PrinsjesBoekenprijs (Nederland)
In 2013 ingestelde prijs voor het beste boek over de landelijke Nederlandse politiek. Alle non-fictie boeken over een politiek onderwerp, verschenen in de periode juli van het voorafgaande jaar tot juli van het jaar van de uitreiking, komen daarvoor in aanmerking. Preciezer: boeken waarin met tekst of beeld, of een combinatie daarvan, informatie wordt geboden over onderwerpen uit de landelijke Nederlandse politiek, zoals politieke actoren, thema’s, processen en dergelijke.

De prijs, die op de dag voor Prinsjesdag wordt uitgereikt, bestaat uit een geldbedrag van 2.500 euro en een oorkonde.

Naar de overzichtspagina

Delen