De Grote Poëzieprijs (Nederland)
De Grote Poëzieprijs is de voortzetting van de VSB Poëzieprijs (1994 – 2018), georganiseerd door Stichting Poetry International, School der Poëzie, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en Turing Foundation, mogelijk gemaakt door Elise Mathildefonds, Lirafonds, VSBfonds, Nederlands Letterenfonds en Vlaams Fonds voor de Letteren.
De Grote Poëzieprijs is een prijs van, voor en door het werkveld van de Nederlandstalige poëzie. Belangrijkste doelstelling is om met bestaande en nieuwe partners uit te groeien tot een platform dat even levendig en veelzijdig is als de Nederlandstalige poëzie zelf om zo die poëzie met kracht over het voetlicht te brengen. Aan De Grote Poëzieprijs zijn daarom ook inspirerende educatieve en publieksprogramma’s verbonden die naast genomineerde bundels en dichters steeds ook de actuele 'Staat van de poëzie' presenteren.

Naar de overzichtspagina

Delen