Het Beste Kinderboek 1954

Winnaar

 • An Rutgers van der Loeff - Lawines razen

  Bij haar beslissing liet de jury zich leiden door de volgende overwegingen:

  1. het boek behandelt een oorspronkelijk thema;
  2. de schrijfster heeft zich met grote ernst verdiept in de toestanden en gebeurtenissen van het land waar haar verhaal zich afspeelt en deze met opmerkelijke bekwaamheid en toewijding in overeenstemming met de werkelijkheid weergegeven, waardoor zij ten voorbeeld kan worden gesteld aan vele andere auteurs van deze tijd, die blijkbaar uitgaan van de mening, dat een kinderboek vluchtig en oppervlakkig mag zijn en zonder voorstudie en vakmanschap kan worden geschreven;
  3. zij is er in geslaagd, met onmisbare artisticiteit personen en feiten uit te beelden, die op de lezer door deze vormgeving een onuitwisbare indruk maken;
  4. zij schreef dit verhaal met een zó groot elan, dat zelfs de kritische lezer haar verschillende slordigheden in zinsbouw en woordkeuze vergeeft;
  5. het boek is in staat jonge mensen èn volwassenen uren lang te boeien en te bekoren;
  6. het is niet alleen artistiek, maar ook paedagogisch volkomen verantwoord zonder ooit te vervallen in banale moralisering;
  7. zonder didactisch te willen zijn is de historie instructief door de schildering van een milieu, dat de meeste kinderen onbekend is.

  De jury is van mening, dat dit boek op vele punten een voorbeeld kan zijn voor auteurs, die zich willen wijden aan de Nederlandse kinderliteratuur.

  De jury:
  D.L. Daalder (voorzitter)
  Margreet Bruijn
  H. Helmer
  Han G. Hoekstra
  Anne de Vries


Naar de overzichtspagina

Delen