Soldaat in Indonesië, 1945-1950
getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis
Gert Oostindie
Auteur:
Uitgegeven:
Amsterdam, 2015
Taal:
Nederlands
(Overige) personen
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
NUR:
Geschiedenis algemeen (680)
Codes
ISBN:
978-90-351-4349-4
EAN:
9789035143494
ASW:
Algemeen boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
21,3 cm
Omvang:
382 pagina's
Extra pagina's:
16
Met illustraties
Bibliografische annotatie
Met literatuuropgave, register.
Annotatie
Ervaringen van Nederlandse militairen die ten tijde van de politionele acties naar Indonesië werden uitgezonden, gebaseerd op hun brieven, dagboeken, gedenkboeken en memoires, en ingebed in de bredere context van de dekolonisatieoorlog en de verwerking ervan in Nederland.

Flaptekst
De oorlog in Indonesië roept een mensenleven later nog steeds heftige emoties op. Dat is niet vreemd. Nederland mobiliseerde indertijd 220.000 militairen voor een verloren strijd die achteraf 'fout' ging heten. In het publieke debat over onze grootste militaire operatie ooit gaat het vooral om Nederlandse oorlogsmisdaden.

Veteranen hebben zich in deze debatten flink geroerd. Dat is logisch, zij waren er, zij beleefden de rauwe werkelijkheid, zij weten waarover ze het hebben. Dit boek is gebaseerd op hun brieven, dagboeken, gedenkboeken en memoires. Wat aan het licht komt over oorlogsmisdaden is vaak onthutsend. Maar het gaat ook om andere thema's: de spanning tussen de Nederlandse missie en de weerbarstige realiteit ter plekke; begrip en onbegrip over Indonesiërs en de strijd voor onafhankelijkheid; frustraties over de militaire en politieke leiding; angst, wraak en schaamte; verveling en seks; ontheemding daar, en thuis; boosheid om verloren jaren en gebrek aan waardering.

In Soldaat in Indonesië worden deze soldatenverhalen ingebed in de bredere context van de dekolonisatieoorlog en de verwerking ervan in Nederland.

Gert Oostindie is directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) en hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde veelgeprezen boeken zoals Het paradijs overzee (1997/2011), De parels en de kroon (2006) en Postkoloniaal Nederland (2010). Aan dit boek ligt een breed onderzoek van het KITLV ten grondslag, waaraan in het bijzonder Ireen Hoogenboom en Jonathan Verwey een onmisbare bijdrage leverden.
Locaties
Literaire adressenbank
Uitgever
Nieuws
Literaire Prijzen
Delen