Henriëtte Roland Holst-prijs (Nederland)
In 1957 door De Arbeiderspers ingestelde en aanvankelijk door de Henriëtte Roland Holst Stichting toegekende prijs. De prijs werd eerst jaarlijks uitgereikt, van 1980 tot 1984 tweejaarlijks en daarna driejaarlijks door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Hij is afwisselend bestemd voor proza, poëzie of toneel dat zowel uitmunt door sociale bewogenheid als door literair niveau.

Naar de overzichtspagina

Delen