Muiden
Reeds in de eerste eeuwen na het begin van onze jaartelling was de Vecht een belangrijke handelsweg tussen Noord-Duitsland en Vlaanderen. Aan haar mui (monding) vormde zich al vroeg een nederzetting: Muiden. Tegenwoordig is Muiden een kleine stad met een heel beroemd kasteel, het Muiderslot.
Het Muiderslot werd omstreeks 1285 gebouwd door graaf Floris V, nadat hij het gebied rond Muiden onder zijn hoede kreeg. In 1296 werd hij op brute wijze vermoord. Floris V is als de beroemdste middeleeuwse graaf van Holland opgenomen in de Canon van Nederland.

P.C. Hooft is de beroemdste bewoner van het Muiderslot. Hij werd in 1609 benoemd tot drost van Muiden en baljuw van het Gooiland. In die functie bewoonde hij het Muiderslot gedurende 38 jaar. Hooft werd vooral bekend door zijn vele gedichten, sonnetten, brieven en toneelspelen, maar richtte zich ook op de staatkunde en geschiedenis. Als Amsterdamse burgemeesterszoon was hij gewend aan een veelheid aan contacten. In het verre Muiden leefde hij daarentegen in een grote mate van eenzaamheid. Zo verzuchtte hij in een van zijn brieven: 'De eene dagh is gelijck den ander'. Het gezelschap dat hij zo node miste, werd dan ook veelvuldig geïnviteerd op het Muiderslot. Met zijn tweede vrouw Heleonora Hellemans aan zijn zijde gaat er een nieuw licht op het zo genoemde 'Hoge Huys' schijnen. Vele literaire vrienden en gasten brengen, vooral 's zomers, een bezoek aan het Muiderslot. Tijdens de 19e-eeuwse romantiek zullen zij de geschiedenis in gaan als de 'Muiderkring'.

Deze denkbeeldige kring van letterkundigen, geleerden en kunstenaars werd gevormd door onder andere Maria Tesselschade Visscher, haar zuster Anna Roemer Visscher en de heren Constantijn Huygens, Casper Barlaeus, Gerard Vossius, Joost van den Vondel, Hugo de Groot, Laurens Reael en Dirck Sweelinck.

Meer informatie: Muiderkring en Muiderslot.

Laatst gewijzigd: 2-8-2018

Naar de overzichtspagina

Delen
Koppelingen
Personen
Wereldkaart