Frans Kellendonk-prijs (Nederland)
Driejaarlijkse prijs, in 1993 op initiatief van de Stichting Frans Kellendonk Fonds ingesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De prijs is bedoeld ter bekroning van een in de Nederlandse taal in druk verschenen literair werk (verhalend proza, essay, toneel, poƫzie), al dan niet in combinatie met andere literaire uitingsvormen, zoals vertalingen, voordrachten en journalistiek werk voor pers of omroep. Behalve door het literaire niveau dient het te bekronen werk uit te munten door intellectuele onafhankelijkheid en een oorspronkelijke visie op de maatschappelijke of existentiƫle problematiek die het aan de orde stelt.

Naar de overzichtspagina

Delen