Haagsche Post-prijs (Nederland)
Jaarlijkse aanmoedigingsprijs, in 1921 ingesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, daartoe in staat gesteld door een schenking van het weekblad De Haagsche Post. In 1925 voortgezet als C.W. van der Hoogt-prijs en vanaf 1940 als de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs.

Naar de overzichtspagina

Delen