Briefwisseling
Spinoza
Auteur:
Uitgegeven:
Amsterdam, 1992
Editie:
2e dr
Serietitel:
Werken van B. de Spinoza
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Verschijningsdatum:
1 januari 1992
Met betrekking tot de oorspronkelijke uitgave
Jaar van uitgave:
1977
Vertaald uit:
Latijn
(Overige) personen
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
SISO:
Werken van wijsgeren (155.3)
NUR:
Filosofie algemeen (730)
Codes
ISBN:
90-284-1597-1
EAN:
9789028415973
ASW:
Algemeen boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
21 cm
Omvang:
544 pagina's
Met illustraties
Bindwijze:
Gebonden
Bibliografische annotatie
1e dr.: 1977. - Met reg.
Annotatie
Kritische uitgave van de volledige bewaard gebleven correspondentie van Spinoza.
Flaptekst
Benedictus de Spinoza (1632-1677) is zonder twijfel de bekendste en oorspronkelijkste denker, die de Lage Landen hebben voortgebracht. Voor zichzelf en zijn medemensen wilde hij het ware geluk vinden en hij ontwierp een volledig denkstelsel op monistische grondslag om te bewijzen dat grondige kennis van mens, wereld en God of Natuur (zoals hij zich herhaaldelijk uitdrukte), tot dit hoogste geluk kan leiden.

Zoals in de Gouden Eeuw wel meer gebeurde, ontwikkelde Spinoza zijn leer in wiskundige trant, een methode die niet voor ieder even gemakkelijk te volgen is. Verscheidene tijdgenoten vroegen hem dan ook om een andere verklaring van zijn stellingen en opvattingen. De wijze waarop hij de vragen uit zijn vriendenkring beantwoordde en de argumenten van zijn bestrijders weerlegde is zo helder, dat zijn brieven ook nu nog aan niet- wijsgerig geschoolde lezers een inzicht in zijn grondgedachten kunnen geven.

Tot dit inzicht wordt in de hier aangeboden uitgave van Spinoza's Briefwisseling bovendien niet weinig bijgedragen door de inleiding, die een eenvoudige uiteenzetting over 's wijsgeers leven, leer en actuele betekenis behelst; alsmede door de waardevolle aantekeningen over elke correspondent en bij de inhoud van de afzonderlijke brieven.

De opzet van de uitgever is geweest, de briefteksten - de meest werden oorspronkelijk in het Latijn geschreven - in alle opzichten voor moderne Nederlandse lezers toegankelijk te maken. In de toelichtende gedeelten werden geleerde discussies vermeden. Anderzijds zullen kenners er wel herhaaldelijk een geheel nieuwe visie op bepaalde kwesties en menig tot dusver onbekend detail in aantreffen, evenals talrijke verbeteringen van en aanvulling op voorgaande buitenlandse edities, die dit werk ook bij vakstudie onmisbaar maken.
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen