F. Bordewijk-prijs voor Stephan Enter

Gepubliceerd: 06-11-2012

De Jan Campert-Stichting, die al meer dan zestig jaar de literaire prijzen van de Gemeente Den Haag toekent, bekroont dit jaar vier schrijvers. De jury (voorzitter Aad Meinderts en de leden Yra van Dijk, Arjen Fortuin, Aukje Holtrop, Ena Jansen, Jos Joosten, Annemie Leysen, Lut Missinne en Carl De Strycker) heeft de F. Bordewijk-prijs toegekend aan Stephan Enter voor Grip, de Jan Campert-prijs aan Wouter Godijn voor Hoe H.H. de wereld redde, de J. Greshoff-prijs aan Lucas Hüsgen voor Nazi te Venlo en, zoals al eerder bekendgemaakt, de Constantijn Huygens-prijs aan Joke van Leeuwen voor haar gehele oeuvre. De feestelijke uitreiking van de prijzen vindt plaats op zondagmiddag 20 januari 2013 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

F. Bordewijk-prijs voor Stephan Enter
Grip is een beklijvende roman met indringende psychologische portretten. Daarin laat de auteur ons zien hoe onbetrouwbaar het geheugen is, hoe het bedriegen en verraden kan, net zoals de Noorse fjorden die de personages in hun jeugd verlokten. De onbehaaglijkheid die de lezer aan deze roman kluistert, komt geleidelijk opdoemen. Aanvankelijk lijkt er rust en zekerheid. Grip is een klassiek verhaal, dat niet tracht te overtuigen met spectaculaire gebeurtenissen. Wat overtuigt is de indrukwekkend avontuurlijke wijze waarop Enter in de psyche van zijn personages afdaalt.

Jan Campert-prijs voor Wouter Godijn
Hoe H.H. de wereld redde. Niet. Dat is de conclusie van deze magistrale bundel van Wouter Godijn. De mens ondergaat de wereld namelijk gewoon in Godijns universum. Dit is een verzameling vol existentiële verzen: over ziek zijn, doodgaan, in de wereld staan en over de kracht van poëzie (heel relatief). Gewichtige onderwerpen, maar toch is Godijn vaak onbedaarlijk grappig. De lezer wordt in deze bundel van het ene uiterste naar het andere geslingerd. Nu eens krijg je pure slapstick, dan weer een politieke parabel, het ene gedicht is keihard, het andere ontroerend. Godijn trekt alle registers open en zijn lezer moet heel flexibel zijn, maar wie deze poëtische roetsjbaan aandurft, beleeft een bijzondere ervaring waarin plezier en verdriet heel dicht bij elkaar liggen.

J. Greshoff-prijs voor Lucas Hüsgen
De F. Bordewijk-prijs en de Jan Campert-prijs zijn prijzen die jaarlijks worden toegekend. De J. Greshoff-prijs voor beschouwend proza wordt om het jaar toegekend. In zijn meesterlijke Nazi te Venlo van Lucas Hüsgen komen alle motieven uit zijn eerdere werk op een fraaie manier samen: van zijn fascinatie met Korea, tot zijn niet aflatende onderzoek naar de voor- en achterkant van de Romantiek, zijn politiek-maatschappelijk engagement en zijn grote maar kritische liefde voor Duitsland en de Duitse cultuur. De manier waarop Hüsgen met omtrekkende bewegingen werkelijk iets zegt over wat de oorlog betekent en heeft betekend en dat combineert met een zoektocht naar grootvader Hüsgen die uiteindelijk ‘kundig aan de geschiedenis ontsnapte’ dwingt bewondering af. Met grote kennis van zaken maakte Lucas Hüsgen uit al deze ingrediënten een boek dat meer is dan een doorsnee-essaybundel.

Constantijn Hugens-prijs voor Joke van Leeuwen
In september werd bekendgemaakt dat aan Joke van Leeuwen de Constantijn Huygens-prijs 2012 is toegekend voor haar gehele oeuvre. Joke van Leeuwen is een bijzonder veelzijdige kunstenaar die een groot en gevarieerd oeuvre op haar naam heeft staan. Haar werk is onconventioneel en verrassend speels. Ze schrijft over innemende wezens, kinderen en volwassenen die hun eigen eigenzinnige gang proberen te gaan. Tedere anarchie is haar handelsmerk. Ze houdt van taal en elk boek getuigt van de tover van 26 letters. Vooral in haar werk voor kinderen, maar ook in dat voor volwassenen gaan woord en beeld een vrolijk gevecht aan, of vallen in elkaars armen.

Tekst: Jef van Gool / Literatuurplein, op basis van een persbericht van de Jan Campert Stichting

Zie ook: Constantijn Huygens-prijs naar Joke van Leeuwen