Bergen op Zoom
'Berg op Zoom, Hout u vroom [d.w.z. sterk]' dichtte Adriaan Valerius naar aanleiding van de Spaanse belegering in 1622. De stad, een belangrijke vesting, weerstond de vijand, net als eerder al in 1588 en in 1605. Zo werd Bergen op Zoom een toonbeeld van de onverzettelijkheid van de Nederlanders. In 1747 viel ze echter in handen van de Fransen, die er danig huis hielden. Het slotgedeelte van de historische roman Gewassen vlees (Querido, 1994) van Thomas Rosenboom speelt zich af in de kort tevoren door de belegeraars geplunderde en daarna verlaten stad.

Aan het eind van de negentiende eeuw woonde Lodewijk van Deyssel niet bepaald tot zijn volle tevredenheid een aantal jaren in Bergen op Zoom. Maar de bekendste Bergenaar van geboorte is Anton van Duinkerken. Hij heeft herhaaldelijk over zijn kinder- en jeugdjaren geschreven. Albert Hagenaars stelde een Literaire wandelroute Bergen op Zoom samen waarin de drie genoemde auteurs veelvuldig figureren, maar waarin ook een groot aantal andere schrijvers en dichters een plaats kreeg. Deze wandeling is terug te vinden in de website van Albert Hagenaars.

Laatst gewijzigd: 9-3-2018

Naar de overzichtspagina