Bob den Uyl Prijs 2016

Details:

De jury werd dit jaar gevormd door:
Clairy Polak, voorzitter
Karin Amatmoekrim
Mathijs Deen
Alexander Reeuwijk
Rosan Smits

De Bob den Uyl Prijs 2016 is op 5 juni 2016 uitgereikt aan Fleur de Weerd.
Winnaar

 • Fleur de Weerd - Het land dat maar niet wil lukken

  Fleur de Weerd schreef een onbevangen en gelaagd reisboek over het ontwrichte Oekraïne. Aan de hand van vele conversaties en anekdotes krijg je inzicht in de onderliggende dynamiek van de Oekraïense samenleving. Door onze normatieve opvattingen over goed en fout aan het wankelen te brengen, weet ze een helder licht te werpen op het grijze gebied daar tussenin. Geraffineerd legt ze het spanningsveld in de regio bloot, waarna de lezer achterblijft in het besef dat een oplossing voor dit conflict nog heel ver weg is.Genomineerd

 • Laurens Samsom - Tegendraadse dromen

  Rapport Laurens Samsom:
  Laurens Samsom was pas 25 toen hij in de zomer van 2011 naar Tel Aviv vertrok om correspondent te worden. In dit debuut maakt hij inzichtelijk hoe het conflict tussen Israël en de Palestijnen ingrijpt in het dagelijks leven van alle bevolkingsgroepen. Aan beide kanten van de muur gaat hij op zoek naar tegendenkers, mensen die verder durven kijken dan het gebruikelijke vijandbeeld. Dankzij zijn onbevooroordeelde benadering slaagt hij er in dit vastgelopen conflict met een nieuwe, onbevangen blik te beschouwen. Een aanstekelijk, helder en diep menselijk boek. • Sandra Smallenburg - Expeditie land art

  Rapport Sandra Smallenburg:
  Sandra Smallenburg imponeert met haar geschreven en gefotografeerde reis langs landschapskunst in de meest afgelegen streken aan weerszijden van de Atlantische Oceaan. Ze voert ons naar plekken waar de leegte nog voelbaar is, ver weg en dichtbij. Polders, duinen, zoutmeren en zandvlaktes vormen het decor voor deze reis die een kunstwerk op zich vormt. Smallenburg slaagt er niet alleen in iets van het overweldigende gevoel dat landschapskunst kan oproepen te vatten in papier, maar inspireert de lezer ook om zelf op reis te gaan. • Laura Starink - De schaduw van de grote broer

  Rapport Laura Starink:
  Laura Starink gaat in dit boek op zoek naar de relatie van Letland, Polen, Kaliningrad en Oekraïne tot Rusland. Indringend beschrijft ze de wonden die het beladen oorlogsverleden in de regio sloeg in de ziel van de mensen. Met grote kennis van de regio toont ze aan hoe hun geschiedenis en de verwerking daarvan nog steeds doorwerkt in de manier waarop ze zich verhouden tot het huidige Rusland en Europa. Een leerzaam en knap onderbouwd boek over de rafelranden van de geopolitieke verhoudingen in de Russische invloedssfeer. • Tommy Wieringa - Honorair Kozak

  Rapport Tommy Wieringa:
  Waar Tommy Wieringa ook verzeild raakt, overal slaagt hij erin mensen te ontmoeten die met wisselend succes proberen te berusten in de lotgevallen van alledag. En of het nu in Oostende is, aan de grens tussen Kazachstan en China, of op de Zwarte Zee, in het decor waar de ontmoeting zich afspeelt schuilt een onontkoombare weemoed. Door zijn soms afstandelijk observerend oog blijft de wereld op afstand en kan de lezer bevangen worden door het idee dat de mens er alleen voor staat in het leven. Maar dan is er die trefzekere taal, die houvast en troost biedt.Naar de overzichtspagina

Delen