37. De crisisjaren
[Een stempellokaal in de jaren dertig. Foto: Nationaal Archief]

De jaren dertig, of meer precies de jaren van 1929 tot 1940, worden meestal aangeduid als ‘de crisisjaren’ of 'de grote depressie': een lange periode van krimp in de economie en van grote werkloosheid. De crisis begon in oktober 1929 in de Verenigde Staten na de ‘Beurskrach’ en kreeg al snel de hele wereld in haar greep. In Nederland bedroeg het aantal werklozen in 1930 circa 100.000, zes jaar later, op het hoogtepunt van de crisis, waren het er 480.000. Daarna daalde het aantal enigszins, maar tot in de oorlog bleven honderdduizenden mensen werkloos. Het was voor het eerst dat werkloosheid in Nederland zo'n omvang had bereikt en zo lang duurde. Van elke vier Nederlandse arbeiders was er één langer dan een jaar werkloos.

De regering besloot de werklozen een financiële ondersteuning te geven. De 'steun' mocht echter niet te hoog zijn, anders zouden de werklozen maar lui worden. Het bedrag was net voldoende om de huur en een eenvoudige maaltijd te betalen. Voor uitgaan, sport of kleren was er geen geld. Om bovendien te voorkomen dat de werklozen naast de steun een zwart baantje erbij zouden nemen, moesten ze één of twee keer per dag een stempel halen in een stempellokaal. Dit werd als erg vernederend ervaren. Daarnaast konden ze gedwongen worden in de werkverschaffing te werken. Zo kon het gebeuren dat een werkloze onderwijzer met de schop aan het werk moest om sloten te graven of dijken aan te leggen. Uit deze tijd dateren grote openbare werken zoals het Amsterdamse bos.

Verder koos de regering Colijn er voor de hand zoveel mogelijk op de knip te houden. De begroting moest sluitend zijn en aan de waarde van de Nederlandse gulden wilde Colijn lange tijd niet tornen. Deze zuinige politiek kreeg vooral van de socialisten veel kritiek, zij meenden dat de overheid de economie veel sterker moest sturen. Doordat de regering onmachtig bleek om de crisis op te lossen, kregen veel Nederlanders twijfels over de parlementaire democratie: stond dit systeem niet voor verdeeldheid en gebrek aan daadkracht? Toch leidde deze kritiek niet tot een grote verschuiving bij de verkiezingen naar uiterst links of rechts. De grote democratische partijen konden hun aanhang redelijk vasthouden. De Nationaal Socialistische Beweging, die krachtig leiderschap propageerde, bleef een kleine rechtse partij met een beperkte aanhang.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden er nieuwe ideeën over de aanpak van het werkloosheidsprobleem. De werkloze werd menselijker en minder wantrouwend benaderd. Daarnaast ging de overheid zich veel meer inspannen om de werklozen aan een baan te helpen.


Non-fictie


Jan Beishuizen en Evert Werkman, De magere jaren : Nederland in de crisistijd, 1929-1939
Alphen aan den Rijn : Sijthoff, 1980. 3e dr. 1e dr.: 1968.
ISBN: 90-218-2720-4.
Aan de hand van thema’s en een groot aantal details geeft dit boek een helder beeld van de situatie in Nederland in de crisisjaren en van de opvattingen die er toen heersten om de crisis te bestrijden.

Els Blok, Uit de schaduw van de mannen : vrouwenverzet 1930-1940
Amsterdam : Feministische Uitgeverij Sara, 1985.
ISBN: 90-6328-136-6.
Aspecten als arbeid, discriminatie op de arbeidsmarkt, regeringsmaatregelen die gehuwde vrouwen uit betaalde banen dreven en het verzet daartegen komen aan bod in dit boek over het leven en de positie van Nederlandse vrouwen tijdens de crisisjaren.

J.C.H. Blom, Crisis, bezetting en herstel : tien studies over Nederland 1930-1950
['s-Gravenhage], Nijgh & Van Ditmar Universitair, 1989.
ISBN: 90-237-1124-6.
Bundeling van een tiental eerder verschenen artikelen van de Amsterdamse hoogleraar en historicus over Nederland in de jaren dertig, de bezettingstijd en de eerste vijf naoorlogse jaren (1930-1950).

Helleke van den Braber en Jan Gielkens (redactie), In 1934 : Nederlandse cultuur in internationale context
Amsterdam : Querido, 2010.
ISBN: 978-90-214-3786-6.
Bijdragen van verschillende auteurs over het Nederlandse culturele leven, in het bijzonder het literaire leven, in de Europese context in het jaar 1934.

Han van der Horst, Schep vreugde in 't leven, zet de zorgen aan de kant : levenslessen uit de Grote Depressie
Schiedam : Scriptum, 2009.
ISBN: 978-90-5594-667-9.
Met veel foto’s geïllustreerde geschiedenis van de economische depressie van de jaren dertig in Nederland, volgens de auteur ook jaren van durf en inventiviteit, vernieuwing en creativiteit.

Date Jansonius, Soldaat zonder franje
Oosterbeek : Pro memorie, 2008.
ISBN: 978-90-812886-1-3.
Herinneringen van een in 1928 in Harlingen geboren man aan zijn jeugd tijdens de crisisjaren, aan de Tweede Wereldoorlog en zijn inzet als dienstplichtig militair op Java na de oorlog.

Suzanna Jansen, Het pauperparadijs : een familiegeschiedenis en De kleindochters van de schilder
Amsterdam : Balans, 2011. 43e dr. 1e dr.: 2008.
ISBN: 978-94-600-3294-3.
Geïnspireerd door het verhaal van haar oma, die in Amsterdam-Noord tijdens de crisisjaren koste wat kost haar waardigheid wilde bewaren, ging de auteur op zoek naar haar familiegeschiedenis. Aan de hand daarvan beschrijft ze anderhalve eeuw armoede in Nederland, te beginnen met een heropvoedingexperiment in Veenhuizen in Drenthe.

Els Kloek (redactie), Verzameld verleden : veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis
Hilversum : Verloren, 2004. (Verloren verleden ; 24).
ISBN: 90-6550-465-6.
Laatste deel in de reeks Verloren verleden waarin hoofdredacteur Els Kloek veertig dramatische gebeurtenissen en memorabele figuren uit het rijke verleden van Nederland heeft verzameld. Van Norbert-Jan Nuy is de bijdrage ‘Het Jordaanoproer (1934)’ opgenomen.

Redactie Noordhoff Atlasproducties, De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland
Groningen : Noordhoff Atlasproducties, 2011.
ISBN: 978-90-01-12094-8.
In 14 hoofdstukken met meer dan 1.500 kaarten geeft de atlas de vaderlandse geschiedenis een ruimtelijke dimensie. Niet alleen politieke, sociaal-economische en religieuze thema's komen aan bod, maar ook historische cartografie, landschapsgeschiedenis en cultureel erfgoed. Over de crisisjaren gaat het in de pagina’s 396-397.

Tineke Reijnders e.a., Johan van Hell 1889-1952
Warnsveld : Terra, 2005.
ISBN: 90-5897-380-8.
Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling Van de straat : het sociaal engagement van Johan van Hell (1889-1952) in het Museum voor Moderne Kunst Arnhem (12 november 2005 t/m 12 februari 2006). Van Hells sociale engagement wordt gereflecteerd in zijn schilderijen, tekeningen, litho's en affiches, die voor een groot deel alledaagse straattaferelen met muzikanten, handelaren en arbeiders tijdens de crisisjaren verbeelden.

Jaap Spanninga, Kamp ‘De Beetse’: herinneringen aan een werk- en interneringskamp in Westerwolde
Groningen : Regio-PRojekt, 2000.
ISBN: 90-5028-141-9.
Het werkverschaffings- en interneringskamp ‘De Beetse’ in de buurt van Westerwolde werd in de crisisjaren bewoond door werklozen die waren tewerkgesteld om de Oost-Groningse gronden te ontginnen. In de oorlog werden er ongeveer vijfhonderd joodse mannen uit Amsterdam opgesloten.

Harry Stork, Het lof van Amsterdam : Sloten en Oud Osdorp: jeugdherinneringen van bewoners aan de jaren 1900-1940
Amsterdam : Spraakwater, 1990.
ISBN: 90-803880-1-7.
Bundel herinneringen van leden van de agrarische gemeenschap van de voormalige dorpen Sloten en Osdorp, gelegen onder de rook van Amsterdam, over hun veelal moeilijke jeugdjaren in zeer grote gezinnen, vol bittere armoede in de crisistijd.

Romans en verhalen


Johanne A. van Archem, De dag dat de onrust kwam
Utrecht : VCL serie, 2011.
ISBN: 978-90-5977-596-1.
Tijdens de stakingen bij de Enschedese textielfabrieken in de crisisjaren blijken zowel de arbeiders als hun bazen geheimen te hebben.

Johanna A. van Archem, Een dame van stand
Kampen : Zomer & Keuning, 2009.
ISBN: 978-90-5977-338-7.
In het Almelo van de jaren dertig komt de dochter van een rechter en een adellijke vrouw er achter dat er iets niet in de haak is met de indrukwekkende stamboom waar haar familie zo trots op is.

F. Bordewijk, Karakter : roman van zoon en vader
Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2009. 42e dr. 1e dr.: 1938.
ISBN: 90-388-0333-8.
Geremd door zijn armoedige jeugd als zoon van een ongehuwde moeder in vooroorlogs Rotterdam en gedwarsboomd door zijn vader, de machtige deurwaarder Dreverhaven, weet een jonge man zich toch op te werken van kantoorklerk tot advocaat.

Willem Elsschot, Kaas
Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2008. (Perpetua reeks). 1e dr.: 1933.
ISBN: 978-90-253-6375-8.
Frans Laarmans, ook hoofdpersoon in Elsschots romans Lijmen / Het been (1924 en 1938), geeft zijn klerkenbestaan op in een poging een nieuw bestaan op te bouwen als importeur van Edammer kaas in België.

F.B. Hotz, Eb en vloed en andere verhalen
Amsterdam : De Arbeiderspers, 1992. 6e dr. 1e dr.: 1987.
ISBN: 90-295-2137-6.
Bundel met elf autobiografische verhalen, over muziek en muzikanten, over de crisisjaren en de daaropvolgende jaren. Op het luisterboek F.B. Hotz leest verhalen uit Eb en vloed (Rubinstein, 2006) leest F.B. Hotz drie verhalen uit de bundel voor.

A.M. de Jong, Merijntje Gijzens jeugd en jonge jaren
Amsterdam : Querido, 1983.
ISBN: 90-214-6892-1.
Bundeling van de acht romans over een boerenkind in een Brabants dorp dat opgroeit in een bekrompen katholiek milieu en later als arbeider in Rotterdam de armoede en sociale onrust meemaakt van de crisisjaren. De eerste vier delen zijn opgenomen in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren en zijn daar door het aanklikken van de volgende titels integraal te lezen: Het verraad, Flierefluiters oponthoud, Onnozele kinderen en In de draaikolk.

Jan Mens, De kleine waarheid
Kampen : Zomer & Keuning familieromans, 2005. Bevat: Marleen (1960), Het heldere uur (1962) en Het klein verschil (1964).
ISBN: 90-5977-103-6.
Trilogie over het leven van Marleen Spaargaren, geboren in een eenvoudig burgerlijk milieu, tijdens de crisisjaren in Amsterdam.

Filip De Pillecyn, Monsieur Hawarden
Antwerpen [etc.] : Houtekiet, 1999. (Vlaamse Bibliotheek ; 5). 1e dr.: 1934.
ISBN: 90-5240-542-5.
Weemoedig verhaal, spelend tegen de achtergrond van de crisisjaren in het Eifelgebied, over een als man verklede vrouw die zich na een ongelukkige liefde terugtrekt in een landhuis, haar dagen vullend met wandelingen en terugblikken op haar mislukte leven.

H.M. van Randwijk, Burgers in nood
Baarn : Bosch & Keuning, 1984. 6e dr. 1e dr.: 1936.
ISBN: 90-246-4498-4.
In een stad aan een rivier in de jaren dertig ontstaan grote spanningen door de stroom van ontslagen en de groeiende werkeloosheid. De uitgave van 1940 is opgenomen in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Lettern en daar te lezen onder deze link.

Sal Santen, Jullie is jodenvolk ; De kortste weg ; Saartje gebakken botje : herinneringen aan een jeugd
Amsterdam : De Bezige Bij, 1998. 1e dr.: 1969, 1979 en 1983.
ISBN: 90-234-3737-3.
Drie autobiografische boeken door de verzetsman en politieke activist Sal Santen (1915-1998) over zijn jeugd als gevoelig joods jongetje in de kommervolle crisisjaren.

Harry Scholten (samenstelling), Voor wie de Lutinebel luidt : verhalen uit de crisistijd 1930-1940
Baarn : De Prom, 1982.
ISBN: 90-263-2502-9.
Bloemlezing met verhalen over de crisis uit de crisistijd zelf. De bundel bevat ‘crisisproza’ van onder anderen F. Bordewijk, Jan de Hartog, Jan Mens, Jef Last, H.M. van Randwijk, Nico van Suchtelen en S. Vestdijk.

M.H. Székely-Lulofs, Rubber : roman uit Deli
Schoorl : Conserve, 2008. 3e dr. 1e dr.: 1931.
ISBN: 978-90-5429-011-7.
Ook in Nederlands-Indië bleef de crisis van 1929 niet zonder gevolgen. In Deli op Oost-Sumatra, het centrum van rubber- en tabakscultures, maakte die voor de planters een eind aan de hoogtijdagen.

Adriaan van der Veen, Geld speelt de grote rol
Apeldoorn : Van Walraven, 1981. 3e dr. 1e dr.: 1938. (Zilverschoonreeks).
ISBN: 90-6049-320-6.
Verhalen die een schrijnend beeld geven van de bittere armoede in de crisisjaren, waarbij het permanent ontbreken van geld voor de grootste ellende zorgt.

S. Vestdijk, Else Böhler, Duits dienstmeisje
Amsterdam : Atlas, 2005. Herdr. 1e dr.: 1935.
ISBN: 90-450-1305-3.
Aan de vooravond van zijn terechtstelling overdenkt een jonge Nederlander in het Duitsland van midden jaren dertig hoe een fatale liefde voor een geheimzinnig dienstmeisje hem tot moord dreef.

Theun de Vries, W.A.-man
Amsterdam : De Buitenkant, 2001. 1e dr.: 1944.
De zoon van een arme Amsterdamse kruidenier sluit zich in de jaren dertig aan bij de NSB, omdat hij gelooft dat die voor betere levensomstandigheden zal zorgen.

Jan Wolkers, Terug naar Oegstgeest
Amsterdam : Meulenhoff, 2005. 37e dr. 1e dr.: 1965.
ISBN: 90-290-7704-2.
Bezoeken aan zijn geboorteplaats vormen voor de schrijver de aanleiding tot het vertellen van episoden en gebeurtenissen uit zijn jeugd in het Oegstgeest van de crisisjaren.

Annejet van der Zijl, Sonny Boy
Amsterdam : Querido, 2010. 28e dr. 1e dr.: 2004.
ISBN: 978-90-214-3904-4.
Een negentienjarige Surinaamse student en een veertigjarige Nederlandse getrouwde vrouw worden verliefd op elkaar en bouwen in de crisisjaren een nieuw leven op met hun zoon Waldy, ‘Sonny Boy’. Dat zetten ze op spel door in de oorlog onderduikers in huis op te nemen.

DVD’sMike van Diem (regie), Karakter
Hilversum : Bridge Pictures, 2007. 2 dvd’s (136 min.).
Videoversie op dvd van de film uit 1997 naar de gelijknamige roman van F. Bordewijk.

Theo van Gogh (regie), Terug naar Oegstgeest
[S.l.] : Universal Pictures, 2004. 1 dvd (90 min.).
Videoversie op dvd van de film naar de gelijknamige roman van Jan Wolkers.

Willy van Hemert (regie), De kleine waarheid
Hilversum : Just Bridge Entertainment, 2010.
Videoversie van de 26-delige televisieserie naar de romantrilogie van Jan Mens.

Kees van Iersel (regie), Merijntje Gijzens jeugd
[S.l.] : Video Film Express, 2003. 3 dvd’s (313, 334 en 315 min.).
Videoversie op dvd van de elfdelige televisieserie uit 1974 naar de romans van A.M. de Jong.

Harry Kümel, Monsieur Hawarden
[S.l.] : Dutch Filmworks, 2004. 1 dvd (98 min.).
Videoversie op dvd van de film naar de gelijknamige novelle van Filip de Pillecyn.

Gerard Rutten en Johan de Meester (regie en script), Rubber
Amsterdam [etc.] : Filmmuseum [etc.], 2009. 1 dvd (63 min.).
Videoversie van de film uit 1936 naar de gelijknamige roman van M.H. Székely-Lulofs.

Naar de overzichtspagina

Auteursjubilea

Agenda

Film

 • Er zijn voor vandaag geen films aangemeld

Video's & Podcasts

 • Maria Barnas

  Podcast van Erik Jan Harmens met Maria Barnas over haar in januari verschenen roman Altijd Augustus

  Opname: 12-04-2017
  Erik Jan Harmens
 • Kluun

  Podcast van Erik Jan Harmens met Kluun over zijn roman DJ

  Opname: 31-03-2017
  Erik Jan Harmens
 • Ronald Snijders

  Podcast van Erik Jan Harmens met Ronald Snijders over diens gedichtenverzameling Kopdichtbundel.

  Opname: 13-03-2017
  Erik Jan Harmens

Meer video's & podcasts

Canon van de Nederlandse geschiedenis

 • 1. Hunebedden
 • 2. De Romeinse Limes
 • 3. Willibrord
 • 4. Karel de Grote
 • 5. Hebban olla vogala
 • 6. Floris V
 • 7. De Hanze
 • 8. Erasmus
 • 9. Karel V
 • 10. De Beeldenstorm
 • 11. Willem van Oranje
 • 12. De Republiek
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
 • 14. De Beemster
 • 15. De grachtengordel
 • 16. Hugo de Groot
 • 17. De Statenbijbel
 • 18. Rembrandt
 • 19. De Atlas Major van Blaeu
 • 20. Michiel de Ruyter
 • 21. Christiaan Huygens
 • 22. Spinoza
 • 23. Slavernij
 • 24. Buitenhuizen
 • 25. Eise Eisinga
 • 26. De patriotten
 • 27. Napoleon Bonaparte
 • 28. Koning Willem I
 • 29. De eerste spoorlijn
 • 30. De Grondwet
 • 31. Max Havelaar
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid
 • 33. Vincent van Gogh
 • 34. Aletta Jacobs
 • 35. De Eerste Wereldoorlog
 • 36. De Stijl
 • 37. De crisisjaren
 • 38. De Tweede Wereldoorlog
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging
 • 40. Indonesië 1945-1949
 • 41. Willem Drees
 • 42. De watersnood
 • 43. De televisie
 • 44. Haven van Rotterdam
 • 45. Annie M.G. Schmidt
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
 • 47. Srebrenica
 • 48. Veelkleurig Nederland
 • 49. De gasbel
 • 50. Europa
 • 1. Hunebedden

  1. Hunebedden

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Bekijk details
 • 2. De Romeinse Limes

  2. De Romeinse Limes

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Bekijk details
 • 3. Willibrord

  3. Willibrord

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Bekijk details
 • 4. Karel de Grote

  4. Karel de Grote

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder de latere Nederlanden.

  Bekijk details
 • 5. Hebban olla vogala

  5. Hebban olla vogala

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Bekijk details
 • 6. Floris V

  6. Floris V

  1254-1296.
  Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

  Bekijk details
 • 7. De Hanze

  7. De Hanze

  1356-ca. 1450
  Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de twaalfde tot de zestiende eeuw welvarende handelscentra.

  Bekijk details
 • 8. Erasmus

  8. Erasmus

  1469?-1536
  Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke spreekwoorden, en de satire Lof der zotheid.

  Bekijk details
 • 9. Karel V

  9. Karel V

  1500-1558.
  Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

  Bekijk details
 • 10. De Beeldenstorm

  10. De Beeldenstorm

  1566.
  Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van hun katholieke symbolen.

  Bekijk details
 • 11. Willem van Oranje

  11. Willem van Oranje

  1533-1584.
  Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

  Bekijk details
 • 12. De Republiek

  12. De Republiek

  1588-1795
  Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een uitzondering.

  Bekijk details
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  1602-1799
  De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot een geduchte macht.

  Bekijk details
 • 14. De Beemster

  14. De Beemster

  1612
  Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

  Bekijk details
 • 15. De grachtengordel

  15. De grachtengordel

  1613-1662
  Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal van ‘stadspaleisjes’ voor kapitaalkrachtige inwoners.

  Bekijk details
 • 16. Hugo de Groot

  16. Hugo de Groot

  1583-1645
  Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het volkerenrecht formuleerde.

  Bekijk details
 • 17. De Statenbijbel

  17. De Statenbijbel

  1637
  In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

  Bekijk details
 • 18. Rembrandt

  18. Rembrandt

  1606-1669
  Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en schilderijen bediende hij een elite van welgestelde burgers en kunstkenners.

  Bekijk details
 • 19. De Atlas Major van Blaeu

  19. De Atlas Major van Blaeu

  1662-1665
  Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave van de Atlas Major.

  Bekijk details
 • 20. Michiel de Ruyter

  20. Michiel de Ruyter

  1607-1676
  Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het bracht tot luitenant-admiraal van de marine.

  Bekijk details
 • 21. Christiaan Huygens

  21. Christiaan Huygens

  1629-1695
  Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet Saturnus.

  Bekijk details
 • 22. Spinoza

  22. Spinoza

  1632-1677
  Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

  Bekijk details
 • 23. Slavernij

  23. Slavernij

  1621-1863
  De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

  Bekijk details
 • 24. Buitenhuizen

  24. Buitenhuizen

  17e en 18e eeuw
  In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

  Bekijk details
 • 25. Eise Eisinga

  25. Eise Eisinga

  1744-1828.
  Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

  Bekijk details
 • 26. De patriotten

  26. De patriotten

  1780-1795
  Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

  Bekijk details
 • 27. Napoleon Bonaparte

  27. Napoleon Bonaparte

  1769-1821
  Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

  Bekijk details
 • 28. Koning Willem I

  28. Koning Willem I

  1772-1843
  Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

  Bekijk details
 • 29. De eerste spoorlijn

  29. De eerste spoorlijn

  1839
  Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

  Bekijk details
 • 30. De Grondwet

  30. De Grondwet

  1848
  Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

  Bekijk details
 • 31. Max Havelaar

  31. Max Havelaar

  1860
  De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max Havelaar zou schrijven.

  Bekijk details
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid

  32. Verzet tegen kinderarbeid

  19e eeuw
  Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken verbood.

  Bekijk details
 • 33. Vincent van Gogh

  33. Vincent van Gogh

  1853-1890
  Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

  Bekijk details
 • 34. Aletta Jacobs

  34. Aletta Jacobs

  1854-1929
  Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

  Bekijk details
 • 35. De Eerste Wereldoorlog

  35. De Eerste Wereldoorlog

  1914-1918
  Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

  Bekijk details
 • 36. De Stijl

  36. De Stijl

  1917-1981
  Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de niet-kleuren.

  Bekijk details
 • 37. De crisisjaren

  37. De crisisjaren

  1929-1940
  Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

  Bekijk details
 • 38. De Tweede Wereldoorlog

  38. De Tweede Wereldoorlog

  1940-1945
  Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

  Bekijk details
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging

  39. Anne Frank / Jodenvervolging

  1942-1945
  Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

  Bekijk details
 • 40. Indonesië 1945-1949

  40. Indonesië 1945-1949

  1945-1949
  Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

  Bekijk details
 • 41. Willem Drees

  41. Willem Drees

  1886-1988
  Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

  Bekijk details
 • 42. De watersnood

  42. De watersnood

  1 februari 1953
  De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

  Bekijk details
 • 43. De televisie

  43. De televisie

  Vanaf 1948
  In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende veranderingen.

  Bekijk details
 • 44. Haven van Rotterdam

  44. Haven van Rotterdam

  Vanaf circa 1889
  Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

  Bekijk details
 • 45. Annie M.G. Schmidt

  45. Annie M.G. Schmidt

  1911-1995.
  De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

  Bekijk details
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

  Bekijk details
 • 47. Srebrenica

  47. Srebrenica

  1995
  Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

  Bekijk details
 • 48. Veelkleurig Nederland

  48. Veelkleurig Nederland

  Vanaf 1945.
  In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

  Bekijk details
 • 49. De gasbel

  49. De gasbel

  1959-2030.
  De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

  Bekijk details
 • 50. Europa

  50. Europa

  Vanaf 1945.
  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

  Bekijk details

Poëzie

 • Paul Bogaert
 • Charlotte Van den Broeck
 • Hugo Claus
 • Herman de Coninck
 • Ellen Deckwitz
 • Jules Deelder
 • Charles Ducal
 • Christine D’Haen
 • Andy Fierens
 • Maarten van der Graaff
 • Judith Herzberg
 • Hester Knibbe
 • Geert De Kockere
 • Gerrit Kouwenaar
 • Ted van Lieshout
 • Lieke Marsman
 • Els Moors
 • Ilja Leonard Pfeijffer
 • Alfred Schaffer
 • Peter Verhelst
 • Miriam Van hee
 • Paul Bogaert

  Paul Bogaert

  Paul Bogaert is een dichter met een bijzonder scherp oor voor de kleinste nuances waarmee de hedendaagse taal uit verschillende domeinen bewust of onbewust geladen is. Hij weet die nuances op bijzonder ingenieuze wijze uit te buiten.

  Bekijk details
 • Charlotte Van den Broeck

  Charlotte Van den Broeck

  Nadat ze als performing poet naam had gemaakt, debuteerde Charlotte Van den Broeck met Kameleon, in januari 2016 bekroond met de Herman de Coninckprijs voor het beste debuut.

  Bekijk details
 • Hugo Claus

  Hugo Claus

  Na in 1947 zijn debuut te hebben gemaakt met de lyrische Kleine reek, evolueert Hugo Claus in zijn poëzie naar het modernisme van de jaren vijftig met als hoogtepunt De Oostakkerse gedichten uit 1955. Zijn later dichtwerk mag dan weer klassiek genoemd worden.

  Bekijk details
 • Herman de Coninck

  Herman de Coninck

  Herman de Coninck maakte de poëzie voor veel lezers toegankelijk. Vanaf zijn debuut in 1969 met De lenige liefde excelleren zijn gedichten in relativering, lichte ironie en hun grote toegankelijkheid.

  Bekijk details
 • Ellen Deckwitz

  Ellen Deckwitz

  De poëzie van Ellen Deckwitz is broeierig en griezelig en vliegt hier en daar uit de bocht, maar wel op zo’n manier dat je wenst dat dit bij meer dichters zou gebeuren.

  Bekijk details
 • Jules Deelder

  Jules Deelder

  Tijdens optredens lardeert Deelder zijn gedichten met anekdotes en moppen – of misschien is het andersom. Vaste thema’s in die gedichten zijn de Tweede Wereldoorlog, voetbalclub Sparta en Rotterdam.

  Bekijk details
 • Charles Ducal

  Charles Ducal

  Naast poëzie publiceerde Charles Ducal (pseudoniem van Frans Dumortier) ook een veelgeprezen verhalenbundel en onder meer een Gedichtendagessay. In 2014 werd hij gekozen tot de eerste Dichter des Vanderlands van België.

  Bekijk details
 • Christine D’Haen

  Christine D’Haen

  Het oeuvre van Christine D’Haenzal steeds nieuwe lezers weten aan te trekken. Deze poëzie vraagt veel van de lezer, maar geeft in ruil brede vergezichten die uitnodigen tot reflectie over leven en cultuur.

  Bekijk details
 • Andy Fierens

  Andy Fierens

  Wie nog dacht dat de poëzie steeds verheven onderwerpen bezingt op een haast sacrale, eerbiedige toon, moet die opvatting na lectuur van de gedichten van Andy Fierens grondig bijstellen.

  Bekijk details
 • Maarten van der Graaff

  Maarten van der Graaff

  ‘Een uiterst beweeglijke en vindingrijke dichter,’ zo typeerde de jury van de C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie 2014 Maarten van der Graaff op basis van zijn door haar bekroonde bundel Vluchtautogedichten.

  Bekijk details
 • Judith Herzberg

  Judith Herzberg

  Het is vreemd dat Judith Herzberg nog niet verkozen is als Dichter des Vaderlands, want ze is een van de meest toegankelijke en invoelbare dichters die er zijn. Maar hoe toegankelijk en invoelbaar ook, er is altijd een diepere betekenis.

  Bekijk details
 • Hester Knibbe

  Hester Knibbe

  Vanaf haar debuut in 1982 is Hester Knibbe een klassieke dichteres in een moderne wereld. Ze schrijft poëzie die het niet zoekt in onbegrijpelijke formuleringen, maar in de wereld aan betekenis die schuilgaat achter een heldere zin. Haar gedichten zijn helder en precies en getuigen immer van een groot vakmanschap.

  Bekijk details
 • Geert De Kockere

  Geert De Kockere

  Geert De Kockerede debuteerde in 1989 met Vingers in de jam, een poëziebundel voor kleuters. Daarna volgden snel ook prentenboeken, filosofische verhalenbundels, fotoboeken en, meer recent, boeken voor volwassen lezers.

  Bekijk details
 • Gerrit Kouwenaar

  Gerrit Kouwenaar

  Het barst van de emotie, maar je moet het er wel uithalen.’ Dat zei Gerrit Kouwenaar in een interview met Kenneth van Zijl op Cultura over het vooroordeel dat hij een kille, emotieloze dichter van kille en emotieloze verzen zou zijn.

  Bekijk details
 • Ted van Lieshout

  Ted van Lieshout

  Iedere keer weer bewijst Ted van Lieshout dat hij in geen enkel hokje past en niet vastzit aan één vorm en één doelgroep. Deze geanimeerde verteller en tegendraadse vernieuwer publiceerde al meer dan zestig kinderboeken.

  Bekijk details
 • Lieke Marsman

  Lieke Marsman

  Lieke Marsman debuteerde als dichter in het tijdschrift Tirade. Voor de bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud werd ze driemaal bekroond. De eerste letter is haar tweede bundel.

  Bekijk details
 • Els Moors

  Els Moors

  Els Moors werd door de kritiek met lof overladen voor haar debuut Er hangt een hoge lucht boven ons (2006). In 2008 debuteerde zij als prozaschrijver met Het verlangen naar een eiland, een roman over liefde, seks en de hunkering naar de ander. Daarna verscheen nog de verhalenbundel Vliegtijd.

  Bekijk details
 • Ilja Leonard Pfeijffer

  Ilja Leonard Pfeijffer

  ‘Ik heb het nog nooit zo koud gehad/ als toen ik alles snapte,’ dichtte Ilja Leonard Pfeijffer in de niet separaat verschenen bundel Doka, die is opgenomen in De man van vele manieren, zijn verzameld dichtwerk.

  Bekijk details
 • Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer (1973) publiceerde vijf dichtbundels en won de Jo Peters Poëzieprijs, de Hugues C. Pernathprijs, de Ida Gerhardt Poëzieprijs en de Jan Campertprijs. Hij doceert aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

  Bekijk details
 • Peter Verhelst

  Peter Verhelst

  Naast dichter is Peter Verhelst ook romancier en regisseur. Voor zijn werk ontving hij prestigieuze prijzen als De Gouden Uil, de Vlaamse Cultuurprijs, de F. Bordewijkprijs, de Herman de Coninckprijs en de Jan Campertprijs.

  Bekijk details
 • Miriam Van hee

  Miriam Van hee

  Veel bundels van de in 1952 geboren dichter en slaviste Miriam Van hee werden bekroond, onder meer met de Herman de Coninck-prijs 2008, en genomineerd, onder meer voor de VSB Poëzieprijs 2014.

  Bekijk details

Log in

Inloggen

Inloggen hoeft alleen als u een reactie wilt plaatsen of aan een discussie wilt deelnemen.

 

Personaliseer

Personaliseer het Literatuurplein

Bepaal zelf welke rubrieken op de homepage worden getoond.

Kies een paginakleur

 • Verras mij
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •