Henriëtte de Beaufort-prijs (Nederland)
Driejaarlijkse prijs, in 1985 ingesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, daartoe in staat gesteld door een legaat van Jonkvrouwe Henriëtte Laman Trip-de Beaufort (1890-1982). In aanmerking voor bekroning komt een literair-historische biografie of autobiografie, afwisselend van een een Nederlands en een Vlaamse auteur.

Naar de overzichtspagina

Delen