Johan van Oldenbarnevelt 1547-1619
grondlegger van de Nederlandse staat
Arnout van Cruyningen
Uitgegeven:
Utrecht, 2019
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Verschijningsdatum:
7 mei 2019
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
SISO:
c. 1568 - c. 1700 (937.3)
NUR:
Geschiedenis algemeen (680)
Codes
ISBN:
978-94-01-91550-2
EAN:
9789401915502
ASW:
Algemeen boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
23 cm
Omvang:
16 pagina's
Extra pagina's:
320 pagina
Met illustraties
Bibliografische annotatie
Met literatuuropgave, register.
Annotatie
Leven en werk van Johan van Oldenbarnevelt, landsadvocaat en invloedrijk staatsman aan het eind van de zestiende en begin van de zeventiende eeuw.
Flaptekst
Historicus Arnout van Cruyningen vertelt in de biografie ‘Johan van Oldenbarenvelt’ over een van de grootste figuren van onze vaderlandse geschiedenis die aan de wieg stond van de Republiek. Johan van Oldenbarnevelt wist als doortastende landsadvocaat van Holland, de hoogste politieke functionaris van het gewest, de basis te leggen voor de Nederlandse staat. Als politiek leider ging het hem voor de wind, totdat hij in godsdiensttwisten verzeild raakte en recht tegenover stadhouder Maurits van Nassau kwam te staan. Dit kostte hem zijn leven. Op 13 mei 1619 werd Johan van Oldenbarnevelt onthoofd op het Binnenhof in Den Haag. Vierhonderd jaar na zijn dood schrijft Arnout van Cruyningen in ‘Johan van Oldenbarnevelt’ over deze intrigerende staatsman en zijn rol bij het ontstaan van de Republiek. Eerder verscheen van Arnout van Cruyningen het boek ‘De Opstand 1568-1648’ dat lovende recensies kreeg.
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen