Warns
Tusken himel en ierde
Literaire fietstocht rondom Warns

In het kader van het Frysk Festival 2000, wat tegelijkertijd viel met Simmer 2000, hebben de beeldende kunstenaars Mark Bunder & Patrick Gofre en schrijver Douwe Kootstra een literaire fietstocht bedacht en uitgevoerd.
De fietstocht gaat langs 17 boerderijen in de Zuidwesthoek van Friesland. Op de daken van de 'pleatsen' staan de regels van een gedicht.
De landschappelijk aantrekkelijke fietsroute duurt ongeveer 2 uur, start in Stavoren, en gaat langs Molkwerum, Warns, Laaksum, Skarl, over de IJsselmeerdijk terug naar Stavoren.

Bij TIP Stavoren is een route-beschrijving te verkrijgen: Stationsweg 7, 8715 ES Stavoren, tel. 0514-682424.

tusken himel en ierde
reade rotsen
Anno Domini
erflik boerelân
sjoch!
tusken blau en grien
fersliten iistiden
Fryslâns memmeboarst
achter de streek
fier fier de seilen
tusken himel en ierde
yn ‘e azem fan ‘t wetter
it âlde laach
Frysk en frij
hark!
yn ‘e ivige wyn
skiednis en takomst

tussen hemel en aarde
rode rotsen
Anno Domini
voor altijd boevrenland
kijk!
tussen blauw en groen
versleten ijstijden
Fryslâns moederborst
achter de streep
ver ver de zeilen
tussen hemel en aarde
in de adem van het water
de oude geslachten
Fries en vrij
luister!
in de eeuwige wind
geschiedenis en toekomst


Laatst gewijzigd: 23-2-2017

Naar de overzichtspagina

Delen
Wereldkaart