Alcalá de Henares
In deze oude Spaanse stad, zo'n 35 km ten noorden van Madrid, is Miguel de Cervantes Saavedra geboren op 9 oktober 1547. Hij is de schepper van El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha of simpelweg "Don Quijote", het verhaal over de dolende ridder Don Quichot, die met zijn knecht Sancho Panza door de streek La Mancha zwierf.

Wandelen
Door de hele stad zijn sporen te vinden van deze geniale schrijver. Bij de lokale VVV kan men een wandelroute halen, die loopt langs de plekken die in zijn leven een rol hebben gespeeld. En natuurlijk is er een standbeeld, op de Plaza Cervantes.
Vlak voor zijn geboortehuis vind je hem nog eens, samen met zijn beroemde schepping Don Quichot op een bankje. Wie daar zin in heeft kan tussen hen in plaatsnemen (zie foto).

Geboortehuis van Cervantes
Cervantes werd geboren als zoon van een chirurgijn, en hij bracht in Alcalá de Henares de eerste jaren van zijn leven door. Natuurlijk is zijn geboortehuis nu een museum. Het gebouw is een mooi voorbeeld van een Castilliaanse woning in de XVIde eeuw. Rondom een mooie binnenplaats met zuilengang kan men in de vertrekken op beide verdiepingen zien hoe de gegoede familie Cervantes ooit geleefd heeft: het kantoor van zijn vader, de keuken vol huishoudelijke voorwerpen en de slaapkamers, alle voorzien van meubels, keramiek en gravures uit die tijd. Twee vertrekken zijn ingericht als tentoonstellingszaal met de boeken van Cervantes in bijzondere Spaanse en buitenlandse uitgaven.
De toegang is gratis. Voor meer informatie: Museo Casa Natal de Cervantes (deels Engelstalig).

Festival
Cervantes' geboortedag wordt in Alcalá de Henares jaarlijks gevierd met een groot festival rond deze datum, met lezingen, concerten, toneel, een conferentie en allerlei manifestaties en optochten.
In deze Nederlandstalige website is een en ander te vinden over dit festival: Semana Cervantina.
Een andere, Spaanstalige, website geeft gedetailleerder informatie over het programma.
(NB. Dit festival niet verwarren met de Cervantes Week in Madrid, jaarlijks rond zijn sterfdag in april.)

Het graf van Cervantes was lange tijd onvindbaar. Het is vermoedelijk begin 2015 teruggevonden onder het Trinitarias Descalzadas klooster in Madrid. Men kan echter niet met 100% zekerheid zeggen dat het het gebeente van Cervantes is.

Zie ook Consuegra en Toledo, elders in het Literatuurplein.

Laatst gewijzigd: 18-05-2015

Naar de overzichtspagina