Tollens-prijs (Nederland)
Vijfjaarlijkse prijs - aanvankelijk 'gratificatie' genoemd, sinds 1925 als Tollens-prijs vernoemd naar de dichter Hendrik Tollens (1780-1856) - die in 1902 is ingesteld door het bestuur van het Tollensfonds. De prijs, bedoeld om een vooraanstaand letterkundige te eren, wordt toegekend voor een oeuvre dat naar het oordeel van een jury in de vijf voorafgaande jaren de hoogste literaire waarde bezat. Aan de prijs is momenteel een bedrag van 1500 euro en een penning verbonden.

Naar de overzichtspagina

Delen