Folkestone
Ongeveer 30 km ten zuiden van Canterbury ligt Folkestone, de plaats waar H.G. Wells (1866-1946), de vader der moderne science fiction, 13 jaar heeft gewoond. Om preciezer te zijn: hij woonde in Sandgate, net buiten de stad. Aanvankelijk kwam hij voor zijn gezondheid (zeelucht), later liet hij er een huis bouwen (het Spade House), dat al snel het centrum werd van literaire activiteit. Hij bracht er een aantal productieve jaren door.

De plekken waar Herbert George Wells woonde, of waar hij regelmatig kwam, zijn nog gemakkelijk terug te vinden, zie dit foto overzicht.

Festivals
In 2009 werd ter herdenking van zijn vertrek uit Folkestone, honderd jaar daarvoor, een H.G.Wells festival georganiseerd, met daaraan gekoppeld een prijs ter stimulering van jonge schrijvers. Deze wedstrijd vindt nog steeds plaats.

Daarnaast wordt in Folkestone in de tweede helft van november het jaarlijkse Folkestone Bookfest gehouden, met een groot aanbod aan gesprekken met schrijvers, discussies, historische weekends, wetenschapsdagen, schrijfworkshops, stadswandelingen, met bezoek aan plekken van literair belang.

Uitstapje
Tenslotte is ook een literair uitstapje naar Canterbury de moeite waard. Zie hier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd: 14-10-2015

Naar de overzichtspagina

Delen
Koppelingen
Personen
Wereldkaart