Max Velthuijs-prijs (Nederland)
De Max Velthuijs-prijs is een driejaarlijkse oeuvreprijs voor Nederlandse illustratoren van kinderboeken. De prijs is in oktober 2006 ingesteld door Maria van der Hoeven, de toenmalige minister van OCW. Op 20 september 2007 werd de prijs voor het eerst uitgereikt in het Letterkundig Museum in Den Haag.

Het initiatief is uitgegaan van de Stichting P.C. Hooft-stichting voor Letterkunde, die deze prijs ook beheert. Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 60.000. De winnaar ontvangt daarnaast een oorkonde en een kunstwerk dat betrekking heeft op de naamgever van de prijs. Deze illustratorenprijs wordt gezien als het sluitstuk van de emancipatie van het Nederlandse kinderboek.

Naar de overzichtspagina

Delen