La Brède
Op 20 km van Bordeaux ligt La Brède, een kleine gemeente in het Franse departement Gironde (regio Aquitanië). Hoe klein ook, deze plek is wel de geboorteplaats van de grote Franse filosoof en schrijver Charles de Montesquieu, meestal kortweg Montesquieu genoemd (1689-1755).
Zijn invloed kan moeilijk overschat worden. In zijn bekendste werk (uit 1748) Over de geest van de wetten (De l'Esprit des Lois) legde hij de grondslag voor de moderne staatsinrichting, nl. de scheiding der machten, ofwel de Trias Politica. Het werd de basis voor de grondwet van de Verenigde Staten in 1789, en de Franse in 1791. Andere Europese staten volgden. Voortaan staan wetgevende, uitvoerende en wetgevende macht los van elkaar.
Montesquieu studeerde in Bordeaux en Parijs, maar rond 1715 keerde hij terug naar La Brède, waar hij het kasteel bewoonde en het beheer van de omringende landerijen op zich nam, terwijl hij zeer geïnteresseerd bleef in politiek en wetenschap, niet ophield zijn gedachten daarover op papier te zetten en geregeld op reis te gaan om ze te verder uit te leggen.
Maar zelfs in zijn nog zeer leesbare eerste boek Perzische brieven is al de aanzet te vinden voor de Verlichtingsfilosofie die later zoveel aanhang vond.

Het Kasteel van La Brède is sinds de tijd van M. altijd bewoond gebleven door zijn nakomelingen, tot aan 2004, toen de laatste stierf. Zij had geen erfgenamen en wilde het graag open houden voor het publiek. Nu kan men dit bijzondere kasteel bezoeken.
Voor meer informatie: Château de La Brède (Frans / Engels).

Laatst gewijzigd: 26-05-2017

Naar de overzichtspagina

Delen
Koppelingen
Wereldkaart