Meiprijs (Nederland)
Tweejaarlijkse prijs, in 1931 ingesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, daartoe in staat gesteld door de bankier Rudolf Mees, bij voorkeur uit te reiken aan een auteur van een roman die betrekking had op de handel. Tegen de bedoeling in werd de prijs in 1934 mede toegekend voor een dichtbundel, waarna hij werd opgeheven.

Naar de overzichtspagina

Delen