C.W. van der Hoogt-prijs (Nederland)
Jaarlijkse aanmoedigingsprijs, in 1925 ingesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, daartoe in staat gesteld door een schenking van het echtpaar Van der Hoogt. De prijs, een voortzetting van de in 1923 ingestelde Haagsche Post-prijs, werd toegekend voor recent verschenen letterkundig werk. In 1940 voortgezet als de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs.

Naar de overzichtspagina

Delen