De zaak Oldenbarnevelt
val, proces en executie
Wilfried Uitterhoeve
Uitgegeven:
Nijmegen, 2019
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
Trefwoord(en):
SISO:
c. 1568 - c. 1700 (937.3)
NUR:
Vaderlandse geschiedenis (688)
Codes
ISBN:
978-94-600-4411-3
EAN:
9789460044113
ASW:
Algemeen boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
24 cm
Omvang:
208 pagina's
Met illustraties
Bibliografische annotatie
Met literatuuropgave, register.
Annotatie
Geschiedenis van de religieuze en politieke controverses tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) die mede door de meningsverschillen tussen prins Maurits en landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), uitliepen op een proces en de terechtstelling van Oldenbarnevelt op 13 mei 1619.
Flaptekst
Vierhonderd jaar geleden, op 13 mei 1619, werd op het Binnenhof Johan van Oldenbarnevelt onthoofd, ‘de grootste staatsman die Nederland in al de eeuwen van zijn bestaan heeft gekend’. Het was de beslechting van de hevige conflicten die vanaf 1617 waren opgelaaid, zoals de intern-gereformeerde strijd tussen rekkelijken en preciezen, de machtsstrijd tussen Holland, de andere gewesten, de stadhouder en de Staten-Generaal, en de twist over hervatting van de oorlog met Spanje.De zaak Oldenbarnevelt heeft aanleiding gegeven tot vele, soms heel polemische studies en tal van bronnenpublicaties: brieven, het vonnis, het ontroerende relaas van zijn kamerdienaar Jan Francken. Vooral het proces-verbaal van de tientallen verhoren die de landsadvocaat van Holland tijdens zijn gevangenschap moest ondergaan, geeft een haarscherp beeld van de politieke verhoudingen en opvattingen in die jaren over de inrichting van de Republiek. De historicus en jurist Wilfried Uitterhoeve heeft de hele zaak Oldenbarnevelt nog eens nagelopen, van voorgeschiedenis tot naweeën. Hij heeft daarbij een ruim gebruikgemaakt van de meest sprekende passages in de documenten uit en rond dit proces en verzamelde vele tientallen illustraties uit die jaren. De vreemde en wrede gebeurtenissen van 1619 komen in De zaak Oldenbarnevelt pijnlijk tot leven voor de lezers van nu.
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen