Amsterdam ten tijde van Spinoza
geld en vrijheid
Henry Méchoulan
Uitgegeven:
Amsterdam, 1992
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Met betrekking tot de oorspronkelijke uitgave
Titel:
Amsterdam au temps de Spinoza
Jaar van uitgave:
1990
Plaats van uitgave:
Paris
Uitgever:
Presses Universitaires de France
Vertaald uit:
Frans
(Overige) personen
Vertaling:
Indeling
Medium:
Boek
Trefwoord(en):
SISO:
Plaatsen; afzonderlijk (938.1)
Codes
ISBN:
90-295-3055-3
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
22 cm
Omvang:
290 pagina's
Bibliografische annotatie
Vert. van: Amsterdam au temps de Spinoza. - Paris : Presses Universitaires de France, 1990. - (Questions). - Met lit. opg., reg.
Annotatie
Studie over het rijke Amsterdam in de 17e eeuw, waarin aangetoond wordt dat het rationeel en tolerant denken van die tijd leidde tot een vrijere samenleving.
Flaptekst
Er zijn in de geschiedenis regelmatig scherpe aanklachten te horen geweest tegen de overheersende invloed van het geld. Ideologieën als bijvoorbeeld het marxisme zijn ontstaan uit felle kritiek op een sterk op het geldwezen gebaseerde economie en maatschappij.

Historicus Méchoulandeelt deze kritiek bepaald niet, hij is eerder van mening dat het ontstaan van de geldeconomie juist de wegen der vrijheid heeft geopend. De macht van het geld bracht immers in de zeventiende eeuw een complete doorbraak van een nieuw rationeel en tolerant denken — Spinoza — teweeg die leidde tot het ontstaan van een samenleving waarin het individu zich op grond van zijn talent kansen kon scheppen.

Méchoulan concentreert zich in zijn studie over dit onderwerp op het verschijnsel van het zeventiende-eeuws Amsterdam als centrum van de wereldhandel en laboratorium voor de nieuwe tijd. Hij is zeker niet blind voor de negatieve aspecten van de macht van het geld en die komen in dit gedegen werk ook aan bod, maar hij vindt het van groot belang dat de positieve aspecten ervan nu eens terdege onderzocht worden.

Het is tenslotte wel in een op het geld gebaseerde maatschappijvorm dat er een eeuw voor 1789 een grote aanval plaats had tegen het despotisme, de tirannie en het fanatisme, in een tijd waarin velen fatalistisch leden onder het bloedige bewind van tal van absolutistische vorsten.
Locaties
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen