Rijnsburg
Het Spinozahuis
De wereldberoemde filosoof Baruch Spinoza werd in 1632 in Amsterdam, in de wijk Vloedenburg (nu Waterlooplein-buurt), geboren. Het huis van zijn ouders is niet bewaard gebleven. Wel zijn er twee huizen bekend waarvan we weten dat Spinoza er enige jaren heeft gewoond, namelijk in Rijnsburg en in Den Haag. Spinoza vestigde zich in 1661 in Rijnsburg. Dit dorp was toentertijd bekend als een ontmoetingsplaats voor collegianten, een vrijzinnige protestantse stroming, ontstaan in 1648. De leden waren afkomstig uit de kringen van doopsgezinden en remonstranten.
In de woning van de chirurgijn Herman Hooman had Spinoza als kostganger een kleine kamer, waar hij lenzen voor optische instrumenten sleep en waar hij zijn overpeinzingen met de ganzenpen neerschreef. Deze woning bestaat nog steeds. Op de gevelsteen kan men lezen:

Ach! waren alle Menschen wijs,
En wilden daarbij wel! 

De Aard waar haar een Paradijs,
Nu isse meest een Hel.


Het huis is eigendom van de Spinoza-vereniging. Het is nu een bescheiden museum dat functioneert als een middelpunt voor de studie van leer en leven van de wijsgeer. De bibliotheek, die Spinoza volgens de boedelbeschrijving van een notaris bij zijn dood in 1677 bezat, kon grotendeels worden gereconstrueerd. De perkamenten en leren banden vormen nu een boekenverzameling die uniek is in de wereld, geplaatst in een kamer met de sfeer van een schilderij van Vermeer of De Hoogh. In deze en in de andere museumkamers treft men verder onder andere portretten aan, evenals facsimile’s van brieven en documenten.

Het museum ligt aan de Spinozalaan 29 in Rijnsburg (tussen Leiden en Katwijk). Het is iedere middag van 13 – 17 uur toegankelijk voor het publiek, met uitzondering van de maandag.
Meer informatie: Spinozahuis.

Laatst gewijzigd: 21-3-2018

Naar de overzichtspagina

Delen
Koppelingen
Personen
Wereldkaart