Wonen op oude duinen
opgravingen in de Wateringse Binnentuinen
E.J. van Ginkel
Auteur:
Uitgegeven:
[Rijswijk], 2018
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
(Overige) personen
Secundaire auteur:
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
SISO:
Plaatsen; afzonderlijk (938.1)
NUR:
Archeologie (682)
Codes
ISBN:
978-94-601-0079-6
EAN:
9789460100796
ASW:
Algemeen boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
21 cm
Omvang:
84 pagina's
Met illustraties
Bibliografische annotatie
Uitgave in samenwerking met Gemeente Den Haag, afdeling Archeologie & Natuur- en Milieueducatie (Dienst Stadsbeheer).
Annotatie
Verslag van de opgravingen in Wateringse Veld, waar sporen werden gevonden van een nederzetting uit circa 2800 v.Chr.
Flaptekst
Vroege `Haagse’ boeren op begraven duinenDe Wateringse Binnentuinen zijn nu een ruim opgezette nieuwbouwwijk van Den Haag, met veel groen en water. Bijna vijfduizend jaar geleden was het daar nog veel ruimer, groener en waterrijker. Hier lag toen een duinenrij, vlakbij de toenmalige kustlijn, midden tussen moerassen. Daar verscheen rond 2900 voor Christus een groepje mensen, ongetwijfeld er boomstamkano. Ze verbleven er een paar dagen in een schuilhut en aten er een bruinvis op. Niet lang na hun vertrek kwamen er méér mensen naar die dichtbegroeide duinen toe. Ze bouwden er huizen, weidden er vee en zaaiden er akkers in. Ze waren maar met enkele tientallen en hadden het rijk bijna alleen. Bijna, want ze hadden contacten met buren verderop in de duinen, en met mensen ver in het zuiden, waar de vuurstenen en stenen werktuigen vandaan kwamen die ze nodig hadden. Na een tijdje zijn deze vroege Haagse boeren weer vertrokken met onbekende bestemming.

Archeologen van de gemeente Den haag hebben in 2011 en 2012 de woonplaats van deze mensen opgegraven en onderzocht. Op grond van hun bevindingen hebben archeologen Peter Stokkel en Evert van Ginkel een boekje geschreven over het prehistorische leven op het duin. Ze reconstrueren dat leven aan de hand van vage grondsporen en kleine stukjes vuursteen en aardewerk, die door prachtige foto’s en `interactieve pagina’s’ tot leven komen. Met smartphone of tablet kan de lezer bewegend beeld oproepen van het maken van een pijl, het boetseren van een pot of het omhakken van een boom met een stenen bijl. Een verrassend kijkje in een lang vervlogen tijd!
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen