24. Buitenhuizen
In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren ruime buitenhuizen bouwen, met prachtige tuinen. Langs de Vecht zijn er nog veel te vinden, buitenhuizen waar vanaf de zeventiende eeuw rijke Amsterdammers de zomermaanden in de natuur kwamen doorbrengen. De concentratie van deze paleisjes met vaak schitterende tuinen langs de rivier illustreert de enorme rijkdom van Amsterdam in de Gouden Eeuw. Zo’n zomers verblijf ging gepaard met grootscheepse verhuizingen, meestal per trekschuit. Het personeel en vaak een deel van de huisraad gingen mee. De koopmannen zelf kwamen slechts af en toe. Ook ’s zomers moesten ze vaak voor hun werk in stad zijn. Wel nodigden ze veel gasten uit op hun buitens: vrienden uit de eigen sociale kring, maar ook kunstenaars en intellectuelen.

De tuinen bij de huizen waren prachtig en zijn dat vaak nog. Die zijn geïnspireerd door de formele Franse stijl van tuinarchitectuur, met strakke geometrische patronen. Van hieruit ontwikkelde zich een eigen, ‘Hollandse’ stijl: wel strak en geometrisch, maar met meer barokke elementen en speelse toevoegingen, zoals theekoepels, kanalen, waterpartijen en doolhoven. De tuin was er vooral om mee te pronken, de ene was nog mooier en groter dan de andere.

Het zomerse leven in de buitens van deze aristocratische burgers zette zich in de achttiende eeuw voort, hoewel het toen economisch slechter ging met Nederland. Maar blijkbaar konden rijke families vooralsnog op hun familiekapitaal teren. Tegenwoordig zijn de meeste buitens niet meer particulier bewoond. Nu zijn het toeristische attracties en prestigieuze locaties voor kantoren en partijen.


Non-fictie


Martin van Beek, Elyze Storms-Smeets en Elianne van Winden, Gelders Arcadië : kansen voor Gelders Arcadië
Utrecht : Matrijs, 2011.
ISBN: 978-90-5345-444-2.
Naast mogelijkheden als het herstel van tuinen of de herbestemming van een landhuis worden voor een Gelders Arcadië nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden geschetst, zoals het gebruik van biomassa, de aanleg van een natuurbegraafplaats of het bouwen van een nieuw landhuis op een oude huisplaats.

Roy van Beek, Jan Zomer, Otto Brinkkemper en Bert Groenewoudt, Cultuurhistorische atlas van de Vecht : biografie van Nederlands grootste kleine rivier
Zwolle : WBooks, 2011.
ISBN: 978-90-400-7830-9.
Het rijk geïllustreerde verhaal van de geschiedenis van het Vechtdal en zijn bewoners, afgewisseld met nieuwe en historische kaarten, foto’s van het huidige landschap en beelden van vroeger.

Johan Carel Bierens de Haan, Gelders Arcadië : atlas van een buitenplaatsenlandschap
Utrecht : Matrijs, 2011.
ISBN: 978-90-5345-428-2.
Geschiedenis van het arcadische landschap aan de Veluwezoom, op de grens van de Veluwe en de rivieren Rijn en IJssel, waar vanaf de zeventiende eeuw een honderdtal buitenplaatsen en landgoederen is aangelegd.

Hans Bleumink en Jan Neefjes, Kroondomein Het Loo
Utrecht : Matrijs, 2010.
ISBN: 978-90-5345-413-8.
Overzichtswerk in woord en beeld over het ontstaan en het beheer van Nederlands grootste landgoed, Kroondomein Het Loo op de Veluwe.

Eric Blok, Villa Maarheze
Hollandsche Rading : TasT, 2011.
ISBN: 978-90-806942-6-2.
Historie van de villa Maarheeze aan de Rijksstraatweg in Wassenaar, een van de hoofdwerken van architect Co Brandes, waarin de Inlichtingendienst Buitenland jarenlang kantoor hield.

J.W. Bosch e.a., Toornvliet en Staatsbosbeheer : nieuwe bewoners voor een oude buitenplaats
Middelburg : Stichting Natuur- en Recreatieinformatie, 1991.
ISBN: 90-72146-16-6.
Geschiedenis van de Zeeuwse buitenplaats en zijn bewoners en de rol van Staatsbosbeheer in het landschapsherstel op Walcheren.

Fokko Bosker (redactie), Rinsma State : van Sytzama tot Scheringa : omdat adeldom verplicht
Leeuwarden, PENN Communicatie, 2008.
ISBN: 978-90-77948-15-6.
Geschiedenis in woord en beeld van de adellijke buitenplaats Rinsma State in Dantumadeel in Friesland.

Martin van den Broeke, Buitenplaatsen in Noorgouwe : hofsteden, lusthoven en landhuizen
Delft : Eburon, 2014.
ISBN: 978-90-5972-823-3.
Opkomst, bloei en verval van de ooit meer dan dertig buitenplaatsen in Noordgouwe zijn nauw verbonden met de lotgevallen van Zierikzee, maar even sterk met die van het platteland. Rusten en werken waren twee kanten van het leven op het platteland die elkaar op de buitenplaatsen ontmoetten.

Toïta Buitenhuis (redactie), Buitenplaatsen langs de Vliet en omgeving
Delft : Delftse Universitaire Pers, 1988.
ISBN: 90-6275-435-X.
De sociale achtergronden van het leven op een buitenplaats in de zeventiende en achttiende eeuw, de aanleg en stijl van de tuinen en de architectuur van de behandelde landhuizen.

Ton Coops, Het Bos van Blaauw : Gooilust en het Corversbos : biografie van een 's-Gravelandse buitenplaats
Warnsveld : Terra, 2003.
ISBN: 90-5897-109-0.
Gooilust in 's-Graveland, een buitenplaats van ruim 200 hectare met boerderijen en andere woningen, was begin twintigste eeuw een park met een particuliere dierentuin.

Thera Coppens, Baarnse lusthoven en hun bewoners
Baarn : De Prom, 1990.
ISBN: 90-6801-247-9.
Geschiedenis van lusthoven in Baarn en van de veelal uit Amsterdam afkomstige regentenfamilies die deze in de achttiende en negentiende eeuw bewoonden.

Joosje van Dam, Havezathe Voorstonden : vijf eeuwen bewoners en wat zij ons nalieten
Zutphen : Walburg Pers, 2010.
ISBN: 978-90-5730-691-4.
Geschiedenis van het nabij Brummen in de Gelderse Achterhoek gelegen buitengoed.

Mascha van Damme, Anneke Koops e.a., Heren op het land : buitenplaatsen van Twentse textielfabrikanten
Zwolle : Waanders, 2013.
ISBN: 978-94-911963-0-0.
De enorme groei van de Twentse textielindustrie tussen 1890 en 1920 stelde de gefortuneerde fabrikanten in staat om op grote schaal buitenplaatsen en landgoederen aan te leggen. Deze concentratie van fabrikantenbuitenplaatsen is uniek voor Nederland.

Inge Dekker en Henriëtte Emaar, Vechtse paradijzen : tuinen bij buitenplaatsen in de Vechtstreek
Houten : Terra, 2012.
ISBN: 978-90-8989-531-8.
Geschiedenis van een aantal belangwekkende buitenplaatstuinen - en hun makers - uit de 17e en 18e eeuw in de Utrechtse Vechtstreek.

Robbie Dell'Aira, Kastelenkookboek : waarachtige recepten uit de keukens van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen
[Zutphen] : KunstMag, 2011.
ISBN: 978-90-75979-30-5.
Aan de hand van particuliere archieven wekt de auteur het culinaire verleden van een aantal bekende en onbekende Nederlandse kastelen en buitenplaatsen en hun bewoners weer tot leven.

René W.Chr. Dessing, De Amsterdamse buitenplaatsen : een vergeten stadsgeschiedenis
Utrecht : Matrijs, 2015.
ISBN: 978-90-5345-491-6.
Overzicht in woord en beeld van zestig nog bestaande historische buitenplaatsen, gesticht vanuit Amsterdam en meest gelegen in Kennemerland en 's-Graveland, maar ook langs de Vecht, Angstel en Amstel en in het Gooi.

René W.Chr. Dessing, Nationale gids historische buitenplaatsen
Wormer : Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2012.
ISBN: 978-90-78381-57-0.
Korte beschrijvingen in woord en beeld van ruim vijfhonderd buitenplaatsen in Nederland, met vermelding van de eventuele toegankelijkheid voor publiek.

Jan van Geest en Rypke Sierksma, Verloren uitzicht : bloei en teloorgang van het Wijkermeer
Amsterdam : De Prom, 2002.
ISBN: 90-6801-825-6.
De geschiedenis van het gebied tussen Haarlem en Beverwijk waar in de zeventiende eeuw een groot aantal buitenplaatsen was van Amsterdamse regenten. Aan de hand van prenten, schilderijen en gravures komen die in deze uitgave tot leven.

A.J. Gevers en A.J. Mensema, Van Ittersum : kroniek van een Overijssels adellijk geslacht
Zwolle : Waanders, 2009.
ISBN: 978-90-400-7684-8.
Het adellijke geslacht Van Ittersum is verbonden met de geschiedenis van Overijssel en de stad Zwolle, waarin het in de veertiende eeuw zijn oorsprong vond. Een van de tien delen van deze studie gaat over de buitenplaatsen van de familie als de Oosterhof bij Rijssen en het landgoed Rozendael en Nijenhuis.

Gerrit de Graaff, De mooiste buitenplaatsen van de Gelderse Vallei
Barneveld : Koninklijke BDU Uitgeverij, 2002.
ISBN: 90-70150-50-6.
Geschiedenis van tien buitenplaatsen in de Gelderse vallei, met een routebeschrijving van de omgeving.

Adriaan Haartsen en Nikki Brand, Amstelland : land van water en veen
Utrecht : Matrijs, 2005.
ISBN: 90-5345-260-5.
De geschiedenis van Amstelland, het cultuurhistorisch agrarisch landschap ten zuiden van Amsterdam, met onder meer een hoofdstuk over de nog bestaande en de verdwenen buitenplaatsen.

Jan ten Hove, Ben Olde Meierink en Heimerick Tromp, Een aardsch paradijs : de buitenplaatsen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk nabij Zwolle
Zwolle : Waanders, 1994.
ISBN : 90-6630-471-5.
Bouw- en bewoningsgeschiedenis van de bij Zwolle gelegen buitenplaatsen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk.

Wim Huijser, Leven met de seizoenen op landgoed De Mellard
Geesteren : A3, 2011.
ISBN: 978-90-77408-87-2.
Ervaringen in de verschillende seizoenen van de bewoner van het Overbetuwse landgoed De Mellard nabij het kerkdorp Valburg.

Constantijn Huygens, Hofwijck : het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens
Zutphen : Walburg Pers, 2002.
ISBN: 90-5730-188-1.
Hertaling in hedendaags Nederlands van het gedicht van de Nederlandse diplomaat en dichter (1596-1687) over zijn buiten in Voorburg, met een overzicht van de geschiedenis van het huis.

Paul Huys Janssen, Wonen in Arcadië : het interieur van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen
Zwolle : Waanders, 1998.
ISBN: 90-400-9245-1.
Catalogus van de tentoonstelling Wonen in Arcadie in het Noordbrabants Museum (26-9-1998 t/m 10-1-1999), waarin onder meer wordt ingegaan op de interieurs, de inrichting en het kunstbezit van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen.

Ronald van Immerseel e.a., Eyckenstein : op de grens van zand en veen
Utrecht : Matrijs, 2010. (Nederlandse kastelen ; deel 5).
ISBN: 978-90-5345-403-9.
Geschiedenis van Eyckenstein in Maartensdijk, oorspronkelijk een boerderij, later tot buitenplaats herschapen, behorend tot de grootste landgoederen in particulier bezit in het gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi.

Frans Jansen (samenstelling), De Meierij van 's-Hertogenbosch : stad en land, boerderijen, kastelen en kloosters, landgoederen en buitenplaatsen
Wijk en Aalburg : Pictures Publishers, 2009.
ISBN: 978-90-73187-64-1.
Geschiedenis van de stad ’s-Hertogenbosch en van de Meierij, via onderwerpen als boerderijen, kastelen, kloosters, landgoederen en buitenplaatsen en tevens beschrijving van dertien steden en dorpen in de Meierij.

J.A.S. Joustra en E. Schaafsma, Buitenplaatsen : heden en verleden van de mooiste historische zomerverblijven in Nederland
Amsterdam : Elsevier, 2012. (Speciale editie)
ISSN: 1875-080X.
Van de duizenden buitenplaatsen die er zijn gebouwd, zijn er nog circa 550 over. Aan dit schitterende en tegelijk kwetsbare erfgoed wijdt Elsevier in 2012, het Jaar van de Historische Buitenplaatsen, een speciale uitgave, met onder meer een keuze van 57 buitenplaatsen in alle windstreken van Nederland.

Kastelen en buitenplaatsen
Houten : On Track, 2010.
ISBN: 978-90-475-1275-2.
Gids met acht wandel- en zes fietsroutes, voorzien van gps-gegevens, die voeren langs kastelen en buitenplaatsen in Nederland.

André Kaper e.a., Verhalen over landgoederen en buitenplaatsen in Gelderland
Wageningen : Blauwdruk, 2012. Uitgave in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
ISBN: 978-90-75271-61-4.
Openhartige verhalen over het leven op een Gelders landgoed of een Gelderse buitenplaats, opgetekend door vrijwilligers van de Werkgroep Oral History Gelderland.

Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt, 1800 : blauwdrukken voor een samenleving
Den Haag : SDU Uitgeverij, 2001.
ISBN: 90-12-08562-4.
Overzicht van het politieke en sociale leven, de religie en de kunsten in Nederland in de late achttiende en vroeg negentiende eeuw tot 1813.

George W. Knottnerus, Langs Veluwse vestingen
Barneveld : BDU Boeken, 2009.
ISBN: 978-90-8788-109-2.
Veertien korte wandel- en fietstochten waarbij telkens één of meer Veluwse kastelen en landgoederen worden aangedaan.

J.H. Kruizinga, Frankendael een hofstede in de hoofdstad
Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1992.
ISBN: 90-288-5444-4.
Geschiedenis van de historische buitenplaats met tuin in Amsterdam.

Yme Kuiper, Wendy Landewé en Nynke Winkler Prins Postma, Fogelsanghstate : een Groninger schat in een Friese state
Utrecht : Matrijs, 2005.
ISBN: 90-5345-290-7.
Geschiedenis van de buitenplaats Fogelsanghstate in Friesland, net buiten Veenklooster.

Yme Kuiper en Ben Olde Meierink (redactie), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw : de rijkdom van het buitenleven in de Republiek
Hilversum : Verloren, 2015.
ISBN: 978-90-8704-538-8.
In het landschap van Holland maar ook elders in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werden talloze buitenplaatsen aangelegd. Dit boek beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van dit verschijnsel en de invloed die Holland had op de andere gewesten wat betreft bouwstijl en tuinaanleg.

Rob van der Laarse, Arcadiërs van de Republiek : adel, hof en buitenplaats in Nederland 1500-1800
Amsterdam : Bert Bakker, 2012.
ISBN: 978-90-351-3503-1.
Ten tijde van de Republiek beconcurreerden aristocratische families elkaar in alle gewesten met monumentale huizen, voorname heerlijkheden en luisterrijke kunstcollecties. Het verlangen naar een nieuw Arcadië veranderde het land in de mooiste tuin van Europa.

Rob van der Laarse en Yme Kuiper (redactie), Beelden van de buitenplaats : elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw
Hilversum : Verloren, 2005. (Adelsgeschiedenis ; deel 3).
ISBN: 90-6550-856-2.
Artikelen over de Nederlandse buitenplaatscultuur in de negentiende eeuw. In het verlengde daarvan komt het voor die tijd typische vraagstuk van het spanningsveld tussen burgerlijke cultuur en aristocratische levensstijl aan bod.

Marina Laméris, De Buitenplaats en het Nederlandse landschap
Zwolle : Waanders, 2012.
ISBN: 978-90-400-0502-2.
Door een groot aantal buitenplaatsspecialisten samengestelde uitgave waarin in drie delen - natuur, landschap en cultuur - en een twintigtal verhalen alle grote thema's over de betekenis van de buitenplaats voor het Nederlandse landschap aan bod komen.

Ad Leerintveld (redactie), 't Liefste pad : Hofwijcks tuin in oude luister hersteld
Den Haag : Valerius Pers, 2005.
ISBN: 90-808237-5-9.
Reconstructie van de tuin Hofwijck te Voorburg, de buitenplaats van Constantijn Huygens (1596-1687).

A.J.A.M. Lisman, De buitenplaats VreedenHoff aan de Vecht
Hilversum : Verloren, 1999.
ISBN: 978-90-6550-173-8.
Beschrijving van onder meer de bouw, de restauraties aan zowel interieur als exterieur en de verschillende bewoners van de buitenplaats VreedenHoff in Nieuwersluis, die geldt als een van de gaafste langs de Vecht.

Berthus Maassen en Ini Maassen-te Brake, Groen door Oranje : een historische zwerftocht door de Koninklijke Houtvesterij Het Loo 1900-1960
Barneveld : Regioboek/BDU Boeken, 2011.
ISBN: 978-90-8788-143-6.
Rijk geïllustreerde sociaal-economische geschiedenis van het Kroondomein Het Loo bij Apeldoorn.

Peter Meijer, Hekken in Nederland
Zwolle [etc.] : Waanders [etc.], 2002.
ISBN: 90-400-9495-0.
Studie van toegangshekken van kastelen, parken, villa's en boerderijen, met bijzondere aandacht voor de monumentale ijzeren hekken van buitenplaatsen die rijke stedelingen vanaf de zeventiende eeuw bouwden langs rivieren als de Vecht en de Amstel.

Jan Morren en Guus Hartendorf, Kastelen en buitenplaatsen in Velsen : deel 1 : Santpoort
Velsen : Vermeer, 2005. 2e dr. 1e dr.: 2002.
ISBN: 90-76254-34-6.
Inventarisatie van de grote en kleine buitenplaatsen in Santpoort.

De Nederlandse kastelengids : musea, kinderactiviteiten, restaurants, bedrijfsfeesten, logies, bruiloften, dagtrips, actief
Bussum : Thoth, 2007. 2e dr. 1e dr.: 2004. Foto’s: Jan Derwig.
ISBN: 978-90-6868-443-8.
Overzicht van circa 120 kastelen, kasteeltuinen en -ruïnes en buitenplaatsen in Nederland, per provincie gerangschikt. Van elke locatie zijn een foto en een beknopte toelichting opgenomen.

Gertrudis A.M. Offenberg, De tuinbaas en zijn buitenplaats : werken in historisch groen
Zwolle : Waanders, 2010.
ISBN: 978-90-400-7702-9.
Door middel van uitgebreide gesprekken met de tuinbaas, geplaatst in een cultuurhistorische context, wordt een inventarisatie en documentatie geboden van 24 buitenplaatsen, landgoederen en andere historische tuinen die grotendeels rijksmonument zijn.

Henk Rijken, De Leidse Lustwarande : de geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, ca. 1600-1800
Leiden : Primavera Pers, 2005. (Leidse historische studies ; deel. 2).
ISBN: 90-5997-018-7.
Studie naar de geschiedenis van de tuinen en parken die in de zeventiende en achttiende eeuw bij kastelen en landgoederen in Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond, de Bollenstreek, Voorschoten en Wassenaar werden aangelegd.

Loekie Schwartz, Over de Vecht
Schiedam : Scriptum, 2006. Foto’s: Herman H. van Doorn.
ISBN: 90-5594-437-8.
Fotoboek over de Utrechtse Vecht en het historische cultuurlandschap langs de dichtbevolkte oevers, met de vele kastelen en buitenplaatsen, vooral bij Breukelen, Loenen en Vreeland.

Jos Stöver (redactie), Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
Zutphen : Walburg Pers, 2000.
ISBN: 90-5730-078-8.
Beschrijving van zestig van de oorspronkelijk tweehonderd kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, gevolgd door een repertorium, waarin alle kastelen, buitenplaatsen en overblijfselen zijn opgenomen.

Piet Terlouw, Kastelen en buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug
Alphen aan den Rijn : Canaletto, 1996. Tekeningen: Chr. Schut.
ISBN: 90-6469-679-9.
Tekeningen en beschrijvingen van negentig kastelen en buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug.

Piet Terlouw, De Vecht : een stroom van verhalen
Alphen a/d Rijn : Repro Holland, 1993.
ISBN: 90-6471-253-0.
Wetenswaardigheden en anekdotes over landschap en buitenplaatsen langs de Vecht.

Inge Timmermans, Nederlandse kastelen en buitenplaatsen
Alphen a/d Rijn : Atrium, 1993. (Atrium Cultuurgidsen).
ISBN: 90-6113-591-5.
Aan de hand van tekst en foto's worden geschiedenis, functie en betekenis van Nederlandse kastelen, ridderhofsteden, buitenplaatsen en paleizen (Het Loo) geschetst.

Heimerick Tromp, Barbara Joustra, Marita Mathijsen e.a., Kasteel Groeneveld : buitenplaats voor stad en land
Bussum : Thoth, 2012.
ISBN: 978-90-6868-596-1.
Geschiedenis van de buitenplaats te Baarn, met aandacht voor onder meer bouwgeschiedenis, park, interieur en eetgewoonten van de bewoners.

Marloes Wellenberg en Roel Pots, Bezoek de landgoederen & buitenplaatsen in Zuid-Holland
Delft : Erfgoedhuis Zuid-Holland, 2008.
ISBN: 978-90-78388-04-3.
Cultuurhistorische gids met een beknopte beschrijving van dertig van de tweehonderd landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, met daarnaast informatie over het verschil tussen een landgoed en een buitenplaats, het leven op de buitenplaatsen, de buitenplaatsen van de Oranjes en het verdwijnen van de buitenplaatsen.

Michel Zeilmaker, Buitenplaatsen in Utrecht
Utrecht : Matrijs, 2004.
ISBN: 90-5345-248-6.
Beschrijving van de buitenplaatsen Gansenhoef in Maarssen, Beerschoten in De Bilt en Huis de Geer in Nieuwegein, voorafgegaan door een schets van de sociaal-historische en economisch-historische aspecten van buitenplaatsen.

Annejet van der Zijl, Jagtlust
Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2005. 4e dr. 1e dr.: 1998.
ISBN: 90-388-8737-X.
Verslag van de wederwaardigheden in de kunstenaarskolonie rond de dichteres Fritzi Harmsen van Beek in het Blaricumse buiten 'Jagtlust' in de jaren 1954-1967.

Roman


Caspar Visser ’t Hooft, De ring van de keizerin
Utrecht : IJzer, 2007.
ISBN: 978-90-8684-014-4.
Een man die herstelt van een hartoperatie, komt opnieuw in contact met een vriendin en met haar broer, met wie hij in zijn jeugd vele zomervakanties doorbracht op een buitenplaats aan een rivier in het Gelderse. Daar is toen iets gebeurd dat te maken heeft met het sprookje De ring van de keizerin dat als proloog van de novelle fungeert.

DVD


Mijn Vechtstreek
Utrecht : Bruna Nieuwe Media, 2007. 1 dvd (ca. 60 min.)
ISBN: 978-90-229-5808-7.
Deel in de serie Mijn nostalgisch Nederland van NostalgieNet, gewijd aan de Vechtstreek, vooral bekend om de vele fraaie buitenplaatsen.

CD


Erik Fokke (samenstelling), Mozart & de Lage Landen
Amsterdam : Rubinstein, 2006.
ISBN: 90-5444-188-7.
Luisterboek met twee CD’s dat een beschrijving biedt van de reis als wonderkind door Nederland van de Oostenrijkse componist (1756-1791) en zijn familie en van zijn vriendschap met de van oorsprong Nederlandse muziekkenner Godfried van Swieten. Geïllustreerd met veel muziek.

Naar de overzichtspagina

Agenda

Radio en televisie

Film

 • Er zijn voor vandaag geen films aangemeld

Video's & Podcasts

 • Maria Barnas

  Podcast van Erik Jan Harmens met Maria Barnas over haar in januari verschenen roman Altijd Augustus

  Opname: 12-04-2017
  Erik Jan Harmens
 • Kluun

  Podcast van Erik Jan Harmens met Kluun over zijn roman DJ

  Opname: 31-03-2017
  Erik Jan Harmens
 • Ronald Snijders

  Podcast van Erik Jan Harmens met Ronald Snijders over diens gedichtenverzameling Kopdichtbundel.

  Opname: 13-03-2017
  Erik Jan Harmens

Meer video's & podcasts

Canon van de Nederlandse geschiedenis

 • 1. Hunebedden
 • 2. De Romeinse Limes
 • 3. Willibrord
 • 4. Karel de Grote
 • 5. Hebban olla vogala
 • 6. Floris V
 • 7. De Hanze
 • 8. Erasmus
 • 9. Karel V
 • 10. De Beeldenstorm
 • 11. Willem van Oranje
 • 12. De Republiek
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
 • 14. De Beemster
 • 15. De grachtengordel
 • 16. Hugo de Groot
 • 17. De Statenbijbel
 • 18. Rembrandt
 • 19. De Atlas Major van Blaeu
 • 20. Michiel de Ruyter
 • 21. Christiaan Huygens
 • 22. Spinoza
 • 23. Slavernij
 • 24. Buitenhuizen
 • 25. Eise Eisinga
 • 26. De patriotten
 • 27. Napoleon Bonaparte
 • 28. Koning Willem I
 • 29. De eerste spoorlijn
 • 30. De Grondwet
 • 31. Max Havelaar
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid
 • 33. Vincent van Gogh
 • 34. Aletta Jacobs
 • 35. De Eerste Wereldoorlog
 • 36. De Stijl
 • 37. De crisisjaren
 • 38. De Tweede Wereldoorlog
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging
 • 40. Indonesië 1945-1949
 • 41. Willem Drees
 • 42. De watersnood
 • 43. De televisie
 • 44. Haven van Rotterdam
 • 45. Annie M.G. Schmidt
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
 • 47. Srebrenica
 • 48. Veelkleurig Nederland
 • 49. De gasbel
 • 50. Europa
 • 1. Hunebedden

  1. Hunebedden

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Bekijk details
 • 2. De Romeinse Limes

  2. De Romeinse Limes

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Bekijk details
 • 3. Willibrord

  3. Willibrord

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Bekijk details
 • 4. Karel de Grote

  4. Karel de Grote

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder de latere Nederlanden.

  Bekijk details
 • 5. Hebban olla vogala

  5. Hebban olla vogala

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Bekijk details
 • 6. Floris V

  6. Floris V

  1254-1296.
  Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

  Bekijk details
 • 7. De Hanze

  7. De Hanze

  1356-ca. 1450
  Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de twaalfde tot de zestiende eeuw welvarende handelscentra.

  Bekijk details
 • 8. Erasmus

  8. Erasmus

  1469?-1536
  Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke spreekwoorden, en de satire Lof der zotheid.

  Bekijk details
 • 9. Karel V

  9. Karel V

  1500-1558.
  Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

  Bekijk details
 • 10. De Beeldenstorm

  10. De Beeldenstorm

  1566.
  Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van hun katholieke symbolen.

  Bekijk details
 • 11. Willem van Oranje

  11. Willem van Oranje

  1533-1584.
  Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

  Bekijk details
 • 12. De Republiek

  12. De Republiek

  1588-1795
  Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een uitzondering.

  Bekijk details
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  1602-1799
  De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot een geduchte macht.

  Bekijk details
 • 14. De Beemster

  14. De Beemster

  1612
  Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

  Bekijk details
 • 15. De grachtengordel

  15. De grachtengordel

  1613-1662
  Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal van ‘stadspaleisjes’ voor kapitaalkrachtige inwoners.

  Bekijk details
 • 16. Hugo de Groot

  16. Hugo de Groot

  1583-1645
  Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het volkerenrecht formuleerde.

  Bekijk details
 • 17. De Statenbijbel

  17. De Statenbijbel

  1637
  In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

  Bekijk details
 • 18. Rembrandt

  18. Rembrandt

  1606-1669
  Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en schilderijen bediende hij een elite van welgestelde burgers en kunstkenners.

  Bekijk details
 • 19. De Atlas Major van Blaeu

  19. De Atlas Major van Blaeu

  1662-1665
  Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave van de Atlas Major.

  Bekijk details
 • 20. Michiel de Ruyter

  20. Michiel de Ruyter

  1607-1676
  Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het bracht tot luitenant-admiraal van de marine.

  Bekijk details
 • 21. Christiaan Huygens

  21. Christiaan Huygens

  1629-1695
  Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet Saturnus.

  Bekijk details
 • 22. Spinoza

  22. Spinoza

  1632-1677
  Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

  Bekijk details
 • 23. Slavernij

  23. Slavernij

  1621-1863
  De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

  Bekijk details
 • 24. Buitenhuizen

  24. Buitenhuizen

  17e en 18e eeuw
  In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

  Bekijk details
 • 25. Eise Eisinga

  25. Eise Eisinga

  1744-1828.
  Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

  Bekijk details
 • 26. De patriotten

  26. De patriotten

  1780-1795
  Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

  Bekijk details
 • 27. Napoleon Bonaparte

  27. Napoleon Bonaparte

  1769-1821
  Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

  Bekijk details
 • 28. Koning Willem I

  28. Koning Willem I

  1772-1843
  Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

  Bekijk details
 • 29. De eerste spoorlijn

  29. De eerste spoorlijn

  1839
  Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

  Bekijk details
 • 30. De Grondwet

  30. De Grondwet

  1848
  Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

  Bekijk details
 • 31. Max Havelaar

  31. Max Havelaar

  1860
  De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max Havelaar zou schrijven.

  Bekijk details
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid

  32. Verzet tegen kinderarbeid

  19e eeuw
  Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken verbood.

  Bekijk details
 • 33. Vincent van Gogh

  33. Vincent van Gogh

  1853-1890
  Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

  Bekijk details
 • 34. Aletta Jacobs

  34. Aletta Jacobs

  1854-1929
  Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

  Bekijk details
 • 35. De Eerste Wereldoorlog

  35. De Eerste Wereldoorlog

  1914-1918
  Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

  Bekijk details
 • 36. De Stijl

  36. De Stijl

  1917-1981
  Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de niet-kleuren.

  Bekijk details
 • 37. De crisisjaren

  37. De crisisjaren

  1929-1940
  Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

  Bekijk details
 • 38. De Tweede Wereldoorlog

  38. De Tweede Wereldoorlog

  1940-1945
  Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

  Bekijk details
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging

  39. Anne Frank / Jodenvervolging

  1942-1945
  Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

  Bekijk details
 • 40. Indonesië 1945-1949

  40. Indonesië 1945-1949

  1945-1949
  Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

  Bekijk details
 • 41. Willem Drees

  41. Willem Drees

  1886-1988
  Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

  Bekijk details
 • 42. De watersnood

  42. De watersnood

  1 februari 1953
  De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

  Bekijk details
 • 43. De televisie

  43. De televisie

  Vanaf 1948
  In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende veranderingen.

  Bekijk details
 • 44. Haven van Rotterdam

  44. Haven van Rotterdam

  Vanaf circa 1889
  Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

  Bekijk details
 • 45. Annie M.G. Schmidt

  45. Annie M.G. Schmidt

  1911-1995.
  De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

  Bekijk details
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

  Bekijk details
 • 47. Srebrenica

  47. Srebrenica

  1995
  Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

  Bekijk details
 • 48. Veelkleurig Nederland

  48. Veelkleurig Nederland

  Vanaf 1945.
  In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

  Bekijk details
 • 49. De gasbel

  49. De gasbel

  1959-2030.
  De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

  Bekijk details
 • 50. Europa

  50. Europa

  Vanaf 1945.
  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

  Bekijk details

Poëzie

 • Paul Bogaert
 • Charlotte Van den Broeck
 • Hugo Claus
 • Herman de Coninck
 • Ellen Deckwitz
 • Jules Deelder
 • Charles Ducal
 • Christine D’Haen
 • Andy Fierens
 • Maarten van der Graaff
 • Judith Herzberg
 • Hester Knibbe
 • Geert De Kockere
 • Gerrit Kouwenaar
 • Ted van Lieshout
 • Lieke Marsman
 • Els Moors
 • Ilja Leonard Pfeijffer
 • Alfred Schaffer
 • Peter Verhelst
 • Miriam Van hee
 • Paul Bogaert

  Paul Bogaert

  Paul Bogaert is een dichter met een bijzonder scherp oor voor de kleinste nuances waarmee de hedendaagse taal uit verschillende domeinen bewust of onbewust geladen is. Hij weet die nuances op bijzonder ingenieuze wijze uit te buiten.

  Bekijk details
 • Charlotte Van den Broeck

  Charlotte Van den Broeck

  Nadat ze als performing poet naam had gemaakt, debuteerde Charlotte Van den Broeck met Kameleon, in januari 2016 bekroond met de Herman de Coninckprijs voor het beste debuut.

  Bekijk details
 • Hugo Claus

  Hugo Claus

  Na in 1947 zijn debuut te hebben gemaakt met de lyrische Kleine reek, evolueert Hugo Claus in zijn poëzie naar het modernisme van de jaren vijftig met als hoogtepunt De Oostakkerse gedichten uit 1955. Zijn later dichtwerk mag dan weer klassiek genoemd worden.

  Bekijk details
 • Herman de Coninck

  Herman de Coninck

  Herman de Coninck maakte de poëzie voor veel lezers toegankelijk. Vanaf zijn debuut in 1969 met De lenige liefde excelleren zijn gedichten in relativering, lichte ironie en hun grote toegankelijkheid.

  Bekijk details
 • Ellen Deckwitz

  Ellen Deckwitz

  De poëzie van Ellen Deckwitz is broeierig en griezelig en vliegt hier en daar uit de bocht, maar wel op zo’n manier dat je wenst dat dit bij meer dichters zou gebeuren.

  Bekijk details
 • Jules Deelder

  Jules Deelder

  Tijdens optredens lardeert Deelder zijn gedichten met anekdotes en moppen – of misschien is het andersom. Vaste thema’s in die gedichten zijn de Tweede Wereldoorlog, voetbalclub Sparta en Rotterdam.

  Bekijk details
 • Charles Ducal

  Charles Ducal

  Naast poëzie publiceerde Charles Ducal (pseudoniem van Frans Dumortier) ook een veelgeprezen verhalenbundel en onder meer een Gedichtendagessay. In 2014 werd hij gekozen tot de eerste Dichter des Vanderlands van België.

  Bekijk details
 • Christine D’Haen

  Christine D’Haen

  Het oeuvre van Christine D’Haenzal steeds nieuwe lezers weten aan te trekken. Deze poëzie vraagt veel van de lezer, maar geeft in ruil brede vergezichten die uitnodigen tot reflectie over leven en cultuur.

  Bekijk details
 • Andy Fierens

  Andy Fierens

  Wie nog dacht dat de poëzie steeds verheven onderwerpen bezingt op een haast sacrale, eerbiedige toon, moet die opvatting na lectuur van de gedichten van Andy Fierens grondig bijstellen.

  Bekijk details
 • Maarten van der Graaff

  Maarten van der Graaff

  ‘Een uiterst beweeglijke en vindingrijke dichter,’ zo typeerde de jury van de C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie 2014 Maarten van der Graaff op basis van zijn door haar bekroonde bundel Vluchtautogedichten.

  Bekijk details
 • Judith Herzberg

  Judith Herzberg

  Het is vreemd dat Judith Herzberg nog niet verkozen is als Dichter des Vaderlands, want ze is een van de meest toegankelijke en invoelbare dichters die er zijn. Maar hoe toegankelijk en invoelbaar ook, er is altijd een diepere betekenis.

  Bekijk details
 • Hester Knibbe

  Hester Knibbe

  Vanaf haar debuut in 1982 is Hester Knibbe een klassieke dichteres in een moderne wereld. Ze schrijft poëzie die het niet zoekt in onbegrijpelijke formuleringen, maar in de wereld aan betekenis die schuilgaat achter een heldere zin. Haar gedichten zijn helder en precies en getuigen immer van een groot vakmanschap.

  Bekijk details
 • Geert De Kockere

  Geert De Kockere

  Geert De Kockerede debuteerde in 1989 met Vingers in de jam, een poëziebundel voor kleuters. Daarna volgden snel ook prentenboeken, filosofische verhalenbundels, fotoboeken en, meer recent, boeken voor volwassen lezers.

  Bekijk details
 • Gerrit Kouwenaar

  Gerrit Kouwenaar

  Het barst van de emotie, maar je moet het er wel uithalen.’ Dat zei Gerrit Kouwenaar in een interview met Kenneth van Zijl op Cultura over het vooroordeel dat hij een kille, emotieloze dichter van kille en emotieloze verzen zou zijn.

  Bekijk details
 • Ted van Lieshout

  Ted van Lieshout

  Iedere keer weer bewijst Ted van Lieshout dat hij in geen enkel hokje past en niet vastzit aan één vorm en één doelgroep. Deze geanimeerde verteller en tegendraadse vernieuwer publiceerde al meer dan zestig kinderboeken.

  Bekijk details
 • Lieke Marsman

  Lieke Marsman

  Lieke Marsman debuteerde als dichter in het tijdschrift Tirade. Voor de bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud werd ze driemaal bekroond. De eerste letter is haar tweede bundel.

  Bekijk details
 • Els Moors

  Els Moors

  Els Moors werd door de kritiek met lof overladen voor haar debuut Er hangt een hoge lucht boven ons (2006). In 2008 debuteerde zij als prozaschrijver met Het verlangen naar een eiland, een roman over liefde, seks en de hunkering naar de ander. Daarna verscheen nog de verhalenbundel Vliegtijd.

  Bekijk details
 • Ilja Leonard Pfeijffer

  Ilja Leonard Pfeijffer

  ‘Ik heb het nog nooit zo koud gehad/ als toen ik alles snapte,’ dichtte Ilja Leonard Pfeijffer in de niet separaat verschenen bundel Doka, die is opgenomen in De man van vele manieren, zijn verzameld dichtwerk.

  Bekijk details
 • Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer (1973) publiceerde vijf dichtbundels en won de Jo Peters Poëzieprijs, de Hugues C. Pernathprijs, de Ida Gerhardt Poëzieprijs en de Jan Campertprijs. Hij doceert aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

  Bekijk details
 • Peter Verhelst

  Peter Verhelst

  Naast dichter is Peter Verhelst ook romancier en regisseur. Voor zijn werk ontving hij prestigieuze prijzen als De Gouden Uil, de Vlaamse Cultuurprijs, de F. Bordewijkprijs, de Herman de Coninckprijs en de Jan Campertprijs.

  Bekijk details
 • Miriam Van hee

  Miriam Van hee

  Veel bundels van de in 1952 geboren dichter en slaviste Miriam Van hee werden bekroond, onder meer met de Herman de Coninck-prijs 2008, en genomineerd, onder meer voor de VSB Poëzieprijs 2014.

  Bekijk details

Log in

Inloggen

Inloggen hoeft alleen als u een reactie wilt plaatsen of aan een discussie wilt deelnemen.

 

Personaliseer

Personaliseer het Literatuurplein

Bepaal zelf welke rubrieken op de homepage worden getoond.

Kies een paginakleur

 • Verras mij
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •