Prijs der Nederlandse Letteren (Wereld)
In 1956 ingestelde gezamenlijke prijs van Nederland en Vlaanderen, beheerd door de Nederlandse Taalunie en om de drie jaar toegekend door het Comité van Ministers aan de auteur van een belangrijk, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven letterkundig werk. De prijs kan worden toegekend voor het gehele oeuvre van een schrijver of voor een apart werk in de genres poëzie, verhalend proza of drama.

De bekroonde auteur ontvangt de prijs beurtelings uit de handen van een lid van het Belgische of het Nederlandse koningshuis. Het aan de prijs verbonden bedrag is in 2009 verhoogd van 16.000 euro tot 40.000 euro.

Naar de overzichtspagina

Delen