P.C. Hooft-prijs 2019 (verhalend proza)

Ga direct naar

Details:

Op maandag 10 december 2018 werd bekendgemaakt dat de P.C. Hooft-prijs 2019 is toegekend aan Marga Minco. De prijs is toegekend op voordracht van een jury bestaande uit: Gustaaf Peek, Mathijs Sanders (voorzitter), Daniëlle Serdijn, Vamba Sherif en Franca Treur.
De prijs (€ 60.000) zal – gelet op de leeftijd en de gezondheid van de laureaat - in januari 2019 bij de schrijver thuis uitgereikt worden, in aanwezigheid van een kleine delegatie van bestuur en jury en haar twee dochters.


Winnaar

Rapport:
Haar verhalen zijn, zo schrijft de jury, geworteld in haar leven, waarin zich zoveel samentrekt op de jaren 1940-1945 en hun nasleep. De jury oordeelt ook: "De romans en verhalen van Marga Minco geven vorm aan existentiële ervaringen als angst, schuldgevoel, eenzaamheid en een diep maar nauwelijks te verwoorden verlangen naar geborgenheid. Zonder te psychologiseren, zonder pathetiek of pretentie, maakt zij een ondoorgrondelijke werkelijkheid invoelbaar en voorstelbaar."

Naar de overzichtspagina

Delen