Psalmbewerkingen van Lloyd Haft bekroond met Ida Gerhardt Poëzie Prijs

Gepubliceerd: 25-02-2004

‘Als een hert naar het water / hijgt mijn hart: / ik wil u levend weten, niet / dood zoals zij zeggen. / In mijn dorst is mijn ziel, / mijn dorst naar de levende / in wie ik op zou gaan, / ik die zou voorgaan: / op naar uw huis.’ Zo luiden de eerste regels van de bekende Psalm 42 in De Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft, vorig jaar verschenen bij Querido.

In het nawoord schrijft Haft dat veel lezers tot zijn verbazing zijn bewerking als een volwaardige versie van de Psalmen beschouwen. Dat was niet zijn ambitie geweest. ‘Daarvoor vond ik, nog afgezien ervan dat ik geen Hebreeuws lees, dat mijn teksten op te veel punten van het origineel afweken.’ Ter vergelijking de regels uit dezelfde Psalm in de vertaling van Ida Gerhardt en Maria van der Zeyde uit 1974: ‘Gelijk het hert dat reikt / naar waar het water stroomt, / zó in verlangen reikt / mijn ziel naar u, o God. / Mijn ziel lijdt dorst naar God, / naar God die leven is; / wanneer mag ik opgaan, / dat ik voor God verschijn?’

Voor De Psalmen, waarin hij alle Psalmbewerkingen bundelde die hij sinds 1995 heeft gemaakt (in 1998 verscheen al Ken u in mijn klacht : Psalmbewerkingen), krijgt hij nu de Ida Gerhardt Poëzie Prijs 2004. Die prijs, bestaande uit een ets van de kunstenaar Wim van der Mey en een geldbedrag van 2.500 euro, wordt hem op 12 maart uitgereikt door burgemeester Gerritsen van Zutphen. Nadat de literaire nalatenschap van Gerhardt in 1997 was overgedragen aan het Stadsarchief van Zutphen, besloot de stad in 1998 tot de instelling van een naar haar vernoemde tweejaarlijkse prijs voor een nieuw verschenen Nederlandstalige dichtbundel.

Lloyd Haft won eerder de Jan Campert Prijs 1994 voor Atlantis, een bundel Engelse gedichten waarvan ook de Nederlandse herdichting was opgenomen. In datzelfde jaar werd de bundel genomineerd voor de allereerste VSB Poëzieprijs. Naast dichter is de in 1946 in Sheboygan, Wisconsin geboren Haft sinoloog en vertaler. Hij studeerde aan Harvard en in Leiden, waar hij docent was in de Chinese poëzie. Hij vertaalde veel Chinese poëzie en schreef onder meer Chinese letterkunde (1985), waarvan in 1996 een geheel herziene versie verscheen. Ook heeft hij moderne Nederlandse poëzie in het Engels vertaald. Zijn vertalingen van gedichten van onder meer Gerrit Kouwenaar, Anna Enquist en H.H. ter Balkt werden opgenomen in In a different light : fourteen contemporary Dutch-language poets. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit aangenomen.