moppen – of misschien is het andersom. Vaste thema’s in die gedichten zijn de Tweede Wereldoorlog, voetbalclub Sparta en Rotterdam.

  Bekijk details
 • Charles Ducal

  Charles Ducal

  Naast poëzie publiceerde Charles Ducal (pseudoniem van Frans Dumortier) ook een veelgeprezen verhalenbundel en onder meer een Gedichtendagessay. In 2014 werd hij gekozen tot de eerste Dichter des Vanderlands van België.

  Bekijk details
 • Christine D’Haen

  Christine D’Haen

  Het oeuvre van Christine D’Haenzal steeds nieuwe lezers weten aan te trekken. Deze poëzie vraagt veel van de lezer, maar geeft in ruil brede vergezichten die uitnodigen tot reflectie over leven en cultuur.

  Bekijk details
 • Andy Fierens

  Andy Fierens

  Wie nog dacht dat de poëzie steeds verheven onderwerpen bezingt op een haast sacrale, eerbiedige toon, moet die opvatting na lectuur van de gedichten van Andy Fierens grondig bijstellen.

  Bekijk details
 • Maarten van der Graaff

  Maarten van der Graaff

  ‘Een uiterst beweeglijke en vindingrijke dichter,’ zo typeerde de jury van de C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie 2014 Maarten van der Graaff op basis van zijn door haar bekroonde bundel Vluchtautogedichten.

  Bekijk details
 • Judith Herzberg

  Judith Herzberg

  Het is vreemd dat Judith Herzberg nog niet verkozen is als Dichter des Vaderlands, want ze is een van de meest toegankelijke en invoelbare dichters die er zijn. Maar hoe toegankelijk en invoelbaar ook, er is altijd een diepere betekenis.

  Bekijk details
 • Hester Knibbe

  Hester Knibbe

  Vanaf haar debuut in 1982 is Hester Knibbe een klassieke dichteres in een moderne wereld. Ze schrijft poëzie die het niet zoekt in onbegrijpelijke formuleringen, maar in de wereld aan betekenis die schuilgaat achter een heldere zin. Haar gedichten zijn helder en precies en getuigen immer van een groot vakmanschap.

  Bekijk details
 • Geert De Kockere

  Geert De Kockere

  Geert De Kockerede debuteerde in 1989 met Vingers in de jam, een poëziebundel voor kleuters. Daarna volgden snel ook prentenboeken, filosofische verhalenbundels, fotoboeken en, meer recent, boeken voor volwassen lezers.

  Bekijk details
 • Gerrit Kouwenaar

  Gerrit Kouwenaar

  Het barst van de emotie, maar je moet het er wel uithalen.’ Dat zei Gerrit Kouwenaar in een interview met Kenneth van Zijl op Cultura over het vooroordeel dat hij een kille, emotieloze dichter van kille en emotieloze verzen zou zijn.

  Bekijk details
 • Ted van Lieshout

  Ted van Lieshout

  Iedere keer weer bewijst Ted van Lieshout dat hij in geen enkel hokje past en niet vastzit aan één vorm en één doelgroep. Deze geanimeerde verteller en tegendraadse vernieuwer publiceerde al meer dan zestig kinderboeken.

  Bekijk details
 • Lieke Marsman

  Lieke Marsman

  Lieke Marsman debuteerde als dichter in het tijdschrift Tirade. Voor de bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud werd ze driemaal bekroond. De eerste letter is haar tweede bundel.

  Bekijk details
 • Els Moors

  Els Moors

  Els Moors werd door de kritiek met lof overladen voor haar debuut Er hangt een hoge lucht boven ons (2006). In 2008 debuteerde zij als prozaschrijver met Het verlangen naar een eiland, een roman over liefde, seks en de hunkering naar de ander. Daarna verscheen nog de verhalenbundel Vliegtijd.

  Bekijk details
 • Ilja Leonard Pfeijffer

  Ilja Leonard Pfeijffer

  ‘Ik heb het nog nooit zo koud gehad/ als toen ik alles snapte,’ dichtte Ilja Leonard Pfeijffer in de niet separaat verschenen bundel Doka, die is opgenomen in De man van vele manieren, zijn verzameld dichtwerk.

  Bekijk details
 • Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer (1973) publiceerde vijf dichtbundels en won de Jo Peters Poëzieprijs, de Hugues C. Pernathprijs, de Ida Gerhardt Poëzieprijs en de Jan Campertprijs. Hij doceert aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

  Bekijk details
 • Peter Verhelst

  Peter Verhelst

  Naast dichter is Peter Verhelst ook romancier en regisseur. Voor zijn werk ontving hij prestigieuze prijzen als De Gouden Uil, de Vlaamse Cultuurprijs, de F. Bordewijkprijs, de Herman de Coninckprijs en de Jan Campertprijs.

  Bekijk details
 • Miriam Van hee

  Miriam Van hee

  Veel bundels van de in 1952 geboren dichter en slaviste Miriam Van hee werden bekroond, onder meer met de Herman de Coninck-prijs 2008, en genomineerd, onder meer voor de VSB Poëzieprijs 2014.

  Bekijk details

Log in

Inloggen

Inloggen hoeft alleen als u een reactie wilt plaatsen of aan een discussie wilt deelnemen.

 

Personaliseer

Personaliseer het Literatuurplein

Bepaal zelf welke rubrieken op de homepage worden getoond.

Kies een paginakleur

 • Verras mij
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •