Kruyskamp-prijs (Nederland)
In 2003 ingestelde driejaarlijkse prijs voor een in druk verschenen specialistisch dan wel voor een breder publiek bestemd werk op het gebied van de Nederlandse lexicografie, de Nederlandse lexicologie of de editie en annotatie van oude Nederlandse teksten. De hoogte van de prijs wordt eens in de drie jaar vastgesteld door het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, op grond van de opbrengst van het door schenking verkregen Kruyskamp-fonds, en bedraagt zo mogelijk ten minste 2.500 euro.

De toekenning geschiedt door het bestuur van de Maatschappij op voordracht van een door het bestuur te benoemen Commissie van voordracht. Het te bekronen werk moet voor het eerst in druk zijn verschenen in boek of tijdschrift in de zes jaar voorafgaande aan het jaar waarin de prijs wordt verleend.

Naar de overzichtspagina

Delen