36. De Stijl
[Contra-compositie met dissonanten XVI - Theo van Doesburg, 1925, Gemeentemuseum Den Haag]

De Stijl was zowel een groep kunstenaars als een maandblad. Beide werden opgericht in 1917, in de chaos van de Eerste Wereldoorlog. Het maandblad zou blijven bestaan tot 1931 toen de oprichter, de schilder Theo van Doesburg, stierf. Daarna viel ook de groep uiteen. De kunstenaars van De Stijl vormden geen vaststaande groep aangezien de samenstelling regelmatig wisselde. Twee van de belangrijkste leden, de architect Gerrit Rietveld en de schilder Piet Mondriaan, hebben elkaar zelfs nooit ontmoet.

Al was De Stijl sterk internationaal georiënteerd, toch was de stroming hecht in de Nederlandse traditie verankerd. Zo meende de kunsthistoricus H.L.C. Jaffé dat het streven van De Stijl naar abstractie, schoonheid en zuiverheid thuishoort in de traditie van de beeldenstorm en van de sobere, calvinistische kunst die in de zeventiende eeuw werd gemaakt door schilders als Vermeer, Saenredam en De Hooch. Hij zag zelfs overeenkomst tussen de kunst van De Stijl en het streven van de Nederlanders de natuur de baas te zijn. Het Nederlandse landschap, met de precieze en geometrische vormen, de rechte lijnen en waterwegen, doet denken aan een schilderij van Mondriaan. Geometrie en precisie, abstractie en zuiverheid werden al eeuwen lang in Nederland nagestreefd en dat kun je terugvinden in de kunstwerken van De Stijl.

Niet alleen moesten de hoeken en de lijnen recht zijn, de kunstenaars van De Stijl gebruikten bovendien alleen de drie primaire kleuren (rood, blauw en geel) en de drie 'niet-kleuren' (zwart, grijs en wit). Zo is het onderstel van de beroemde 'rood-blauwe stoel' uit 1918 van Gerrit Rietveld geel en zwart. Kleuren die je bijvoorbeeld ook terugziet in het werk van Dick Bruna. De schepper van Nijntje werd inderdaad beïnvloed door De Stijl, maar week af van de strenge uitgangspunten door groen te gebruiken en ronde lijnen te tekenen.

De inhoudelijke opdracht die de kunstenaars van De Stijl zichzelf stelden, was dat kunst niet de werkelijkheid moet weergeven. Zij beeldt de harmonie uit die volgens hen de wet is van het heelal. De harmonieuze rechte lijnen en heldere kleuren weerspiegelen niet de stemming van de kunstenaar, maar moeten het publiek op weg helpen naar waarheid en zuiverheid.


Non-fictieAstrid Becker, Laura Bertens, Susanne Deicher, Mondriaan en Nolde in de natuur
Winterswijk : Villa Mondriaan, 2015.
ISBN: 978-94-626-2041-4.
Confrontatie tussen het vroege werk van Emil Nolde (1867-1956) en Piet Mondriaan (1872-1944), waarbij de focus ligt op de kunstenaars als tijdgenoten, hun achtergrond en opvoeding en de manier waarop we deze aspecten terugzien in hun schilderkunst.

Carel Blotkamp, Mondriaan : destructie als kunst
Zwolle : Waanders, 1994.
ISBN: 90-6630-485-5.
Monografie over de Nederlandse schilder (1872-1944), wiens theoretische, meditatieve visie op de kunst de basis vormde van De Stijl die hij in 1917 met Theo van Doesburg, J.J.P. Oud en anderen oprichtte.

Carel Blotkamp e.a., De vervolgjaren van De Stijl 1922-1932
Amsterdam [etc.] : Veen, 1996.
ISBN: 90-254-0712-9.
Analyse van de theorieën en artistieke voortbrengselen van De Stijl als beweging, als tijdschrift en als idee, gebaseerd op gedetailleerd bronnenonderzoek. Vervolg op De beginjaren van De Stijl : 1917-1922 (Reflex, 1982), dat dezelfde auteurs onder leiding van kunstcriticus Carel Blotkamp hadden gemaakt als studenten kunstgeschiedenis.

Maarten van Bommel, Hans Janssen en Ron Spronk (redactie), Victory Boogie Woogie uitgepakt
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2012.
ISBN: 978-90-896437-1-1.
Resultaten van het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van Piet Mondriaans schilderij 'Victory Boogie Woogie' en naar de huidige conditie van het doek.

Christoph Brockhaus en Hans Janssen, Voor een nieuwe wereld : Georges Vantongerloo en zijn omgeving van Piet Mondriaan tot Max Bill 1886-1965
Den Haag [etc.] : Gemeentemuseum Den Haag [etc.], 2009.
ISBN: 978-90-6730-141-1.
Ruim geïllustreerde catalogus bij een tentoonstelling in onder meer het Haags Gemeentemuseum (23 januari 2010 t/m 15 mei 2010) over de Vlaamse schilder, beeldhouwer en ontwerper Georges Vantongerloo (1886-1965), lid van De Stijl. Het in 2002 verschenen Georges Vantongerloo : het heelal in de huiskamer en de Nieuwe Beelding van De Stijl = the universe in the living room in the Space of De Stijl van Marek Wieczorek (Utrecht : Centraal Museum) is een studie naar de artistieke en filosofische uitgangspunten van Vantongerloo.

Dolf Broekhuizen, De Stijl toen, J. J. P. Oud nu : de bijdrage van architect J.J.P. Oud aan herdenken, herstellen en bouwen in Nederland (1938-1963)
Rotterdam : NAi Uitgevers, 2000.
ISBN: 90-5662-193-9.
Studie van het latere werk van J.J.P. Oud aan de hand van elf projecten die dateren van na zijn ontwerp voor het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Vóór dit omslagpunt in zijn carrière was hij via zijn aandeel in De Stijl een toonaangevende architect in de Moderne Beweging. Over dat omstreden ontwerp schreef Dolf Broekhuizen, samen met Ed Taverne, eerder Het Shell-gebouw van J.J.P. Oud : ontwerp en receptie (NAi Uitgevers, 1995).

Kees Broos, Mondriaan, De Stijl en de Nieuwe Typografie
Amsterdam [etc.] : De Buitenkant [etc.], 1994.
ISBN: 90-70386-65-8.
Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Museum van het Boek in Den Haag (12 november 1994 t/m 15 januari 1995) over de rol van Piet Mondriaan bij de ontwikkeling in de jaren twintig en dertig van de ‘Nieuwe Typografie’, een kunstuiting die in Nederland werd vormgegeven in het tijdschrift De Stijl.

Susanne Deicher, Piet Mondriaan, 1872-1944 : composities op het lege vlak
Hongkong [etc.] : Taschen, 2007.
ISBN: 978-3-8228-0931-0.
Voor een groot publiek toegankelijke introductie op leven en werk van Mondriaan door een Duitse kunsthistorica die op Mondriaan en het protestantisme promoveerde. Met vele, vaak paginagrote afbeeldingen.

Rob Dettingmeijer, Marie-Therese van Thoor en Ida van Zijl, Rietvelds universum
Rotterdam : NAi Uitgevers, 2010.
ISBN: 978-90-5662-745-4.
Overzicht in woord en beeld van leven en werk van de vernieuwende Nederlandse architect en meubelontwerper Gerrit Th. Rietveld (1888-1964), lid van De Stijl.

Wim van den Doel (redactie), Nederland in de twintigste eeuw
Amsterdam : Bert Bakker, 2005.
ISBN: 90-351-2856-7.
In dit vierde en laatste deel van Plaatsen van herinnering is van Hans Janssen de bijdrage ‘Den Haag: het Gemeentemuseum : Nederland en Mondriaan’ opgenomen.

Theo van Doesburg, Naar een beeldende architectuur
Nijmegen : SUN, 1983.
ISBN: 90-6168-208-8.
Serie opstellen, oorspronkelijk in de periode tot 1924 in verschillende tijdschriften gepubliceerd, van Theo van Doesburg, beeldend kunstenaar, schrijver en grondlegger van de Stijl.

Theo van Doesburg en Antony Kok, ‘De Stijl overal absolute leiding’ : de briefwisseling tussen Theo van Doesburg en Antony Kok
Bussum : Thoth, 2008.
ISBN: 978-90-6868-457-5.
Briefwisseling tussen de kunstenaar Van Doesburg (1883-1931), oprichter van De Stijl en spoorwegklerk, dichter/wijsgeer Antony Kok (1882-1969). Wat hen bond, was een gemeenschappelijk streven naar een nieuwe mens en een nieuwe samenleving.

Peter Drijver en Johannes Niemeijer, Rietveld meubels om zelf te maken = How to construct Rietveld furniture
Bussum : Thoth, 2001. 3e dr. 1e dr.: 1986.
ISBN: 90-6868-280-6.
Beschrijvingen met werktekeningen van ruim dertig door Rietveld ontworpen meubelstukken.

Catja Edens (redactie), Rietvelds Robijnhof : de geschiedenis van een moderne Utrechtse buurt
Bussum : Thoth, 2008.
ISBN: 978-90-6868-481-0.
Door renovaties waren de typische Rietveld-kenmerken als gekleurde onderlichten in helder rood, geel en blauw in de portiekflats aan het Utrechtse Robijnhof verloren gegaan. Deze uitgave geeft een beeld van het herstel van zijn erfenis in de jaren 2005 tot 2008.

Léon Hanssen, De schepping van een aards paradijs : Piet Mondriaan 1919-1933
Amsterdam : Querido, 2015.
ISBN: 978-90-214-5810-6.
Biografie van de Nederlandse schilder over de periode 1919-1933, de jaren van zijn klassieke abstracte schilderstijl, gekenmerkt door zwarte verticale en horizontale lijnen en vierkante vlakken in de primaire kleuren of in zwart, wit of grijs.

Jan de Heer, Rietveld & Curaçao : een modern architect op een Caraïbisch eiland
Rotterdam : 010, 2011.
ISBN: 978-90-6450-774-8.
Beschrijving en analyse van de zes ontwerpen die Gerrit Rietveld tussen 1949 en 1960 heeft gemaakt voor gebouwen en interieurs op Curaçao.

Hans L.C. Jaffé, Mondriaan
Naarden : V+K Publishing, 1994. Vertaling van Piet Mondrian (1985).
Monografie over leven en werk van Mondriaan waarin de nadruk ligt op zijn in de visie van de auteur onontkoombare en rechtlijnige ontwikkeling tot abstract kunstenaar.

Hans Janssen, Mondriaan in het Gemeentemuseum Den Haag
Den Haag : Gemeentemuseum, 2008.
ISBN: 978-90-400-8443-0.
In deze catalogus zijn alle schilderijen en tekeningen van Mondriaan in de collectie van het Gemeentemuseum voor het eerst in kleur afgebeeld en stuk voor stuk gedocumenteerd, met veel bijzondere eigenaardigheden en een rijkdom aan technische gegevens.

Hans Janssen e.a., Cézanne, Picasso, Mondriaan : in nieuw perspectief
Zwolle : Waanders, 2009.
ISBN: 978-90-400-8636-6.
Catalogus bij een tentoonstelling in het Gemeentemuseum in Den Haag (17 oktober 2009 t/m 24 januari 2010) over de ontwikkeling in de moderne kunst, waarbij Pablo Picasso inspiratie vond bij Paul Cézanne en Piet Mondriaan bij zowel Cézanne als Picasso.

Hans Janssen en Michael White, Het verhaal van De Stijl : van Mondriaan tot Van Doesburg
Antwerpen [etc.] ; Ludion, 2011.
ISBN: 978-94-6130-001-0.
Met veel foto’s, historische documenten, anekdotes en krantenknipsels gelardeerd standaardwerk dat een overzicht biedt van het beste dat De Stijl, de Nederlandse kunststroming die een brug sloeg tussen kunst, vormgeving, architectuur en samenleving, heeft voortgebracht.

Cees W. de Jong (samenstelling), De ateliers van Piet Mondriaan : Amsterdam, Laren, Parijs, London, New York
[Amsterdam] : Amsterdam University Press, 2015.
ISBN: 978-90-896489-8-3.
Voor Mondriaan waren zijn ateliers veel meer dan alleen een werkplek. Het waren kunstwerken op zich, waarvan de inrichting hem de gelegenheid bood zijn ideeën over kunst en harmonie te demonstreren.

Marijke Küper, De stoel van Rietveld = Rietveld’s Chair
Rotterdam : NAI Uitgevers/Publishers, 2011.
ISBN: 978-90-5662-778-2.
Geschiedenis in woord en beeld van de wereldberoemde rood-blauwe stoel naar ontwerp van Gerrit Rietveld, met een overzicht van alle bekende vooroorlogse exemplaren.

Marijke Küper en Ida van Zijl, Gerrit Th. Rietveld 1888-1964 : het volledige werk
Utrecht : Centraal Museum, 1992.
ISBN: 90-73285-16-X.
Catalogus bij een tentoonstelling in onder meer het Centraal Museum in Utrecht (28 november 1992 t/m 21 februari 1993) die in 681 nummers een overzicht biedt van het vrijwel totale werk van Rietveld.

J.L. Locher, Piet Mondriaan : Victory Boogie Woogie
Den Haag [etc.] : Gemeentemuseum [etc.], 2000.
ISBN: 90-400-9480-2.
De auteur, de toenmalige directeur van het Gemeentemuseum in Den Haag, gaat in op de betekenis van het in 1998 voor tachtig miljoen gulden voor dat museum aangekochte schilderij Victory Boogie Woogie van Mondriaan.

Piet Mondriaan, Mondriaan compleet
Aplhen aan den Rijn : Atrium, 2001.
ISBN: 90-6113-929-5.
Chronologisch overzicht in afbeeldingen van het complete oeuvre van Mondriaan, vanaf de vroege figuratieve tot de late kubistische en abstracte werken.

Bertus Mulder, Gerrit Thomas Rietveld : schets van zijn leven, denken en werken
Nijmegen : SUN, 1994.
ISBN: 90-6168-421-8.
Ruim geïllustreerde biografische schets van Rietveld, opgebouwd rond de begrippen leven, denken en werk. Een Engelse editie van het boek is in 2010 bij SUN verschenen.

Bertus Mulder en Ida van Zijl, Rietveld Schröder Huis
Bussum : V+K Publishing, 1996.
ISBN: 90-6611-741-9,
Ontwerp, bouw, inrichting en gebruik van het Schröderhuis in Utrecht naar ontwerp van Gerrit Rietveld (1888-1964), waarbij ook meer persoonlijke verhalen en anekdotes aan bod komen.

Marcel van Ool, Anton van Haperen en Matthijs Schouten, Zeeuws licht : Domburg en Mondriaan
Zeist : Stichting Uitgeverij KNNV, 2007.
ISBN: 978-90-5011-256-7.
Van de kunstenaars die het uitzonderlijke licht van Domburg hadden ontdekt, is Mondriaan die er de weg naar de abstractie vond, de beroemdste.

Alied Ottevanger, De Stijl in Tilburg : over de vriendschap tussen Theo van Doesburg en Antony Kok
Amsterdam : Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij, 2007.
ISBN: 978-90-79156-01-6.
De vriendschap tussen Theo van Doesburg en Anthony die elkaar in 1914 in Tilburg ontmoetten, vormde een belangrijke pijler van De Stijl.

Redactie Noordhoff Atlasproducties, De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland
Groningen : Noordhoff Atlasproducties, 2011.
ISBN: 978-90-01-12094-8.
In 14 hoofdstukken met meer dan 1.500 kaarten geeft de atlas de vaderlandse geschiedenis een ruimtelijke dimensie. Niet alleen politieke, sociaal-economische en religieuze thema's komen aan bod, maar ook historische cartografie, landschapsgeschiedenis en cultureel erfgoed. Over De Stijl gaat het in de pagina’s 412-413.

G.H. Rodijk, De huizen van Rietveld
Zwolle : Waanders, 1991. Foto's: Eva Besnyö e.a.
ISBN: 90-6630-272-0.
Na het Rietveld-Schröder huis in 1924, dat wordt gezien als het voorbeeld van de architectuur van De Stijl, heeft Rietveld nog meer dan honderd woonhuizen ontworpen, waarvan hier een overzicht in woord en beeld wordt geboden.

Marjolein van Rotterdam, Werelderfgoed van Nederland : Unesco-monumenten van nu en de toekomst
Hilversum : Lias, 2011.
ISBN: 978-90-8803-000-0.
Overzicht van de negen door de Unesco erkende werelderfgoedmonumenten, waaronder de droogmakerij Beemster, het Rietveld-Schröderhuis en de Amsterdamse grachtengordel.

Huibert Schijf en Edward van Voolen (redactie), Gedurfd verzamelen : van Chagall tot Mondriaan
Zwolle : Waanders, 2010.
De opkomst en bloei van het kunst verzamelen in de jaren 1885-1940, in het bijzonder door drie joodse verzamelaars die de visie hadden dan nog relatief onbekende kunstenaars te steunen als Piet Mondriaan, Jozef en Isaac Israels en Marc Chagall.

Jan Stap, Piet Mondriaan : zijn levensverhaal : zijn jeugd, zijn mentor, zijn spiritualiteit, zijn wonen en werken, zijn vriendschappen en het timmeren van een wiegje
Doetinchem : Stichting Staring Instituut, 2011.
ISBN: 978-90-73667-92-1.
Relaas van de jeugdjaren van Piet Mondriaan, waarin hij sterk werd beïnvloed door zijn bejaarde mentor, de Amsterdamse schilder-pedagoog Jan Braet von Überfeldt.

Ed Taverne, Cor Wagenaar en Martien de Vletter, J.J.P. Oud : poëtisch functionalist, 1890-1963 : compleet werk
Rotterdam : NAi Uitgevers, 2001.
ISBN: 90-5662-198-X.
Overzicht van het werk van de Nederlandse architect die geldt als een van de grondleggers van de Internationale Moderne Beweging.

Carsten-Peter Warncke, Het ideaal als kunst : De Stijl 1917-1931
Keulen [etc.] : Taschen, 1990. Vertaling van Das Ideal als Kunst (1990). Vertaling: Ronald Noppers.
ISBN: 3-8228-7773-5.
Geschiedenis van het toonaangevende tijdschrift op het gebied van kunst, architectuur en design, waarrond Nederlandse, Belgische en Duitse kunstenaars waren gegroepeerd.

Ida van Zijl, Rietveld in Utrecht
Utrecht : Centraal Museum, 2001. Teksten in het Engels en het Nederlands.
ISBN: 90-73285-82-8.
Door de conservator van het Centraal Museum in Utrecht, beheerder van Rietvelds beroemdste ontwerp, het Rietveld-Schröder huis en het Rietveldarchief, geschreven gids met alle ontwerpen van Rietveld in Utrecht.

Ida van Zijl en Bertus Mulder, Het Rietveld Schröderhuis : de voorgeschiedenis, het huis als woning, het huis als monument
Utrecht : Matrijs, 2009.
ISBN: 978-90-5345-377-3.
Uitvoerige beschrijving van het Rietveld Schröderhuis, waarin zowel de voorgeschiedenis als het ontwerp, de bouw en het gebruik van het huis en de status van het huis als monument en icoon aan bod komen.

RomanMax Dendermonde, Mondriaan, de man die de charleston danste : roman
Baarn : De Prom, 1994.
ISBN: 90-6801-383-1.
Een Berlijnse student komt, op weg naar Amerika, in 1935 in Parijs in contact met de Nederlandse schilder Piet Mondriaan (1872-1944). Centraal staat Mondriaans Parijse periode, al wordt telkens teruggegrepen op zijn verblijven in Domburg.

Naar de overzichtspagina

Auteursjubilea

Agenda

Film

 • Er zijn voor vandaag geen films aangemeld

Video's & Podcasts

 • Maria Barnas

  Podcast van Erik Jan Harmens met Maria Barnas over haar in januari verschenen roman Altijd Augustus

  Opname: 12-04-2017
  Erik Jan Harmens
 • Kluun

  Podcast van Erik Jan Harmens met Kluun over zijn roman DJ

  Opname: 31-03-2017
  Erik Jan Harmens
 • Ronald Snijders

  Podcast van Erik Jan Harmens met Ronald Snijders over diens gedichtenverzameling Kopdichtbundel.

  Opname: 13-03-2017
  Erik Jan Harmens

Meer video's & podcasts

Canon van de Nederlandse geschiedenis

 • 1. Hunebedden
 • 2. De Romeinse Limes
 • 3. Willibrord
 • 4. Karel de Grote
 • 5. Hebban olla vogala
 • 6. Floris V
 • 7. De Hanze
 • 8. Erasmus
 • 9. Karel V
 • 10. De Beeldenstorm
 • 11. Willem van Oranje
 • 12. De Republiek
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
 • 14. De Beemster
 • 15. De grachtengordel
 • 16. Hugo de Groot
 • 17. De Statenbijbel
 • 18. Rembrandt
 • 19. De Atlas Major van Blaeu
 • 20. Michiel de Ruyter
 • 21. Christiaan Huygens
 • 22. Spinoza
 • 23. Slavernij
 • 24. Buitenhuizen
 • 25. Eise Eisinga
 • 26. De patriotten
 • 27. Napoleon Bonaparte
 • 28. Koning Willem I
 • 29. De eerste spoorlijn
 • 30. De Grondwet
 • 31. Max Havelaar
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid
 • 33. Vincent van Gogh
 • 34. Aletta Jacobs
 • 35. De Eerste Wereldoorlog
 • 36. De Stijl
 • 37. De crisisjaren
 • 38. De Tweede Wereldoorlog
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging
 • 40. Indonesië 1945-1949
 • 41. Willem Drees
 • 42. De watersnood
 • 43. De televisie
 • 44. Haven van Rotterdam
 • 45. Annie M.G. Schmidt
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
 • 47. Srebrenica
 • 48. Veelkleurig Nederland
 • 49. De gasbel
 • 50. Europa
 • 1. Hunebedden

  1. Hunebedden

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Bekijk details
 • 2. De Romeinse Limes

  2. De Romeinse Limes

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Bekijk details
 • 3. Willibrord

  3. Willibrord

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Bekijk details
 • 4. Karel de Grote

  4. Karel de Grote

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder de latere Nederlanden.

  Bekijk details
 • 5. Hebban olla vogala

  5. Hebban olla vogala

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Bekijk details
 • 6. Floris V

  6. Floris V

  1254-1296.
  Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

  Bekijk details
 • 7. De Hanze

  7. De Hanze

  1356-ca. 1450
  Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de twaalfde tot de zestiende eeuw welvarende handelscentra.

  Bekijk details
 • 8. Erasmus

  8. Erasmus

  1469?-1536
  Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke spreekwoorden, en de satire Lof der zotheid.

  Bekijk details
 • 9. Karel V

  9. Karel V

  1500-1558.
  Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

  Bekijk details
 • 10. De Beeldenstorm

  10. De Beeldenstorm

  1566.
  Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van hun katholieke symbolen.

  Bekijk details
 • 11. Willem van Oranje

  11. Willem van Oranje

  1533-1584.
  Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

  Bekijk details
 • 12. De Republiek

  12. De Republiek

  1588-1795
  Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een uitzondering.

  Bekijk details
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  1602-1799
  De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot een geduchte macht.

  Bekijk details
 • 14. De Beemster

  14. De Beemster

  1612
  Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

  Bekijk details
 • 15. De grachtengordel

  15. De grachtengordel

  1613-1662
  Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal van ‘stadspaleisjes’ voor kapitaalkrachtige inwoners.

  Bekijk details
 • 16. Hugo de Groot

  16. Hugo de Groot

  1583-1645
  Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het volkerenrecht formuleerde.

  Bekijk details
 • 17. De Statenbijbel

  17. De Statenbijbel

  1637
  In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

  Bekijk details
 • 18. Rembrandt

  18. Rembrandt

  1606-1669
  Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en schilderijen bediende hij een elite van welgestelde burgers en kunstkenners.

  Bekijk details
 • 19. De Atlas Major van Blaeu

  19. De Atlas Major van Blaeu

  1662-1665
  Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave van de Atlas Major.

  Bekijk details
 • 20. Michiel de Ruyter

  20. Michiel de Ruyter

  1607-1676
  Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het bracht tot luitenant-admiraal van de marine.

  Bekijk details
 • 21. Christiaan Huygens

  21. Christiaan Huygens

  1629-1695
  Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet Saturnus.

  Bekijk details
 • 22. Spinoza

  22. Spinoza

  1632-1677
  Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

  Bekijk details
 • 23. Slavernij

  23. Slavernij

  1621-1863
  De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

  Bekijk details
 • 24. Buitenhuizen

  24. Buitenhuizen

  17e en 18e eeuw
  In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

  Bekijk details
 • 25. Eise Eisinga

  25. Eise Eisinga

  1744-1828.
  Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

  Bekijk details
 • 26. De patriotten

  26. De patriotten

  1780-1795
  Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

  Bekijk details
 • 27. Napoleon Bonaparte

  27. Napoleon Bonaparte

  1769-1821
  Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

  Bekijk details
 • 28. Koning Willem I

  28. Koning Willem I

  1772-1843
  Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

  Bekijk details
 • 29. De eerste spoorlijn

  29. De eerste spoorlijn

  1839
  Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

  Bekijk details
 • 30. De Grondwet

  30. De Grondwet

  1848
  Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

  Bekijk details
 • 31. Max Havelaar

  31. Max Havelaar

  1860
  De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max Havelaar zou schrijven.

  Bekijk details
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid

  32. Verzet tegen kinderarbeid

  19e eeuw
  Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken verbood.

  Bekijk details
 • 33. Vincent van Gogh

  33. Vincent van Gogh

  1853-1890
  Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

  Bekijk details
 • 34. Aletta Jacobs

  34. Aletta Jacobs

  1854-1929
  Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

  Bekijk details
 • 35. De Eerste Wereldoorlog

  35. De Eerste Wereldoorlog

  1914-1918
  Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

  Bekijk details
 • 36. De Stijl

  36. De Stijl

  1917-1981
  Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de niet-kleuren.

  Bekijk details
 • 37. De crisisjaren

  37. De crisisjaren

  1929-1940
  Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

  Bekijk details
 • 38. De Tweede Wereldoorlog

  38. De Tweede Wereldoorlog

  1940-1945
  Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

  Bekijk details
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging

  39. Anne Frank / Jodenvervolging

  1942-1945
  Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

  Bekijk details
 • 40. Indonesië 1945-1949

  40. Indonesië 1945-1949

  1945-1949
  Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

  Bekijk details
 • 41. Willem Drees

  41. Willem Drees

  1886-1988
  Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

  Bekijk details
 • 42. De watersnood

  42. De watersnood

  1 februari 1953
  De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

  Bekijk details
 • 43. De televisie

  43. De televisie

  Vanaf 1948
  In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende veranderingen.

  Bekijk details
 • 44. Haven van Rotterdam

  44. Haven van Rotterdam

  Vanaf circa 1889
  Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

  Bekijk details
 • 45. Annie M.G. Schmidt

  45. Annie M.G. Schmidt

  1911-1995.
  De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

  Bekijk details
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

  Bekijk details
 • 47. Srebrenica

  47. Srebrenica

  1995
  Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

  Bekijk details
 • 48. Veelkleurig Nederland

  48. Veelkleurig Nederland

  Vanaf 1945.
  In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

  Bekijk details
 • 49. De gasbel

  49. De gasbel

  1959-2030.
  De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

  Bekijk details
 • 50. Europa

  50. Europa

  Vanaf 1945.
  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

  Bekijk details

Poëzie

 • Paul Bogaert
 • Charlotte Van den Broeck
 • Hugo Claus
 • Herman de Coninck
 • Ellen Deckwitz
 • Jules Deelder
 • Charles Ducal
 • Christine D’Haen
 • Andy Fierens
 • Maarten van der Graaff
 • Judith Herzberg
 • Hester Knibbe
 • Geert De Kockere
 • Gerrit Kouwenaar
 • Ted van Lieshout
 • Lieke Marsman
 • Els Moors
 • Ilja Leonard Pfeijffer
 • Alfred Schaffer
 • Peter Verhelst
 • Miriam Van hee
 • Paul Bogaert

  Paul Bogaert

  Paul Bogaert is een dichter met een bijzonder scherp oor voor de kleinste nuances waarmee de hedendaagse taal uit verschillende domeinen bewust of onbewust geladen is. Hij weet die nuances op bijzonder ingenieuze wijze uit te buiten.

  Bekijk details
 • Charlotte Van den Broeck

  Charlotte Van den Broeck

  Nadat ze als performing poet naam had gemaakt, debuteerde Charlotte Van den Broeck met Kameleon, in januari 2016 bekroond met de Herman de Coninckprijs voor het beste debuut.

  Bekijk details
 • Hugo Claus

  Hugo Claus

  Na in 1947 zijn debuut te hebben gemaakt met de lyrische Kleine reek, evolueert Hugo Claus in zijn poëzie naar het modernisme van de jaren vijftig met als hoogtepunt De Oostakkerse gedichten uit 1955. Zijn later dichtwerk mag dan weer klassiek genoemd worden.

  Bekijk details
 • Herman de Coninck

  Herman de Coninck

  Herman de Coninck maakte de poëzie voor veel lezers toegankelijk. Vanaf zijn debuut in 1969 met De lenige liefde excelleren zijn gedichten in relativering, lichte ironie en hun grote toegankelijkheid.

  Bekijk details
 • Ellen Deckwitz

  Ellen Deckwitz

  De poëzie van Ellen Deckwitz is broeierig en griezelig en vliegt hier en daar uit de bocht, maar wel op zo’n manier dat je wenst dat dit bij meer dichters zou gebeuren.

  Bekijk details
 • Jules Deelder

  Jules Deelder

  Tijdens optredens lardeert Deelder zijn gedichten met anekdotes en moppen – of misschien is het andersom. Vaste thema’s in die gedichten zijn de Tweede Wereldoorlog, voetbalclub Sparta en Rotterdam.

  Bekijk details
 • Charles Ducal

  Charles Ducal

  Naast poëzie publiceerde Charles Ducal (pseudoniem van Frans Dumortier) ook een veelgeprezen verhalenbundel en onder meer een Gedichtendagessay. In 2014 werd hij gekozen tot de eerste Dichter des Vanderlands van België.

  Bekijk details
 • Christine D’Haen

  Christine D’Haen

  Het oeuvre van Christine D’Haenzal steeds nieuwe lezers weten aan te trekken. Deze poëzie vraagt veel van de lezer, maar geeft in ruil brede vergezichten die uitnodigen tot reflectie over leven en cultuur.

  Bekijk details
 • Andy Fierens

  Andy Fierens

  Wie nog dacht dat de poëzie steeds verheven onderwerpen bezingt op een haast sacrale, eerbiedige toon, moet die opvatting na lectuur van de gedichten van Andy Fierens grondig bijstellen.

  Bekijk details
 • Maarten van der Graaff

  Maarten van der Graaff

  ‘Een uiterst beweeglijke en vindingrijke dichter,’ zo typeerde de jury van de C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie 2014 Maarten van der Graaff op basis van zijn door haar bekroonde bundel Vluchtautogedichten.

  Bekijk details
 • Judith Herzberg

  Judith Herzberg

  Het is vreemd dat Judith Herzberg nog niet verkozen is als Dichter des Vaderlands, want ze is een van de meest toegankelijke en invoelbare dichters die er zijn. Maar hoe toegankelijk en invoelbaar ook, er is altijd een diepere betekenis.

  Bekijk details
 • Hester Knibbe

  Hester Knibbe

  Vanaf haar debuut in 1982 is Hester Knibbe een klassieke dichteres in een moderne wereld. Ze schrijft poëzie die het niet zoekt in onbegrijpelijke formuleringen, maar in de wereld aan betekenis die schuilgaat achter een heldere zin. Haar gedichten zijn helder en precies en getuigen immer van een groot vakmanschap.

  Bekijk details
 • Geert De Kockere

  Geert De Kockere

  Geert De Kockerede debuteerde in 1989 met Vingers in de jam, een poëziebundel voor kleuters. Daarna volgden snel ook prentenboeken, filosofische verhalenbundels, fotoboeken en, meer recent, boeken voor volwassen lezers.

  Bekijk details
 • Gerrit Kouwenaar

  Gerrit Kouwenaar

  Het barst van de emotie, maar je moet het er wel uithalen.’ Dat zei Gerrit Kouwenaar in een interview met Kenneth van Zijl op Cultura over het vooroordeel dat hij een kille, emotieloze dichter van kille en emotieloze verzen zou zijn.

  Bekijk details
 • Ted van Lieshout

  Ted van Lieshout

  Iedere keer weer bewijst Ted van Lieshout dat hij in geen enkel hokje past en niet vastzit aan één vorm en één doelgroep. Deze geanimeerde verteller en tegendraadse vernieuwer publiceerde al meer dan zestig kinderboeken.

  Bekijk details
 • Lieke Marsman

  Lieke Marsman

  Lieke Marsman debuteerde als dichter in het tijdschrift Tirade. Voor de bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud werd ze driemaal bekroond. De eerste letter is haar tweede bundel.

  Bekijk details
 • Els Moors

  Els Moors

  Els Moors werd door de kritiek met lof overladen voor haar debuut Er hangt een hoge lucht boven ons (2006). In 2008 debuteerde zij als prozaschrijver met Het verlangen naar een eiland, een roman over liefde, seks en de hunkering naar de ander. Daarna verscheen nog de verhalenbundel Vliegtijd.

  Bekijk details
 • Ilja Leonard Pfeijffer

  Ilja Leonard Pfeijffer

  ‘Ik heb het nog nooit zo koud gehad/ als toen ik alles snapte,’ dichtte Ilja Leonard Pfeijffer in de niet separaat verschenen bundel Doka, die is opgenomen in De man van vele manieren, zijn verzameld dichtwerk.

  Bekijk details
 • Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer (1973) publiceerde vijf dichtbundels en won de Jo Peters Poëzieprijs, de Hugues C. Pernathprijs, de Ida Gerhardt Poëzieprijs en de Jan Campertprijs. Hij doceert aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

  Bekijk details
 • Peter Verhelst

  Peter Verhelst

  Naast dichter is Peter Verhelst ook romancier en regisseur. Voor zijn werk ontving hij prestigieuze prijzen als De Gouden Uil, de Vlaamse Cultuurprijs, de F. Bordewijkprijs, de Herman de Coninckprijs en de Jan Campertprijs.

  Bekijk details
 • Miriam Van hee

  Miriam Van hee

  Veel bundels van de in 1952 geboren dichter en slaviste Miriam Van hee werden bekroond, onder meer met de Herman de Coninck-prijs 2008, en genomineerd, onder meer voor de VSB Poëzieprijs 2014.

  Bekijk details

Log in

Inloggen

Inloggen hoeft alleen als u een reactie wilt plaatsen of aan een discussie wilt deelnemen.

 

Personaliseer

Personaliseer het Literatuurplein

Bepaal zelf welke rubrieken op de homepage worden getoond.

Kies een paginakleur

 • Verras mij
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •