Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
Lidia Postma
Uitgegeven:
2013
Serietitel:
Vrije reeks
Taal:
Nederlands
Verschijningsdatum:
24 januari 2013
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
NUR:
Strafrecht en strafprocesrecht (824)
Codes
ISBN:
978-90-8974-737-2
EAN:
9789089747372
ASW:
Wetenschappelijk boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
24,3 cm
Bindwijze:
Ingenaaid
Flaptekst
De betekening van gerechtelijke stukken in strafzaken is voor een slagvaardige strafrechtspleging bepaald van gewicht. Dit boek doet verslag van onderzoek naar de regelingen en modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief. In het kader van de mogelijke introductie in Nederland van andere dan bestaande vormen van betekening, is onderzocht op welke wijze gerechtelijke stukken in strafzaken in andere Europese landen kunnen worden betekend. Daarbij is meegenomen welke consequenties de daar bestaande modaliteiten van betekening van gerechtelijke stukken voor de afdoening van strafzaken heeft. Bovendien is geĆÆnventariseerd in hoeverre deze voorzieningen, mede gelet op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden (EVRM) en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in de betreffende landen acceptabel en werkbaar zijn. Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en in opdracht van het WODC.

Het boek bevat een QuickScan van de wettelijke regelingen met betrekking tot de betekening van gerechtelijke stukken in strafzaken. Vervolgens wordt meer diepgaand ingegaan op de wettelijke regelingen van betekening van gerechtelijke stukken in strafzaken in de landen Belgiƫ, Duitsland, Engeland, Noorwegen en Zwitserland. Vervolgens zijn de regelingen in het licht van het EVRM en de
rechtspraak van het EHRM in een Europese context beschouwd. Het boek besluit met een slotbeschouwing. Daarin worden de bevindingen uit de voorafgaande hoofdstukken samengebracht en komt de vraag naar de introductie en inpasbaarheid van nieuwe vormen van betekening van stukken in strafzaken in Nederland aan de orde.

Prof. P.A.M. Mevis is als hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden. Mr. J.H.J Verbaan en mw. L. Postma zijn respectievelijk wetenschappelijk medewerker en student-assistent aan dezelfde faculteit.
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen