Gouden Boekenuil 2015

Ga direct naar

Details:

Op 25 februari zijn de vijf boeken bekend gemaakt van de shortlist. Op 30 april is de winnaar gekozen van de prijs van de vakjury.

De vakjury bestaat uit:
Friedl' Lesage, voorzitter
Tim de Gier
Marja Pruis
Danny Theuwis
Bart Vanegeren
Vicky Vanhoutte

Thomas Vanderveken is de voorzitter van de lezersjury. Hij maakt op 30 april de prijs van de 100-koppige lezersjury bekend.


Winnaar

 • Mark Schaevers - Orgelman

  Uitreikingsrapport:
  Superdiversiteit kenmerkte het afgelopen boekenjaar. De jury van De Gouden Boekenuil nomineerde dan ook een superdivers vijftal: een debuut van Niῆa Weijers, een essayboek van Joost de Vries, een biografie van Mark Schaevers, een roman van Jeroen Brouwers, en een verhalenbundel van Rob van Essen.

  Na beraadslagingen met de meest superdiverse argumenten kwamen twee soortgelijke boeken bovendrijven, twee boeken zoals er nog geen bestonden. Mark Schaevers reconstrueerde het door Hitler uitgegomde leven van de Duits-joodse schilder Felix Nussbaum en deed dat uitputtend, meeslepend en met een indrukwekkende volharding. Jeroen Brouwers schreef de eerste Nederlandse roman over misbruik in de rooms-katholieke kerk en deed dat overrompelend, meesterlijk en met een gevoelige betrokkenheid.

  Na veel wikken en wegen, orgelen en hout vasthouden, heeft de jury een unanieme keuze gemaakt. De Gouden Boekenuil 2015 gaat naar een boek dat een onderbelicht gebleven deel van ons verleden evoceert en ook vandaag relevant is. Een boek dat uit verontwaardiging geboren is en ons allen dwingt in de spiegel te kijken. Een boek met een slimme compositie en vlekkeloze taaltoets. Een boek dat imponeert, verbluft en ontroert. Een boek dat een tijdsbeeld en een mentaliteitsgeschiedenis biedt, een schildersleven, een oorlogsdood en een literaire verrijzenis.

  De Gouden Boekenuil 2015 gaat naar Orgelman van Mark Schaevers.

  Nominatierapport:
  Orgelman is een huzarenstuk van doorwrochte onderzoeksjournalistiek, dat bovendien leest als een trein. Stilistisch adembenemend, ontroerend intelligent en zuiver van taal. De lezer wordt ondergedompeld in het leven van een lang vergeten Joodse kunstenaar, Felix Nussbaum. Zijn bewogen leven, meeslepend beschreven en verteld, wordt gereconstrueerd tijdens een bevlogen reis langs het Europa van de eerste helft van de vorige eeuw. Mark Schaevers toont zich een biograaf hors categorie, die het alledaagse vermengt met het bijzondere en zo tot een uitzonderlijk en waarachtig tijdsdocument komt.

Genomineerd

 • Jeroen Brouwers - Het hout

  Rapport Jeroen Brouwers:
  Jeroen Brouwers brengt zijn immense taalkracht overdonderend in stelling. Nooit eerder diende zijn barok ronkende proza, dooraderd met onder meer de katholieke retoriek, beter het opzet van een roman. De lezer voelt de pij van de vertellende broeder Bonaventura voortdurend schuren en prikken, hij wordt de adem benomen door de drukkende sfeer van een jongenspensionaat anno 1953, hij hoort de kloosterlingen die leerlingen misbruiken hakkelend hun leugenachtige web van ontkenning en intimidatie spinnen.

 • Rob van Essen - Hier wonen ook mensen

  Rapport Rob van Essen:
  De wereld in ‘Hier wonen ook mensen' is stil en onbewogen, op het eerste gezicht doodnormaal. Maar onderhuids wringt, broeit of dreigt er altijd iets. Iets wonderlijks, mysterieus of absurds, dat de bewoners van die wereld lichtjes bevreemdt of ontwricht. In de vijftien thematisch verwante verhalen in deze bundel toont Rob van Essen zich een meesterlijk observator van het alledaagse en wat zich daaronder verschuilt. Voor wie goed kijkt, valt er altijd meer te zien. Zo ook in dit proza, dat technisch de perfectie benadert en stilistisch ingetogen en beheerst is, maar waarin er altijd meer staat dan er staat.

 • Joost de Vries - Vechtmemoires

  Rapport Joost de Vries:
  Joost de Vries is begin dertig, maar schreef reeds zijn memoires. Hij is een jonge schrijver met een oude ziel, een vechter bovendien. Iemand die zich onderdompelt in de oude en nieuwe meesters van zijn tijd, en niet bang is om zich met hen te meten. Hij wil weten wat het betekent om man te zijn, in welke gevallen je wel en niet je overhemd in je broek stopt, wanneer je ernstig moet zijn en beter afstand kunt houden, en hoe je je kunt concentreren op je eigen sterfelijkheid. Hij schrijft: ‘Ironie is meestal niet doen alsof, het is vooral doen alsof niet.’ De Vries laat zien waartoe ware toewijding kan leiden: heroïsche essayistiek.

 • Niña Weijers - De consequenties

  Rapport Niña Weijers:
  Niña Weijers portretteert een Amsterdam met een lange reeks kleurrijke personages op zoek () naar de antwoorden op levensvragen als ‘wie ben ik?’ en ‘waarom ben ik hier?’. Zo ook Minnie Panis, die de zoektocht naar haar antwoorden omzet in kunst. Zo laat Weijers een uitgebreid scala aan beroemde avantgardistische kunst passeren. Het levert bespiegelingen op over bestaan en verdwijnen, over de grenzen van kunst en de consequenties van het verleden. Gaandeweg wordt het kunstproject van Minnie Panis net het leven zelf.

Longlist

Naar de overzichtspagina

Delen