47. Srebrenica
Vanaf het eerste uur heeft het Nederlandse leger deelgenomen aan vredesoperaties waarbij militairen namens de Verenigde Naties moeten toezien op de naleving van vredesakkoorden. De eerste was in 1948 in Israël. Een terugkerend probleem bij deze operaties is de zogenaamde geweldsinstructie. Wat mag het leger wel en wat niet doen in zo'n gevaarlijk gebied? Over het sturen van de Nederlandse militairen heeft de Tweede Kamer het laatste woord. Zij moet instemmen met de afspraken die de regering heeft gemaakt met de VN over de mate van bewapening en het soort geweld dat het leger mag gebruiken. De uiteindelijke afweging van de taken van de troepen en de gevaren die ze daarbij lopen, vindt dus plaats in de Tweede Kamer. Hoe het belangrijk het is dat zij daarover goed wordt geïnformeerd, bleek bij het drama dat zich in juli 1995 heeft voltrokken in Srebrenica.

Op 6 juli 1995 trokken de troepen van de Bosnisch-Servische generaal Mladic op naar deze door Dutchbat-III beveiligde enclave in het voormalige Joegoslavië. Zes dagen later liepen de aanvallers zonder veel tegenstand de ‘safe area’ voor moslims onder de voet. In een poging te ontsnappen hadden de meeste moslimmannen de enclave eerder verlaten. Velen waren echter buiten Srebrenica in handen van de Serviërs gevallen. Die voerden de resterende moslims in bussen af nadat ze eerst met de hulp van de Nederlandse militairen de mannen van de vrouwen en kinderen hadden gescheiden. Ze werden samengevoegd met de eerder gevangen vluchtelingen en even later werden de meeste mannen (ten minste zevenduizend) geëxecuteerd. De Nederlandse soldaten, van wie sommigen vermoedden wat er te gebeuren stond, maar die geen getuige waren van de moorden zelf, kregen een vrijgeleide naar Zagreb, waar ze door premier Kok en prins Willem-Alexander werden verwelkomd.

Toen in Nederland was doorgedrongen welke ramp zich ‘onder de ogen van Dutchbat’ had voltrokken, rees de vraag of de Nederlandse soldaten de enclave niet hadden moeten beschermen tegen de Serviërs en zo misschien deze genocide hadden moeten voorkomen. Aanvankelijk werden vooral de militairen er op aangekeken, maar al snel bleek dat de verantwoordelijkheid niet bij hen kon worden gelegd. Hun mandaat verbood hen mee te doen in de oorlog. In september 1996 kreeg het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) van de regering de opdracht onderzoek te doen naar de precieze toedracht. Toen het NIOD-rapport in 2002 verscheen, nam premier Kok die zelf onvoldoende zijn regiefunctie zou hebben vervuld, de politieke verantwoordelijkheid voor de ramp in Srebrenica, en trad af.

Srebrenica heeft tot op de dag van vandaag diepe sporen nagelaten in Nederland. Het drama heeft geleid tot grotere huiver en meer voorzichtigheid bij het uitzenden van troepen. Het heeft evenwel niet tot gevolg gehad dat Nederland zich afzijdig houdt en internationale verzoeken om militaire steun afwijst. Nederland wil immers een rol blijven spelen in de internationale (vredes)politiek.


Non-fictie


J.C.H. Blom e.a., Srebrenica, een ‘veilig’ gebied : reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een Safe Area
Amsterdam : Boom, 2002.
ISBN: 90-5352-716-8.
Het volledige hoofdrapport van het onderzoek door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie inzake Srebrenica, waarin onder meer ook de voorgeschiedenis en de nasleep en de rol van de media aan bod komen.

J.C.H. Blom e.a., Srebrenica, een ‘veilig’ gebied : reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een Safe Area
Amsterdam : Boom, 2002.
ISBN: 90-5352-745-1.
Set met het hoofdrapport van het onderzoek door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie inzake Srebrenica, de vier ook afzonderlijk uitgebrachte deelstudies en de CD-ROM.

Raymond van den Boogaard, Zilverstad : de Haagse verduistering van het drama Srebrenica
Amsterdam [etc.] : Prometheus [etc.], 2005.
ISBN: 90-446-0600-X.
Analyse van wat er in de periode 1995-2003 in Nederland is gedacht en geschreven over het drama Srebrenica (Zilverstad is de letterlijke vertaling van Srebrenica), een verhaal van uitvluchten, verraad, politiek falen, ontkenningen en schuld afschuiven.

Peter Bootsma, Srebrenica : het officiële NIOD-rapport samengevat
Amsterdam : Boom, 2002. Voorwoord: J.C.H. Blom.
ISBN: 90-5352-844-X.
Samenvatting in iets meer dan 400 pagina’s van het officiële rapport door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie dat totaal meer dan 6.000 pagina’s omvat.

Charlef Brantz, De Srebrenica-dagboeken : ooggetuigenverslag van een hoofdrolspeler
Uithoorn : Karakter Uitgevers, 2015.
ISBN: 978-90-452-0517-5.
Kolonel b.d. Charlef Brantz, tijdens de val van Srebrenica VN-commandant van de sector Noord-Oost, tekende een onthullend ooggetuigenverslag op van deze zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis.

Jan Willem Brouwer, Peter van der Heiden en Jan Ramakers (redactie), Politiek als passie : twaalf opmerkelijke naoorlogse Kamerdebatten
Amsterdam : Boom, 2007.
ISBN: 978-90-8506-521-0.
Ter gelegenheid van het afscheid van E.M. d'Hondt als bestuursvoorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis schreven twaalf onderzoekers van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis ieder over een opmerkelijk naoorlogs Kamerdebat, waaronder dat over Srebrenica en de val van het kabinet Kok II in 2002.

Arthur ten Cate, Sterven voor Bosnië? : een historische analyse van het interventiedebat in Nederland, 1992-1995
Amsterdam : Boom, 2007.
ISBN: 978-90-8506-357-5.
Grondige analyse van het debat over de interventie in de oorlog in het voormalig Joegoslavië, met de beweegredenen pro en contra, mede in het licht van de internnationale verhoudingen.

Bob Coppes, Voorbij de Gele Brug : de blauwhelm en het meisje uit Srebrenica
Amsterdam : De Arbeiderspers, 1997.
ISBN: 90-295-1198-2.
Ervaringen van een Dutchbatter en van een moslimmeisje voor, tijdens en na de oorlog in Srebrenica.

H.A. Couzy, Mijn jaren als bevelhebber
Amsterdam : L.J. Veen, 1996.
ISBN: 90-254-0839-7.
Gedenkschriften van de Nederlandse generaal over de jaren 1992-1996, toen hij bevelhebber van de landmacht was en Nederlandse eenheden onder meer actief waren in voormalig Joegoslavië.

Wim Dijkema (redactie), Dutchbat in vredesnaam : januari 1995 - juli 1995r
Rijswijk : Début, 1996.
ISBN: 90-802348-3-4.
Gedenkboek aan de periode waarin het circa 780 mannen en vrouwen tellende Dutchbat III gestationeerd was in het voormalige Joegoslavië, eindigend met de val van Srebrenica. Het boek is min of meer een vervolg op Dutchbat on tour : UNPROFOR : juli ‘94-januari ‘95, samengesteld door M.T.J. Jansen, A.J. Stinis en H.M. Smits (Début, 1995).

Wim van den Doel (redactie), Nederland in de twintigste eeuw
Amsterdam : Bert Bakker, 2005.
ISBN: 90-351-2856-7.
Dit vierde en laatste deel van Plaatsen van herinnering bevat van Peter Bootsma de bijdrage ‘Srebrenica : Dutchbat III en de moord op 7000 moslims’.

Ger Duijzings, Geschiedenis en herinnering in Oost-Bosnië : de achtergronden van de val van Srebrenica
Amsterdam : Boom, 2002.
ISBN: 90-5352-744-3.
Een van de vier deelrapporten die behoort bij het wetenschappelijke rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie over de val van Srebrenica. Onderzoek naar de historische oorzaken van het etnische conflict in het voormalige Joegoslavië in de jaren negentig, met name in Bosnië.

Mient Jan Faber, Srebrenica : de genocide die niet werd voorkomen
Baarn [etc.] : Ten Have [etc.], 2002.
ISBN: 90-259-5314-X.
Analyse van de rol van Dutchbat, van het Bosnisch-Servische leger en het Bosnische leger, waarbij op grond van interviews en geheime kabinetsnotulen de conclusie luidt dat het Nederlandse kabinet wist dat de mannelijke bevolking van Srebrenica gevaar liep.

Claudia Heinermann (foto’s) en Sonya Winterberg (tekst), Enduring Srebrenica.
Zwolle : EposHouse, 2012.
ISBN: 978-90-814089-0-5.
Sinds 2009 reisde fotografe Claudia Heinermann een aantal keren naar Bosnië om er de sporen vast te leggen die het drama van Srebrenica bij alle betrokkenen heeft nagelaten.

Maarten C. Hoff, Het misplaatste Oranje Boven-gevoel : het falen van het politiek-militaire systeem in Nederland en Nederlands-Indië: 1825-1995
Amsterdam [etc.] : Addison Wesley Longman, 1998.
ISBN: 90-6789-751-5.
Beschrijving en analyse van acht militaire operaties in Nederland en Nederlands-Indië, van de Java-oorlog 1825-1830 tot Srebrenica 1995. De beoordeling van het Nederlandse politiek-militaire systeem valt in alle gevallen zeer negatief uit.

Jan Willem Honig en Norbert Both, Srebrenica : reconstructie van een oorlogsmisdaad
Utrecht : Het Spectrum, 1996.
ISBN: 90-274-5598-8.
Studie naar de val van Srebrenica, waarbij de conclusie is dat de Nederlandse regering minder te verwijten valt dan de internationale gemeenschap (Verenigde Naties), die vanaf het begin niet in het idee van ‘veilige gebieden’ had geloofd en niet bereid was indien nodig geweld te gebruiken.

Hatidža Hren, Srebrenica : het verhaal van de overlevenden
Amsterdam : Van Gennep, 1999. Vertaling uit het Servokroatisch door Reina Dokter.
ISBN: 90-5515-224-2.
Getuigenissen van negentig mannen en vrouwen die de val van Srebrenica overleefden en getuige waren van moorden, misdaden en martelingen.

Erik Jellema, First-in : de ervaringen van de commandant Bravo-compagnie Dutchbat-1 in Srebrenica
Den Haag : Sdu Uitgevers, 1996.
ISBN: 90-12-08352-4.
De commandant van een infanteriecompagnie ten tijde van de ontplooiing van ‘Dutchbat 1’ brengt nauwgezet verslag uit van de voorbereiding van de missie, de verkenningen in het operatiegebied en de voorvallen tijdens de periode van uitzending.

Thom Karremans, Srebrenica who cares? : een puzzel van de werkelijkheid
Nieuwegein : Arko, 1998.
ISBN: 90-72047-54-0.
De Nederlandse commandant in Srebrenica gaat in op de voorgeschiedenis van Dutchbat en stelt dat het door toedoen van Den Haag en de internationale gemeenschap niet goed kon functioneren.

Christ Klep, Somalië, Rwanda, Srebrenica : de nasleep van drie ontspoorde vredesmissies
Amsterdam : Boom, 2008.
ISBN: 978-90-8506-668-2.
Studie over de processen van politieke en militaire verantwoording in diverse westerse landen na de mislukte vredesmissies in Somalië, Rwanda en Srebrenica, en de rol van de publieke opinie en onderzoekscommissies daarbij.

Christ Klep en Richard van Gils, Van Korea tot Kosovo : de Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945
Den Haag : SDU Uitgeverij, 2001.
ISBN: 90-12-09000-8.
Overzicht van de vijftig vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog waarbij Nederlandse militairen werden ingezet.

Els Kloek (redactie), Verzameld verleden : veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis
Hilversum : Verloren, 2004. Verloren verleden ; 24.
ISBN: 90-6550-465-6.
Laatste deel in de reeks Verloren verleden waarin hoofdredacteur Els Kloek veertig dramatische gebeurtenissen en memorabele figuren uit het rijke verleden van Nederland heeft verzameld. Van Bob de Graaf is de bijdrage ‘De val van Srebrenica (1995)’ opgenomen.

Bert Kreemers, De achterkant van de maan : Haagse schaduwen over Srebrenica
Amsterdam : Prometheus, 2002.
ISBN: 90-446-0207-1.
Minutieus verslag van de besluitvorming door de Nederlandse regering en defensiestaf aangaande Dutchbat, het legeronderdeel dat Srebrenica moest beschermen.

Oscar van der Kroon, Ziek van Defensie : hoe een ministerie zijn militairen in de steek laat
Amsterdam [etc.] : L.J. Veen, 1998.
ISBN: 90-204-5975-9.
Overzicht van de problemen bij de medische en psychische opvang en nazorg door het Ministerie van Defensie van militairen die hebben deelgenomen aan VN-vredesmissies in onder meer Oeganda, Zaïre en Joegoslavië.

Bob van Laerhoven, Srebrenica : getuigen van een massamoord
Antwerpen [etc.] : Icarus [etc.], 1996.
ISBN: 90-410-9016-9.
In opdracht van Artsen Zonder Grenzen geschreven relaas van de Bosnische Oorlog en in het bijzonder van de gebeurtenissen rond Srebrenica en de rol van Dutchbat.

Selma Leydesdorff, De leegte achter ons laten : een geschiedenis van de vrouwen van Srebrenica
Amsterdam : Bert Bakker, 2008.
ISBN: 978-90-351-3257-3.
Interviews met ruim vijftig vrouwen en een paar mannen die de genocide in Srebrenica hebben overleefd, met als uitgangspunt het gewone leven van voor de oorlog.

Alok van Loon, Vrouwen van Srebrenica
Amsterdam : Contact, 2005. Voorwoord door Carla del Ponte.
ISBN: 90-254-2574-7.
Deze persoonlijke verhalen van vrouwen die in Srebrenica mannelijke familieleden verloren, geven een indringend beeld van de ellendige omstandigheden waarin ze terecht kwamen.

W.H. Lutgert en R. de Winter, Check the horizon : de Koninklijke Luchtmacht en het conflict in voormalig Joegoslavië 1991-1995
Den Haag : SDU Uitgeverij, 2001.
ISBN: 90-12-08769-4.
Historisch-wetenschappelijke studie naar de rol van de Koninklijke Luchtmacht in het conflict in Joegoslavië in de jaren 1991-1995, met als dieptepunt de val van de enclave Srebrenica.

George Mustert, Aanklacht massamoord : Radovan Karadzic : opkomst en ondergang van de man die jarenlang aan arrestatie wist te ontkomen
Naarden : Actmedia, 2008.
ISBN: 978-90-79894-01-7.
Biografie van de Bosnisch-Servische politicus, die zich voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag dient te verantwoorden op beschuldiging van ernstige oorlogsmisdaden, begaan tijdens de Balkanoorlog, met als dieptepunt de genocide in Srebrenica.

Bruno Naarden, Beeld en Balkan : waarneming en werkelijkheid van Zuidoost-Europa
Amsterdam : Boom, 2002.
ISBN: 90-5352-743-5.
Een van de vier deelrapporten die behoort bij het wetenschappelijke rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie over de val van Srebrenica. Onderzoek naar de uiteenlopende meningen in de westerse wereld, met name in Nederland, over de gewapende conflicten op de Balkan in verleden en heden.

Kees Opmeer, Man met een missie : hoe Srebrenica het leven van schooldirecteur Philip Messak veranderde
Meppel : ga Creatief Meppel, 2015.
ISBN: 978-94-915241-5-8.
Geschiedenis van een Nederlandse leerkracht die tijdens de val van Srebrenica peletonscommandant was en nu bij zijn werk als directeur van een VMBO-school zijn ervaringen van toen gebruikt.

Parlementaire Enquêtecommissie Srebrenica, Missie zonder vrede
's-Gravenhage : Sdu Uitgevers [etc.], 2003. 3 delen.
ISBN: 90-12-09794-0.
Verslag van het onderzoek van de Enquêtecommissie Srebrenica naar het optreden van de Tweede Kamer, de Nederlandse regering en de ambtelijk/militair verantwoordelijken rondom de val van de moslimenclave in Srebrenica. Bestaat uit: eindrapport, bijlage en appendices, verhoren.

Hendrina Praamsma, Jet Peekel en Toni Boumans, Herinneringen aan Srebrenica : 171 soldatengesprekken
Amsterdam : Bert Bakker, 2005.
ISBN: 90-351-2863-X.
171 voormalige Dutchbatsoldaten, van wie er zestien een Post Traumatische Stress Syndroom hebben, vertellen over hun ervaringen bij de val van Srebrenica.

Eelco Runia, Het Srebrenicasyndroom : hoe een historisch trauma nagespeeld in plaats van opgehelderd werd
Amsterdam : AUP, 2015.
ISBN: 978-90-896486-9-3.
Kritische analyse van het onderzoeksrapport van het NIOD over de genocide in Srebrenica waarbij de auteur betoogt dat op het oog competente historici in de ban kunnen raken van hun onderzoeksobject en zich er volledig mee gaan identificeren.

D.C.L. Schoonoord, Dutchbat III en de bevolking : medische aangelegenheden. Bevoorrading door de lucht
Amsterdam : Boom, 2002.
ISBN: 90-5352-790-7.
Een van de vier deelrapporten die behoort bij het wetenschappelijke rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie over de val van Srebrenica. Onderzoek naar de bevoorrading van de Nederlandse blauwhelmen in Bosnië en de humanitaire hulp die aan de bevolking werd geboden.

Peter Siebelt, Mabel
Soesterberg : Aspekt, 2004.
ISBN: 90-5911-329-2.
Aan de hand van getuigenissen schetst de auteur een beeld van Mabel Wisse Smit, waarbij vooral wordt stilgestaan bij wat er is misgegaan in Srebrenica in 1995.

Arco Solkesz, Hier Romeo, we gaan rijden! : een reisverslag van de laatste konvooien naar Srebrenica
Rijswijk : Début, 1998.
ISBN: 90-802348-8-5.
Een officier die verantwoordelijk was voor de bevoorradingskonvooien naar de Nederlandse eenheden in de ingesloten enclaves, belicht de operationeel-logistieke consequenties van colonneverplaatsingen door Kroatië, Servië en Bosnië-Herzegovina.

Menno Steketee (samenstelling), Was het anders gelopen... : speculatieve Nederlandse geschiedenis
Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 2006.
ISBN: 90-468-0058-X.
Speculaties van een aantal Nederlandse journalisten en historici over wat er zou zijn gebeurd als bepaalde gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis, waaronder de val van Srebrenica, anders zouden zijn verlopen.

Emir Suljagić, Briefkaarten uit het graf
Amsterdam : De Arbeiderspers, 2006. Vertaald uit het Bosnisch door Guido Snel.
ISBN: 90-295-6403-2.
Verslag van een Bosnische journalist die als tolk voor de Verenigde Naties ooggetuige was van de massamoord in Srebrenica. Zijn gruwelijke herinneringen zijn een aanklacht tegen de internationale gemeenschap die bij het drama slechts toekeek en niet ingreep.

Jennie Vanlerberghe, Kroniek van onmacht : Sarajevo, Srebrenica... tien jaar later
Roeselare : Globe, 2005.
ISBN: 90-5466-757-5.
Verhalen van vrouwen over hun ervaringen in de oorlog in Kroatië, Kosovo, Vukovar en het meest schrijnend in Bosnië-Herzegovina, met als dieptepunt de val van en volkerenmoord in Srebrenica en de betrokkenheid van de Nederlandse VN-vredesmacht daarbij.

Herman Veenhof, Srebrenica : oorlogsdagboek van Piet Hein Both
Barneveld : De Vuurbaak, 1995.
ISBN: 90-5560-067-9.
In dagboekaantekeningen tijdens zijn missie in Srebrenica, van januari tot juli 1995, schetst een adjudant van Dutchbat de geïsoleerde positie van een eenheid zonder bevoegdheden en middelen om zichzelf en anderen te verdedigen.

Joris Voorhoeve, Veilige gebieden : falen en slagen bij de bescherming van burgers in oorlogstijd
Atlas : Contact, 2015.
ISBN: 978-90-450-2961-0.
Visie van de oud-minister van Defensie op de moord op duizenden moslims uit Srebrenica, waarbij hij de pijnlijkste vragen, ook voor hemzelf, niet uit de weg gaat. Hij voert nieuw feitenmateriaal aan, kijkt vooruit en stelt tevens de vraag of de lessen die we uit dit falen moeten trekken, goed worden toegepast.

Bert Vuijsje, Avonturen in besturen
Amsterdam : De Bezige Bij, 2006.
ISBN: 90-234-1953-7.
Bundeling van interviews met bekende Nederlandse politici, in de meeste gevallen over een crisis in hun loopbaan, zoals de val van Srebrenica dat was voor Hans van Mierlo.

Jan Weerdenburg (redactie), Lessen uit Srebrenica : Nederland en internationale vredesmissies
Utrecht : Prestige, 1998.
ISBN: 90-6481-611-5.
Welke lessen kunnen worden geleerd van het drama Srebrenica en van andere vredesmissies? Dat is het onderwerp van de lezingen die werden gehouden tijdens Universitaire Vredesdagen aan de Universiteit van Utrecht in het najaar van 1997.

Frank Westerman, De slag om Srebrenica : de aanloop, de val, de naschok.
Amsterdam : De Bezige Bij, 2015.
ISBN: 978-90-234-9221-4.
Twintig jaar na de val van Srebrenica keert de auteur terug naar de voormalige enclave waarin hij destijds tweemaal wist door te dringen. In dit boek brengt hij zijn meest onthullende Balkan-werk bijeen, aangevuld met een actueel slotdeel, ‘De naschok’: een reisverslag over de kras op de volksziel die Srebrenica vandaag de dag nog altijd is.

Frank Westerman en Bart Rijs, Srebrenica, het zwartste scenario
Amsterdam : Contact, 1997.
ISBN: 90-254-2201-2.
Op basis van nauwgezet onderzoek berustend verslag van het ontstaan en de ondergang van de moslimenclave, van de dubieuze bescherming daarvan door de VN en van het onbegrip van de Nederlandse VN-miltairen.

Cees Wiebes, Intelligence en de oorlog in Bosnië, 1992-1995 : de rol van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Amsterdam : Boom, 2002.
ISBN: 90-5352-742-7.
Een van de vier deelrapporten die behoort bij het wetenschappelijke rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie over de val van Srebrenica. Op basis van gesprekken met medewerkers van inlichtingendiensten en van grondig archiefonderzoek wordt in kaart gebracht wat het werkelijke niveau van kennis van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de verschillende partijen en van de Verenigde Naties is geweest.

Jehanne van Woerkom, God huilt : document Srebrenica
Bussum : Woerkom, 2005.
ISBN: 90-809573-1-3.
Verhalen van vluchtelingen uit Srebrenica en van nabestaanden van de slachtoffers, die tevens een aanklacht zijn tegen de onverschilligheid waarmee zij in Nederland worden bejegend.

René W.F. van der Wolf, Vóór Joego was ik al grijs
Nijmegen : Wolf Legal Productions, 2000.
ISBN: 90-5850-003-9.
Persoonlijk verslag van een Nederlandse militair die als bedrijfsmaatschappelijk werker heeft deelgenomen aan Nederlandse vredesmissies in Libanon (1983) en Bosnië (1994-1995).

Romans


Werner W. van den Berg, De fuik Srebrenica
Roermond : De Vleermuis, 2003.
ISBN: 90-5757-037-8.
Roman van een oud commando-officier waarin een ontluisterend beeld wordt gegeven van de situatie in een bataljon, dat door de Nederlandse politiek op een ‘mission impossible’ is gestuurd.

Dan Fesperman, Het tribunaal
Bussum : Van Holkema & Warendorf, 2004. Vertaling van The Small Boat of Great Sorrows (2003). Vertaling: Theo Horsten.
ISBN: 90-269-8280-1.
Een ex-politieman, uit belegerd Sarajevo ontsnapt naar Duitsland, keert terug naar ex-Joegoslavië om speurders van het Haags oorlogstribunaal te helpen bij hun jacht op het brein achter het bloedbad in Srebrenica.

Heere Heeresma jr., De held van Srebrenica
Soesterberg : Aspekt, 2005.
ISBN: 90-5911-262-8.
Een Nederlandse Srebrenica-veteraan die rondloopt met een geheim waarvan de oorsprong is te vinden in de strijd om de enclave, wordt ingeschakeld om de dochter van een rijke Nederlander die door moslimterroristen is ontvoerd, te bevrijden.

Arnold Jansen op de Haar, De koning van Tuzla
Amsterdam : De Arbeiderspers.
ISBN: 90-295-2285-2.
Mistroostig relaas over de geestelijke vereenzaming van een Nederlandse officier tijdens diens uitzending als compagniescommandant met Dutchbat 1994/1.
Eelco Runia, Inkomend vuur
Amsterdam : Augustus, 2003.
ISBN: 90-457-0211-8.
Een kapitein-arts b.d. die getuige was van de val van Srebrenica, probeert na terugkeer vergeefs het gewone leven weer op te pakken.

Fortinbras Vonk, Blokkade
Utrecht : Signature, 2003.
ISBN: 90-5672-067-8.
Als een ex-Bosniëmilitair getuige is van zinloos geweld, maakt dat vergeten gewaande herinneringen aan Srebrenica los.

Poëzie


Arnold Jansen op de Haar, Soldatenlaarzen
Amsterdam : Meulenhoff, 2002.
ISBN: 90-290-7145-1.
Veertien overwegend autobiografische gedichten, onder meer over Srebrenica, van een auteur die als beroepsofficier betrokken was bij de oorlog in voormalig Joegoslavië.

Toneelstuk


Guus Vleugel en Ton Vorstenbosch, Srebrenica! : satirisch drama
Amsterdam : Lubberhuizen, 1996.
ISBN: 90-73978-58-0.
Satirisch toneelstuk over de rol van Dutchbat bij de val van de VN-enclave in een tijd van toenemend individualisme, racisme en sociale onverschilligheid.

DVD’s


Willem van de Sande Bakhuyzen (regie), The Enclave
Amsterdam : A-Video Home Entertainment, 2002. 1 dvd (150 min.)
Televisiefilm in drie delen over de rol die de val van Srebrenica blijft spelen in de levens van drie mensen die er nauw bij betrokken waren.

Marcel Schüpbach (regie), Carla's list
Amsterdam : Filmfreak, 2007. 1 dvd (101 min.)
In deze film wordt Carla del Ponte, destijds hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, in 2005 gevolgd in haar veelal diplomatieke strijd, vol onderhandelingen, vergaderingen en persconferenties. Het verslag wordt onder meer aangevuld met archiefbeelden van massagraven en gesprekken met de Moeders van Srebrenica.

Naar de overzichtspagina

Auteursjubilea

Agenda

Film

 • Er zijn voor vandaag geen films aangemeld

Video's & Podcasts

 • Maria Barnas

  Podcast van Erik Jan Harmens met Maria Barnas over haar in januari verschenen roman Altijd Augustus

  Opname: 12-04-2017
  Erik Jan Harmens
 • Kluun

  Podcast van Erik Jan Harmens met Kluun over zijn roman DJ

  Opname: 31-03-2017
  Erik Jan Harmens
 • Ronald Snijders

  Podcast van Erik Jan Harmens met Ronald Snijders over diens gedichtenverzameling Kopdichtbundel.

  Opname: 13-03-2017
  Erik Jan Harmens

Meer video's & podcasts

Canon van de Nederlandse geschiedenis

 • 1. Hunebedden
 • 2. De Romeinse Limes
 • 3. Willibrord
 • 4. Karel de Grote
 • 5. Hebban olla vogala
 • 6. Floris V
 • 7. De Hanze
 • 8. Erasmus
 • 9. Karel V
 • 10. De Beeldenstorm
 • 11. Willem van Oranje
 • 12. De Republiek
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
 • 14. De Beemster
 • 15. De grachtengordel
 • 16. Hugo de Groot
 • 17. De Statenbijbel
 • 18. Rembrandt
 • 19. De Atlas Major van Blaeu
 • 20. Michiel de Ruyter
 • 21. Christiaan Huygens
 • 22. Spinoza
 • 23. Slavernij
 • 24. Buitenhuizen
 • 25. Eise Eisinga
 • 26. De patriotten
 • 27. Napoleon Bonaparte
 • 28. Koning Willem I
 • 29. De eerste spoorlijn
 • 30. De Grondwet
 • 31. Max Havelaar
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid
 • 33. Vincent van Gogh
 • 34. Aletta Jacobs
 • 35. De Eerste Wereldoorlog
 • 36. De Stijl
 • 37. De crisisjaren
 • 38. De Tweede Wereldoorlog
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging
 • 40. Indonesië 1945-1949
 • 41. Willem Drees
 • 42. De watersnood
 • 43. De televisie
 • 44. Haven van Rotterdam
 • 45. Annie M.G. Schmidt
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
 • 47. Srebrenica
 • 48. Veelkleurig Nederland
 • 49. De gasbel
 • 50. Europa
 • 1. Hunebedden

  1. Hunebedden

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Bekijk details
 • 2. De Romeinse Limes

  2. De Romeinse Limes

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Bekijk details
 • 3. Willibrord

  3. Willibrord

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Bekijk details
 • 4. Karel de Grote

  4. Karel de Grote

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder de latere Nederlanden.

  Bekijk details
 • 5. Hebban olla vogala

  5. Hebban olla vogala

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Bekijk details
 • 6. Floris V

  6. Floris V

  1254-1296.
  Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

  Bekijk details
 • 7. De Hanze

  7. De Hanze

  1356-ca. 1450
  Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de twaalfde tot de zestiende eeuw welvarende handelscentra.

  Bekijk details
 • 8. Erasmus

  8. Erasmus

  1469?-1536
  Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke spreekwoorden, en de satire Lof der zotheid.

  Bekijk details
 • 9. Karel V

  9. Karel V

  1500-1558.
  Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

  Bekijk details
 • 10. De Beeldenstorm

  10. De Beeldenstorm

  1566.
  Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van hun katholieke symbolen.

  Bekijk details
 • 11. Willem van Oranje

  11. Willem van Oranje

  1533-1584.
  Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

  Bekijk details
 • 12. De Republiek

  12. De Republiek

  1588-1795
  Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een uitzondering.

  Bekijk details
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  1602-1799
  De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot een geduchte macht.

  Bekijk details
 • 14. De Beemster

  14. De Beemster

  1612
  Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

  Bekijk details
 • 15. De grachtengordel

  15. De grachtengordel

  1613-1662
  Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal van ‘stadspaleisjes’ voor kapitaalkrachtige inwoners.

  Bekijk details
 • 16. Hugo de Groot

  16. Hugo de Groot

  1583-1645
  Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het volkerenrecht formuleerde.

  Bekijk details
 • 17. De Statenbijbel

  17. De Statenbijbel

  1637
  In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

  Bekijk details
 • 18. Rembrandt

  18. Rembrandt

  1606-1669
  Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en schilderijen bediende hij een elite van welgestelde burgers en kunstkenners.

  Bekijk details
 • 19. De Atlas Major van Blaeu

  19. De Atlas Major van Blaeu

  1662-1665
  Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave van de Atlas Major.

  Bekijk details
 • 20. Michiel de Ruyter

  20. Michiel de Ruyter

  1607-1676
  Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het bracht tot luitenant-admiraal van de marine.

  Bekijk details
 • 21. Christiaan Huygens

  21. Christiaan Huygens

  1629-1695
  Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet Saturnus.

  Bekijk details
 • 22. Spinoza

  22. Spinoza

  1632-1677
  Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

  Bekijk details
 • 23. Slavernij

  23. Slavernij

  1621-1863
  De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

  Bekijk details
 • 24. Buitenhuizen

  24. Buitenhuizen

  17e en 18e eeuw
  In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

  Bekijk details
 • 25. Eise Eisinga

  25. Eise Eisinga

  1744-1828.
  Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

  Bekijk details
 • 26. De patriotten

  26. De patriotten

  1780-1795
  Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

  Bekijk details
 • 27. Napoleon Bonaparte

  27. Napoleon Bonaparte

  1769-1821
  Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

  Bekijk details
 • 28. Koning Willem I

  28. Koning Willem I

  1772-1843
  Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

  Bekijk details
 • 29. De eerste spoorlijn

  29. De eerste spoorlijn

  1839
  Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

  Bekijk details
 • 30. De Grondwet

  30. De Grondwet

  1848
  Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

  Bekijk details
 • 31. Max Havelaar

  31. Max Havelaar

  1860
  De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max Havelaar zou schrijven.

  Bekijk details
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid

  32. Verzet tegen kinderarbeid

  19e eeuw
  Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken verbood.

  Bekijk details
 • 33. Vincent van Gogh

  33. Vincent van Gogh

  1853-1890
  Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

  Bekijk details
 • 34. Aletta Jacobs

  34. Aletta Jacobs

  1854-1929
  Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

  Bekijk details
 • 35. De Eerste Wereldoorlog

  35. De Eerste Wereldoorlog

  1914-1918
  Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

  Bekijk details
 • 36. De Stijl

  36. De Stijl

  1917-1981
  Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de niet-kleuren.

  Bekijk details
 • 37. De crisisjaren

  37. De crisisjaren

  1929-1940
  Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

  Bekijk details
 • 38. De Tweede Wereldoorlog

  38. De Tweede Wereldoorlog

  1940-1945
  Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

  Bekijk details
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging

  39. Anne Frank / Jodenvervolging

  1942-1945
  Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

  Bekijk details
 • 40. Indonesië 1945-1949

  40. Indonesië 1945-1949

  1945-1949
  Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

  Bekijk details
 • 41. Willem Drees

  41. Willem Drees

  1886-1988
  Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

  Bekijk details
 • 42. De watersnood

  42. De watersnood

  1 februari 1953
  De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

  Bekijk details
 • 43. De televisie

  43. De televisie

  Vanaf 1948
  In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende veranderingen.

  Bekijk details
 • 44. Haven van Rotterdam

  44. Haven van Rotterdam

  Vanaf circa 1889
  Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

  Bekijk details
 • 45. Annie M.G. Schmidt

  45. Annie M.G. Schmidt

  1911-1995.
  De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

  Bekijk details
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

  Bekijk details
 • 47. Srebrenica

  47. Srebrenica

  1995
  Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

  Bekijk details
 • 48. Veelkleurig Nederland

  48. Veelkleurig Nederland

  Vanaf 1945.
  In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

  Bekijk details
 • 49. De gasbel

  49. De gasbel

  1959-2030.
  De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

  Bekijk details
 • 50. Europa

  50. Europa

  Vanaf 1945.
  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

  Bekijk details

Poëzie

 • Paul Bogaert
 • Charlotte Van den Broeck
 • Hugo Claus
 • Herman de Coninck
 • Ellen Deckwitz
 • Jules Deelder
 • Charles Ducal
 • Christine D’Haen
 • Andy Fierens
 • Maarten van der Graaff
 • Judith Herzberg
 • Hester Knibbe
 • Geert De Kockere
 • Gerrit Kouwenaar
 • Ted van Lieshout
 • Lieke Marsman
 • Els Moors
 • Ilja Leonard Pfeijffer
 • Alfred Schaffer
 • Peter Verhelst
 • Miriam Van hee
 • Paul Bogaert

  Paul Bogaert

  Paul Bogaert is een dichter met een bijzonder scherp oor voor de kleinste nuances waarmee de hedendaagse taal uit verschillende domeinen bewust of onbewust geladen is. Hij weet die nuances op bijzonder ingenieuze wijze uit te buiten.

  Bekijk details
 • Charlotte Van den Broeck

  Charlotte Van den Broeck

  Nadat ze als performing poet naam had gemaakt, debuteerde Charlotte Van den Broeck met Kameleon, in januari 2016 bekroond met de Herman de Coninckprijs voor het beste debuut.

  Bekijk details
 • Hugo Claus

  Hugo Claus

  Na in 1947 zijn debuut te hebben gemaakt met de lyrische Kleine reek, evolueert Hugo Claus in zijn poëzie naar het modernisme van de jaren vijftig met als hoogtepunt De Oostakkerse gedichten uit 1955. Zijn later dichtwerk mag dan weer klassiek genoemd worden.

  Bekijk details
 • Herman de Coninck

  Herman de Coninck

  Herman de Coninck maakte de poëzie voor veel lezers toegankelijk. Vanaf zijn debuut in 1969 met De lenige liefde excelleren zijn gedichten in relativering, lichte ironie en hun grote toegankelijkheid.

  Bekijk details
 • Ellen Deckwitz

  Ellen Deckwitz

  De poëzie van Ellen Deckwitz is broeierig en griezelig en vliegt hier en daar uit de bocht, maar wel op zo’n manier dat je wenst dat dit bij meer dichters zou gebeuren.

  Bekijk details
 • Jules Deelder

  Jules Deelder

  Tijdens optredens lardeert Deelder zijn gedichten met anekdotes en moppen – of misschien is het andersom. Vaste thema’s in die gedichten zijn de Tweede Wereldoorlog, voetbalclub Sparta en Rotterdam.

  Bekijk details
 • Charles Ducal

  Charles Ducal

  Naast poëzie publiceerde Charles Ducal (pseudoniem van Frans Dumortier) ook een veelgeprezen verhalenbundel en onder meer een Gedichtendagessay. In 2014 werd hij gekozen tot de eerste Dichter des Vanderlands van België.

  Bekijk details
 • Christine D’Haen

  Christine D’Haen

  Het oeuvre van Christine D’Haenzal steeds nieuwe lezers weten aan te trekken. Deze poëzie vraagt veel van de lezer, maar geeft in ruil brede vergezichten die uitnodigen tot reflectie over leven en cultuur.

  Bekijk details
 • Andy Fierens

  Andy Fierens

  Wie nog dacht dat de poëzie steeds verheven onderwerpen bezingt op een haast sacrale, eerbiedige toon, moet die opvatting na lectuur van de gedichten van Andy Fierens grondig bijstellen.

  Bekijk details
 • Maarten van der Graaff

  Maarten van der Graaff

  ‘Een uiterst beweeglijke en vindingrijke dichter,’ zo typeerde de jury van de C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie 2014 Maarten van der Graaff op basis van zijn door haar bekroonde bundel Vluchtautogedichten.

  Bekijk details
 • Judith Herzberg

  Judith Herzberg

  Het is vreemd dat Judith Herzberg nog niet verkozen is als Dichter des Vaderlands, want ze is een van de meest toegankelijke en invoelbare dichters die er zijn. Maar hoe toegankelijk en invoelbaar ook, er is altijd een diepere betekenis.

  Bekijk details
 • Hester Knibbe

  Hester Knibbe

  Vanaf haar debuut in 1982 is Hester Knibbe een klassieke dichteres in een moderne wereld. Ze schrijft poëzie die het niet zoekt in onbegrijpelijke formuleringen, maar in de wereld aan betekenis die schuilgaat achter een heldere zin. Haar gedichten zijn helder en precies en getuigen immer van een groot vakmanschap.

  Bekijk details
 • Geert De Kockere

  Geert De Kockere

  Geert De Kockerede debuteerde in 1989 met Vingers in de jam, een poëziebundel voor kleuters. Daarna volgden snel ook prentenboeken, filosofische verhalenbundels, fotoboeken en, meer recent, boeken voor volwassen lezers.

  Bekijk details
 • Gerrit Kouwenaar

  Gerrit Kouwenaar

  Het barst van de emotie, maar je moet het er wel uithalen.’ Dat zei Gerrit Kouwenaar in een interview met Kenneth van Zijl op Cultura over het vooroordeel dat hij een kille, emotieloze dichter van kille en emotieloze verzen zou zijn.

  Bekijk details
 • Ted van Lieshout

  Ted van Lieshout

  Iedere keer weer bewijst Ted van Lieshout dat hij in geen enkel hokje past en niet vastzit aan één vorm en één doelgroep. Deze geanimeerde verteller en tegendraadse vernieuwer publiceerde al meer dan zestig kinderboeken.

  Bekijk details
 • Lieke Marsman

  Lieke Marsman

  Lieke Marsman debuteerde als dichter in het tijdschrift Tirade. Voor de bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud werd ze driemaal bekroond. De eerste letter is haar tweede bundel.

  Bekijk details
 • Els Moors

  Els Moors

  Els Moors werd door de kritiek met lof overladen voor haar debuut Er hangt een hoge lucht boven ons (2006). In 2008 debuteerde zij als prozaschrijver met Het verlangen naar een eiland, een roman over liefde, seks en de hunkering naar de ander. Daarna verscheen nog de verhalenbundel Vliegtijd.

  Bekijk details
 • Ilja Leonard Pfeijffer

  Ilja Leonard Pfeijffer

  ‘Ik heb het nog nooit zo koud gehad/ als toen ik alles snapte,’ dichtte Ilja Leonard Pfeijffer in de niet separaat verschenen bundel Doka, die is opgenomen in De man van vele manieren, zijn verzameld dichtwerk.

  Bekijk details
 • Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer (1973) publiceerde vijf dichtbundels en won de Jo Peters Poëzieprijs, de Hugues C. Pernathprijs, de Ida Gerhardt Poëzieprijs en de Jan Campertprijs. Hij doceert aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

  Bekijk details
 • Peter Verhelst

  Peter Verhelst

  Naast dichter is Peter Verhelst ook romancier en regisseur. Voor zijn werk ontving hij prestigieuze prijzen als De Gouden Uil, de Vlaamse Cultuurprijs, de F. Bordewijkprijs, de Herman de Coninckprijs en de Jan Campertprijs.

  Bekijk details
 • Miriam Van hee

  Miriam Van hee

  Veel bundels van de in 1952 geboren dichter en slaviste Miriam Van hee werden bekroond, onder meer met de Herman de Coninck-prijs 2008, en genomineerd, onder meer voor de VSB Poëzieprijs 2014.

  Bekijk details

Log in

Inloggen

Inloggen hoeft alleen als u een reactie wilt plaatsen of aan een discussie wilt deelnemen.

 

Personaliseer

Personaliseer het Literatuurplein

Bepaal zelf welke rubrieken op de homepage worden getoond.

Kies een paginakleur

 • Verras mij
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •