Woutertje Pieterse Prijs (Nederland)
De Woutertje Pieterse Prijs, vernoemd naar het boek Woutertje Pieterse van Multatuli, wordt jaarlijks toegekend aan een Nederlandstalig kinder- of jeugdboek dat naar taal en inhoud de kwaliteit representeert waarnaar de Stichting Woutertje Pieterse Prijs streeft. Het doel van die stichting is het bevorderen van de kwaliteit van dat Nederlandstalige kinder- en jeugdboek. De in aanmerking komende werken worden beoordeeld op zowel taal en inhoud als op illustraties en vormgeving.

De prijs bedraagt € 15.000,-. Genomineerde titels worden beloond met € 1.000,-. De jury heeft de vrijheid de prijs niet toe te kennen indien er zich onder de inzendingen geen boek van voldoende kwaliteit bevindt.

De prijs werd in 2018 financieel mogelijk gemaakt door De Versterking, het Lira Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlands Letterenfonds. In 2019 en 2020 kan de prijs rekenen op de financiële steun van de Brook Foundation, die zich tot doel stelt organisaties te ondersteunen op het gebied van onder andere kinderen en cultuur. Door deze bijdrage en die van Stichting De Versterking (die de prijs al langer ondersteunt), is de uitreiking van de Woutertje Pieterse Prijs t/m 2020 gegarandeerd.

Naar de overzichtspagina

Delen