Vijfde editie Tzum-prijs voor Tommy Wieringa

Gepubliceerd: 25-08-2006

‘In een keurig rijtje, vlak naast elkaar, ziet ze Noortjes rijglaarsjes, dan haar pumps, net geen stiletto’s, en nog een paar blauwe Palladiums, voor als ze het bos in gaan zeker.’ Deze zin komt uit de met de Libris Literatuur Prijs bekroonde roman Waar was je nou van K. Schippers en de volgende uit de met de AKO-Literatuurprijs bekroonde roman Knielen op een bed violen van Jan Siebelink: ‘De wereld was als kalm water waarin zij waren ondergedompeld, de hemel boven hen een vloed van blauw.’

Bij de vijfde editie van de Tzum-prijs legden die het allebei af tegen een zin uit een roman die eveneens voor de beide prijzen en ook nog voor de Gouden Uil was genomineerd: Joe Speedboot van Tommy Wieringa. De jury (bestaande uit de redactie van Tzum: Roos Custers, Gideon van Ligten, Peter Middendorp en Coen Peppelenbos) koos unaniem voor de volgende zin: ‘De knalpijpen glansden als bazuinen, de wereld leek te verschroeien in allesverzengend lawaai wanneer de jongens het gaspedaal intrapten met de koppeling in, alleen om te laten weten dat ze bestonden, zodat níemand daaraan zou twijfelen, want wat niet weerkaatst, bestaat niet.’

Volgens de jury weerspiegelt de hele roman zich in die zin: het jongensachtige, het motief beweging en het reiken naar iets alomvattends. ‘De zin beschrijft, begint met een prikkelende metafoor en herbergt een aforisme. De zin is in het klein wat de roman in zijn geheel is: groots en meeslepend. Als alle andere prijswinnende romans al vergeten zijn, zal Joe Speedboot nog gelezen worden, al was het alleen maar door de briljante stijl.’ Van de 29 genomineerde zinnen komen er niet minder dan tien uit Joe Speedboot. Alle genomineerde zinnen, waaronder ook zinnen van Bernlef, Stefan Brijs, Gerrit Komrij, J.J. Voskuil en Henk van Woerden, worden gepubliceerd in het volgende nummer van Tzum en zijn te lezen in het Literatuurlog van Coen Peppelenbos.

De Tzum-prijs voor de beste zin in verhalend proza van het afgelopen jaar ging in 2002 naar Paul Mennes, in 2003 naar Doeschka Meijsing, in 2004 naar Stijn Aerden en in 2005 naar Ilja Leonard Pfeijffer. Naast een beker krijgt de winnaar een bedrag aan euro's dat gelijk is aan het aantal woorden in de zin. Voor de winnende zin uit Joe Speedboot (ook genomineerd voor de nog uit te reiken NS Publieksprijs voor het Nederlandse Boek) komt dat neer op een bedrag van 42 euro.

Tekst en copyright: Jef van Gool \ Literatuurplein