Theo Thijssen-prijs (Nederland)
De Theo Thijssen-prijs is een driejaarlijkse oeuvreprijs voor kinder- en jeugdliteratuur, die sinds 1988 wordt uitgereikt door de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde. Aan de prijs is een geldbedrag van € 60.000 verbonden, een oorkonde en een sculptuur van Hans Bayens: een bronzen replica van het beeld van Theo Thijssen aan de Amsterdamse Lindengracht.

De Theo Thijssen-prijs is de opvolger van de driejaarlijkse staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur. In 1964 werd de eerste Staatsprijs voor een kinderboek uitgereikt, aan Annie M.G. Schmidt voor haar gehele oeuvre. Drie jaar later werd de naam van de prijs omgedoopt tot de Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur, die werd toegekend aan het oeuvre van een Nederlands schrijver van kinderboeken. Voorwaarde was dat van hem of haar in de zes jaren voor de toekenning ten minste één kinder- of jeugdboek verschenen moest zijn.

In 1986 werd deze Staatsprijs formeel afgeschaft, vanwege de troebelen rond de toekenning van de P.C. Hooft-prijs aan Hugo Brandt Corstius. De Theo Thijssen-prijs wordt zo mogelijk in september uitgereikt, in het Letterkundig Museum in Den Haag.

Naar de overzichtspagina

Delen