Aan de rand van de ramp
Frits Baarda
Auteur:
Uitgegeven:
Dordrecht, 2003
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
(Overige) personen
Redactie:
Indeling
Medium:
Boek
SISO's:
Delen van Nederland en provincies; afzonderlijk (938)Geschiedenis van de strijd tegen het water - Stormvloeden, dijkdoorbraken en overstromingen (699.1)
Codes
ISBN:
90-803175-3-5
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
23 cm
Omvang:
287 pagina's
Met illustraties
Bibliografische annotatie
In opdracht van de gemeente Dordrecht.
Annotatie
Verslag van de gebeurtenissen in de rampnacht en gedurende de volgende dagen in februari 1953 in Dordrecht en omgeving.
Flaptekst
1 Februari 2003: vijftig jaar geleden kwamen 1835 mensen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden om, toen een zware storm, geholpen door springtij, de dijken deed bezwijken. De watersnoodramp tekende voorgoed de levens van de overlevenden.

Dordrecht bevond zich in 1953 op de grens van het rampgebied. Een deel van de stad overstroomde, haar buitenpolders liepen vol. Duizenden evacu├ęs uit Zeeland en de Hoekse Waard zetten in Dordrecht voor het eerst voet op vaste grond. Tegelijkertijd vertrokken vanuit de stad grote groepen hulpverleners naar het rampgebied. Dordrecht was in die februaridagen het centrum van de landelijke reddingsoperatie.

Dit boek kijkt terug op het lot en de rol van Dordrecht. Het is geschreven door drie Dordtse journalisten, in opdracht van de gemeente Dordrecht. Zij hebben nauwgezet onderzocht wat Dordrecht precies is overkomen.
Locaties
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen