Prijs voor Meesterschap (Nederland)
Vijfjaarlijkse prijs, in 1920 ingesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, die afwisselend wordt toegekend aan een historicus, een schrijver en een taal- of letterkundige voor in de loop van de tijd bewezen meesterschap. Bij de eerste drie edities (1921, 1925 en 1931) werd niet een oeuvre maar een specifiek werk bekroond.

Naar de overzichtspagina

Delen