Als grenzen vervagen
medische beslissingen rondom het levenseinde
H.J> Agteresch
Auteur:
Uitgegeven:
Houten, 2003
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
SISO:
Medische ethiek (603.1)
NUR:
Pastoraat (711)
Codes
ISBN:
90-331-1719-3
EAN:
9789033117190
ASW:
Overig
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
21 cm
Omvang:
88 pagina's
Bindwijze:
Ingenaaid
Bibliografische annotatie
Met lit. opg.
Annotatie
Medisch-ethische beschouwingen vanuit orthodox-protestantse gezichtshoek over euthanasie en stervensbegeleiding.
Flaptekst
Medische beslissingen rondom het levenseinde. Het naderend sterven is aangrijpend. Voor de persoon zelf, maar ook voor de omringende familie, zorgverleners en ambtsdragers. Vaak onverwachts moeten moeilijke beslissingen genomen worden, waarover misschien nog nooit was nagedacht. Met de mogelijkheden van de huidige geneeskunde is een spanningsveld ontstaan tussen leven verlengen en sterven rekken. De grenzen zijn vervaagd.

Dit boek is bedoeld als handreiking om moeilijke vraagstukken rondom het levenseinde beter te begrijpen. Met behulp van een toetsingskader, waarbij de Bijbel als richtingwijzer dient, wordt duidelijk gemaakt dat het mogelijk is op verantwoorde wijze medische besluiten te nemen tot het starten, nalaten of staken van behandelingen. De auteur behandelt onderwerpen als euthanasie en palliatieve terminale zorgverlening. Verder gaat hij aan de hand van praktijkvoorbeelden op concrete wijze in op het grijze gebied van het niet-reanimeerbeleid, de toepassing van antibiotica, kunstmatige beademing, orgaandonatie, kunstmatige toediening van vocht en voeding, en het gebruik van morfine.
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen