Jan Hanlo Essayprijs Groot (Nederland)
Na de dertigste sterfdag van Jan Hanlo in 1999 werd de eerste Jan Hanlo Essayprijs uitgereikt. Het initiatief tot de tweejaarlijkse prijs was genomen door Hans Renders, de biograaf van Hanlo, en BarBara Hanlo, de achternicht van de dichter die tevens de belangen behartigt voor de erven. De prijs werd gefinancierd uit de royalty’s van het werk van Hanlo.

Met ingang van 2001, toen de stichting LIRA (Literaire Rechten Auteurs) hoofdsponsor werd, worden twee prijzen uitgereikt: de Jan Hanlo Essayprijs Klein (1.500 euro) en de Jan Hanlo Essayprijs Groot (7.000 euro). De kleine variant is bestemd voor een niet eerder gepubliceerd essay, de grote variant voor een essaybundel die in de twee voorafgaande jaren is gepubliceerd.

Vanaf 2011 is er ook een derde variant, de Jan Hanlo Media-essayprijs. Die gaat naar essays die gebruikmaken van beeld, geluid en andere audiovisuele uitingen. In 2011 lag het accent daarbij op het strip-essay.

Naar de overzichtspagina

Delen