Foto: Klaas Koppe
Foto: Klaas Koppe
Harry Mulisch
Volledige naam:
Harry Kurt Viktor Mulisch
Geboren:
op 29 juli 1927, te Haarlem
Overleden:
op 30 oktober 2010, te Amsterdam
Profiel
'Wie onmiddellijk meegesleept wil worden, ten einde de tijd te doden, kan dit boek beter meteen dichtslaan, de televisie aanzetten en op de bank achterover zakken als in een warm schuimbad.' Deze waarschuwing geeft Harry Mulisch de gemakzuchtige lezer mee aan het begin van de roman De procedure (1998). Met de lezer die zich na een dag vasten in koel, zuiver water heeft gebaad en zich vervolgens gehuld heeft in het allerfijnste, witte linnen gaat hij evenwel graag verder.Mulisch is altijd een...
'Wie onmiddellijk meegesleept wil worden, ten einde de tijd te doden, kan dit boek beter meteen dichtslaan, de televisie aanzetten en op de bank achterover zakken als in een warm schuimbad.' Deze waarschuwing geeft Harry Mulisch de gemakzuchtige lezer mee aan het begin van de roman De procedure (1998). Met de lezer die zich na een dag vasten in koel, zuiver water heeft gebaad en zich vervolgens gehuld heeft in het allerfijnste, witte linnen gaat hij evenwel graag verder.

Mulisch is altijd een behoorlijk controversieel schrijver geweest. Naast een schare bewonderaars en exegeten die zijn werk doorvlooien op zoek naar alle mogelijke zinvolle verbanden, heeft hij altijd bijzonder fervente tegenstanders gehad. Daarbij is vaak meer de persoon Mulisch in het geding dan zijn werk. Ook De procedure heeft zeer tegenstrijdige reacties opgeroepen die gaan van 'brij die gewoon goelasj blijft' en 'zelfs te zwak voor een goed B-boek' (Max Pam in HP/De Tijd) tot een boek dat iedereen moet en kán lezen (Menno Schenke in Algemeen Dagblad). De meeste critici waren echter (zeer) positief en dat was ook de jury, die deze 'virtuoze, gedurfde en soms zelfs duizelingwekkende' roman van een schrijver, op wie 'de Nederlandse literatuur op een on-Nederlandse wijze trots mag zijn' bekroonde met de Libris Literatuur Prijs 1999. 'De procedure zit onvoorstelbaar veel ingewikkelder in elkaar dan ik het hier nu voorstel,' schreef Tom van Deel ter besluit van zijn recensie van een halve krantenpagina in Trouw. En hij vervolgde dat het een mirakel is dat Mulisch erin geslaagd is zoveel verschillende en gevarieerde gegevens bij elkaar te brengen 'in een overtuigende samenhang, die desondanks geheimzinnig genoeg blijft'.

Als de critici het over één ding eens zijn, is het dat de deze roman over de wetenschappelijk onderzoeker Victor Werker, die erin slaagt uit anorganische materie een primitieve levensvorm te creëren, en over de filosofisch aangelegde schrijver Kurt Netter wederom 'voer voor exegeten' is. Elementen uit onder meer de theologie en de alchimie, de microbiologie en de mystiek, de chemie en de filosofie zijn verweven met elementen uit zijn leven en werk. Reeds in Archibald Strohalm (1952), zijn eerste roman, was het scheppen van leven uit dode materie aan de orde. Daarop gewezen door Jacob Moerman in een interview voor de GPD-bladen, bleek Mulisch zich dat bij het schrijven niet gerealiseerd te hebben. Maar verbaasd was hij er niet over. 'Anders zou mijn werk geen eenheid zijn en geen oeuvre vormen.'

Het is maar een van de vele parallellen met zijn andere werk. In de meeste recensies wordt daarbij vooral gewezen op De ontdekking van de hemel (1992). Terwijl hij daarin, aldus Jeroen Vullings in De Standaard, zijn geloof beleed in de centrale positie van het woord, gaat hij in De procedure nog 'een sombere stap verder'. Waar God en zijn Woord zijn verdwenen, geeft de mens uit eigen beweging de taal en daarmee zijn ziel prijs. En voor deze overmoed zal hij zwaar worden gestraft.

Nu op de aarde wetenschap en techniek de wetten van Mozes hebben verdrongen, wordt in de hemel een plan gesmeed om het verbond tussen God en de mens weer ongedaan te maken. Het testimonium (de tien geboden) moet teruggebracht worden naar de hemel. Een engel zorgt ervoor dat er op aarde iemand geboren wordt om deze opdracht uit te voeren. Dat is, heel beknopt, de kern van De ontdekking van de hemel, dat bij verschijnen werd begroet als een 'totaalwerk' waarin filosofie, natuurkunde, wiskunde, getallenleer, linguïstiek, architectuur en in het bijzonder ook de kosmologie ingenieus zijn verbonden met de algemene en met Mulisch' persoonlijke geschiedenis. Voor die mythische samenhang vindt hij, zoals vaak in zijn werk, de inspiratie in de traditie van het hermetisme.

In de 900 pagina's en de 65 hoofdstukken van deze roman (hij werd gepubliceerd toen Mulisch 65 was) komen veel personages, motieven, gebeurtenissen en thema's uit zijn werk samen. 'Ik ben de Tweede Wereldoorlog,' schreef hij in het boek over de eerste twintig jaar van zijn leven, Mijn getijdenboek (1975). In De ontdekking van de hemel geeft hij deze woorden als het ware concreet gestalte. Eén detail slechts: Mulisch' alter ego, de sterrenkundige Max Delius, ontdekt dat de drie plaatsen die van belang zijn in de jeugd van zijn vader een gelijkbenige driehoek vormen. In het midden daarvan, exact op het snijpunt, ligt Auschwitz. Na de oorlog is Delius sr. geëxecuteerd omdat hij de Duitsers had verzocht zijn joodse vrouw weg te laten voeren. Ze was omgekomen in Auschwitz.

Ook wie zich niet wil verdiepen in meerdere betekenislagen en bovenal een spannend verhaal wil lezen, komt in deze roman aan zijn trekken. Hij leest bijzonder vlot en is zo opgezet dat de avonturen in de eerste betekenislaag, over de vriendschap tussen Max Delius en Onno Quist (in wie Harry Mulisch en Jan Hein Donner te herkennen zijn), al veel te overdenken bieden. Wie de roman wél zo goed mogelijk wil doorgronden, doet er goed aan het door Mulisch zelf gemaakte schema ervan te raadplegen dat is opgenomen in De onderkant van het tapijt : Harry Mulisch en zijn oeuvre 1952- 1992, het aan zijn werk gewijde Schrijversprentenboek.

Toen De ontdekking van de hemel in juli 1992 in Amsterdam werd gepresenteerd, kreeg Mulisch tegelijk het 500.000ste exemplaar van De aanslag (1982) uitgereikt. Tien jaar na publicatie was deze roman, die toen al in twintig talen was vertaald, een absolute klassieker over de oorlog geworden. Per toeval worden de leden van de Haarlemse familie Steenwijk betrokken bij een aanslag op een collaborerende politiechef. Bij wijze van represaille worden ze door de Duitsers meegenomen en later geliquideerd. Alleen van de twaalfjarige Anton wordt het leven gespaard. In vier verschillende episoden - in 1952 (de tijd van de Koreaanse oorlog), 1956 (de Hongaarse opstand), 1966 (de oorlog in Vietnam) en 1981 (de demonstratie in Amsterdam tegen kernenergie) - wordt Anton daarna met het gebeuren en met de schuldvraag die eraan verbonden is, geconfronteerd.

Hoe gevarieerd en veelzijdig het oeuvre van Mulisch ook is, het wezenlijke onderwerp is toch steeds Harry Mulisch zelf. Zoals de realiteit zich in zijn visie slechts laat kennen door het kunstwerk, zo geeft hij ook via zijn pen vorm aan zijn eigen leven. In Voer voor psychologen (1961) luidde het reeds: 'In eenzaamheid, zoals alle alchimisten, heb ik tenslotte mijn magnum opus gevonden. Ik schrijf. Ik schrijf als een alchimist. Ik doe en ik word, - en deze twee zijn hetzelfde ding.'

In zijn werk is dan ook een centrale rol voorbehouden aan het gebeuren dat hem meer dan wat ook als mens en als schrijver heeft gevormd: de Tweede Wereldoorlog en de nasleep ervan. Tijdens de oorlog was zijn vader, afkomstig uit Oostenrijk-Hongarije, directeur personeelszaken van een bankiershuis waar Nederlandse joden hun kostbaarheden moesten inleveren. In die hoedanigheid kon hij zijn joodse ex-vrouw en zijn zoon tegen deportatie beschermen. 'Mijzelf is dat eigenlijk pas duidelijk geworden na de oorlog.'

Gedurende de oorlog was de op 29 juli 1927 in Haarlem geboren Mulisch vooral 'erg jong', meer in de weer met chemie en occultisme dan met wat zich onder zijn ogen afspeelde. Pas later 'begon hij te begrijpen wat de oorlog was geweest, wat de bevrijding was geweest, en wat fascisme is. Alles kwam pas later.' Zijn eerste grote 'oorlogsroman' was Het stenen bruidsbed (1959), opgebouwd als een klassiek drama, over een Amerikaanse tandarts die in de jaren vijftig een congres bijwoont in Dresden, de stad die hij in 1945 zelf als boordschutter heeft gebombardeerd. Ook in de reportage De zaak 40/61 (1962) - over het proces tegen Adolf Eichmann - gaat het om vragen over schuld en morele verantwoordelijkheid. De toekomst van gisteren : protokol van een schrijverij (1972) is het verslag van een poging een roman te schrijven over een man die in een wereld waarin Duitsland de oorlog heeft gewonnen, een boek schrijft waarin Duitsland de oorlog heeft verloren. Voor een schrijver als Mulisch biedt zo'n Droste-effect uitgelezen mogelijkheden om het bijna tot cliché verworden thema van de relatie tussen werkelijkheid en kunst een nieuwe inkleuring te geven.

Dat heeft hij onder meer ook gedaan in de als een theaterstuk opgebouwde roman Hoogste tijd (1985), waarin een toneelstuk (Noodweer) wordt gerepeteerd waarin een toneelstuk (De storm van Shakespeare) wordt gerepeteerd en waarin het 'kunstmatig leven' van het theater en de werkelijkheid daarbuiten hoogst geraffineerd in elkaar grijpen. Een 78-jarige acteur die een acteur speelt die afscheid neemt van het theater met de rol van Prospero in Shakespeare's stuk, leeft zich gaandeweg zo in zijn rol in dat hij die acteur niet speelt maar echt wordt. Hij zal de première niet halen.

Hoogste tijd werd verfilmd door Frans Weisz met een sublieme Rijk de Gooijer in de hoofdrol. De film was, aldus Hans Beerekamp in NRC Handelsblad, 'de triomf van de ambachtelijke filmkunst, gecombineerd met een forse scheut liefde voor het vak van acteur'. Ook het verhaal De grens (1975) en de romans Twee vrouwen (1975) en De aanslag werden verfilmd. De verfilming van De aanslag door Fons Rademakers uit 1994 werd bekroond met de Oscar voor de beste buitenlandse film.

Tekst en copyright: Jef van Gool
Toon meer
Video

Video: Iris en Klaas Koppe

‘Ik ben zo onderhand de enige in Nederland die Twee vrouwen niet heeft gelezen,’ aldus Harry Mulisch. Als schrijver zal hij nooit weten wat de lezer ervaart wanneer die op bladzijde 20 is. De lezer weet niet wat er op de volgende 200 bladzijden, hij wel. ‘Ik kan het niet meer naïef lezen.’ Hij is een schrijver, geen lezer en al helemaal geen herlezer, ook niet van zijn eigen werk. Het ‘heel leesbare’ Twee vrouwen schreef hij toen het, na een aantal politieke boeken, weer mogelijk was om verhalen te vertellen.
Opnamedatum: 4 juli 2008.

Titels
De elementen (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-94-031-7580-5, 2019

Siegfried (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-6674-1, 2019, ... meer edities

Twee vrouwen (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-94-03-15650-7, 2019, ... meer edities

De aanslag (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-6372-6, 2017, ... meer edities

De ontdekking van de hemel (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-6615-4, 2017, ... meer edities

Paralipomena Orphica (Auteur)

B for Books, ISBN 978-90-851643-5-7, 2016

De aanslag (Auteur, Secundaire auteur)

Oog & Blik|De Bezige Bij, ISBN 978-90-5492-446-3, 2015

De ontdekking van Moskou (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-9696-0, 2015

De ontdekking van de hemel (Secundaire auteur)

Hummelinck Stuurman Theaterbureau, ISBN 978-94-913963-1-1, 2014

Tres fabellae (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-8658-9, 2014

Tres fabellae (Auteur)

ISBN 978-90-234-8878-1, 2014, E-book (ePUB)

Voer voor psychologen (Auteur)

ISBN 978-90-234-9172-9, 2014, E-book (ePUB)

Voer voor psychologen (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-9292-4, 2014

Het stenen bruidsbed (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-7682-5, 2013, ... meer edities

2 1991-1992 (Auteur)

ISBN 978-90-234-8101-0, 2012, E-book (ePUB)

De ontdekking van de hemel (Auteur)

ISBN 978-90-234-7489-0, 2012

De pupil (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-6809-7, 2012, ... meer edities

Logboek 1991-1992 (Auteur, Inleiding)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-2836-7, 2012

De procedure (Auteur)

ISBN 978-90-234-4769-6, 2011, E-book (ePUB)

De tijd zelf (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-7621-4, 2011, ... meer edities

El descubrimiento del cielo / The Discovery of Heaven (Auteur)

Spanish Pubs Llc, ISBN 978-84-8383-334-6, 2011

Ik heb nooit iets met leeftijd gehad (Co-auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-5894-4, 2011

Retrodisc (Secundaire auteur)

PixelPerfect Publications, ISBN -, 2011, CD Rom

The Discovery Of Heaven (Auteur)

Van Ditmar Boekenimport B.V., ISBN 978-0-241-95320-4, 2011

Tussen hamer en aambeeld (Auteur)

ISBN 978-94-90848-45-3, 2011, E-book (ePUB)

De aanslag (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-6634-5, 2010

De diamant (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-6704-5, 2010, ... meer edities

De procedure (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-6694-9, 2010, ... meer edities

De zaak 40/61 (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-6644-4, 2010, ... meer edities

De zaak 40/61 (Auteur)

ISBN 978-90-234-4861-7, 2010, E-book (ePUB)

Mijn getijdenboek (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-6714-4, 2010, ... meer edities

Opspraak (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-6249-1, 2010

Voer voor psychologen (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-5873-9, 2010, ... meer edities

De ontdekking van de hemel (Auteur)

ISBN 978-90-234-4398-8, 2009, E-book (ePUB)

Het stenen bruidsbed (Auteur)

ISBN 978-90-234-4838-9, 2009, E-book (ePUB)

Siegfried (Auteur)

ISBN 978-90-234-4878-5, 2009, E-book (ePUB)

Twee vrouwen (Auteur)

ISBN 978-90-234-4858-7, 2009, E-book (ePUB)

De compositie van de wereld (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-2821-3, 2008, ... meer edities

Harry Mulisch leest kind en kraai (Auteur)

HKM Literatuur, ISBN 978-90-811395-9-5, 2008, Compact disc

Het stenen bruidsbed (Auteur)

ISBN 978-90-8969-027-2, 2008

Twee vrouwen (Auteur)

De Bezige Bij audioboek, ISBN 978-90-234-3694-2, 2008, Compact disc

Twee vrouwen (Auteur)

Stichting CPNB, ISBN 978-90-5965-074-9, 2008

Twee vrouwen (Auteur)

Dedicon, ISBN -, 2008, Daisy-rom

Twee vrouwen (Secundaire auteur)

Dutch Filmworks, ISBN -, 2008, DVD Video

De Aanslag (Auteur)

ISBN 978-90-234-4378-0, 2007, E-book (ePUB)

De aanslag (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-2607-3, 2007, Compact disc

Onsterfelijk leven (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-2612-7, 2007

De aanslag (Auteur)

Paperview, ISBN 978-90-78432-25-8, 2006

De ontdekking van de hemel (Auteur)

HoorSpelFabriek, ISBN 978-90-77858-19-6, 2006, Compact disc

Het stenen bruidsbed (Auteur)

HoorSpelFabriek, ISBN 978-90-77858-14-1, 2006, Compact disc

Twee vrouwen (Auteur)

Meulenhoff Boekerij, ISBN 90-290-7655-0, 2005

Fons Rademakers (Secundaire auteur)

A-Film Home Entertainment, ISBN -, 2004, DVD Video

The Discovery of Heaven (Auteur)

Penguin Books UK, ISBN 0-14-027238-0, 2004

Midprice (Auteur)

ISBN 978-90-234-1086-7, 2003

Sigfrido (Auteur)

Tusquets, ISBN 978-84-8310-234-3, 2003

De elementen (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-0441-6, 2002, ... meer edities

De hond en de Duitse ziel (Auteur)

Uitgeverij Cossee, ISBN 90-5936-003-6, 2002

De verteller, of Een idioticon voor zegelbewaarders (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-0442-4, 2002, ... meer edities

Het voorbestemde toeval (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-0161-1, 2002

Hoogste tijd (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-0126-3, 2002, ... meer edities

Mijn getijdenboek 1927-1951. Zijn getijdenboek 1952-2002 (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-0538-2, 2002

Vonk (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-0440-8, 2002, ... meer edities

Het zwarte licht (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-6247-7, 2001, ... meer edities

Siegfried (Auteur)

Stichting Uitgeverij XL, ISBN 90-5542-777-2, 2001

Archibald Strohalm (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-3879-5, 2000, ... meer edities

De Schrijver (Secundaire auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-7053-2, 2000

De kamer (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-3883-3, 2000, ... meer edities

De verhalen (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-6216-5, 2000

Het stenen bruidsbed (Auteur)

ISBN -, 2000, Compact discs

Het theater, de brief en de waarheid (Auteur)

Stichting CPNB, ISBN 90-74336-99-X, 2000

Twee vrouwen (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-3881-7, 2000

De procedure (Auteur)

Stichting Uitgeverij XL, ISBN 90-5542-504-4, 1999

De zaak 40/61 (Auteur)

Singel Pockets, ISBN 90-413-7010-2, 1999

Het stenen bruidsbed (Auteur)

ISBN 90-234-3882-5, 1999, ... meer edities

Tussen hamer en aambeeld (Auteur)

Uitgeverij Conserve, ISBN 90-5429-121-4, 1999

Het zevende land (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-3792-6, 1998

Voer voor psychologen (Auteur)

Singel Pockets, ISBN 90-413-7009-9, 1998

Zielespiegel (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-3779-9, 1997

De oer-aanslag (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-3498-6, 1996

Bij gelegenheid (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-6184-3, 1995

Denkend aan Haarlem... (Tekst)

Gottmer Uitgevers Groep | Gottmer Publishing Group, ISBN 90-257-2680-1, 1995

Het zwarte licht (Auteur)

Stichting Uitgeverij XL, ISBN 90-5542-099-9, 1995

Vijf fabels (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-3545-1, 1995

Harry Mulisch, De aanslag (Secundaire auteur)

Walvaboek, ISBN 90-6675-651-9, 1994

Het beeld en de klok (Auteur)

Grote Letter Bibliotheek, ISBN 90-364-0067-8, 1994

Het stenen bruidsbed (Auteur)

Stichting Uitgeverij XL, ISBN 90-5542-016-6, 1994

Twee opgravingen (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-3371-8, 1994

Vergrote raadsels (Adviezen, Auteur)

Balans, ISBN 90-5018-248-8, 1994

De versierde mens (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-2417-4, 1993

Een spookgeschiedenis (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-3366-1, 1993

Het mirakel (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-6127-4, 1993

De pupil (Auteur)

Grote Letter Bibliotheek, ISBN 90-364-1150-5, 1992

De werken van Harry Mulisch (Secundaire auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-5320-4, 1992

Harry Mulisch leest (Auteur)

HKM Records, ISBN 90-5444-304-9, 1992, Compact disc, ... meer edities

Op de drempel van de geschiedenis (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-3255-X, 1992

De elementen (Auteur)

Grote Letter Bibliotheek, ISBN 90-364-0946-2, 1990

De zuilen van Hercules (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-3158-9, 1990, ... meer edities

Schetsen en tekeningen (Secundaire auteur)

De Beuk, ISBN 90-6975-161-5, 1990

Voorval (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-6115-0, 1990

De verteller verteld (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-3079-7, 1989, ... meer edities

Het beeld en de klok (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-6111-8, 1989

Literair Ibiza (Foto's)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-6005-267-6, 1989

Voorval (Auteur)

de Bijenkorf, ISBN 90-71442-22-5, 1989

Harry Mulisch, Hoogste tijd (Secundaire auteur)

Walva-Boek/Van Walraven, ISBN 90-6675-050-2, 1988

Het licht (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-5313-1, 1988

Oedipus als Freud (Auteur)

Uitgeverij Lemniscaat, ISBN 90-6069-706-5, 1988

Oude lucht (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-6099-5, 1988

Theater 1960-1977 (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-3043-8, 1988

Theater 1960-1977 (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-6101-0, 1988

De gedichten, 1974-1983 (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-4651-4, 1987, ... meer edities

De sprong der paarden en de zoete zee (Auteur)

Meulenhoff Boekerij, ISBN 90-280-6263-7, 1987

Grondslagen van de mythologie van het schrijverschap (Auteur)

Thoth, ISBN 90-6868-009-9, 1987

Oude lucht (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-0578-1, 1987

Woorden, woorden, woorden (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-5312-3, 1987

Aan het woord (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-0987-6, 1986

Bericht aan de rattenkoning (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-1021-1, 1986

De versierde mens (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-6097-9, 1986

De verteller, of Een idioticon voor zegelbewaarders (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-0571-4, 1986

De wijn is drinkbaar dank zij het glas (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-4626-7, 1986

Egyptisch (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-4631-3, 1985, ... meer edities

Hoogste tijd (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-6087-1, 1985, ... meer edities

Twee vrouwen (Auteur)

Grote Letter Bibliotheek, ISBN 90-364-0530-0, 1985

De aanslag (Auteur)

Grote Letter Bibliotheek, ISBN -, 1984

De toekomst van het boek (Secundaire auteur)

Joost Nijsen, ISBN 90-70630-06-0, 1984

Het Ene (Auteur)

Athenaeum-Polak & Van Gennep, ISBN 90-253-8132-4, 1984

Het boek (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-0878-0, 1984

Wij uiten wat wij voelen, niet wat past (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-0891-8, 1984

De gezochte spiegel (Auteur)

Bosch, ISBN 90-70087-10-3, 1983

De toekomst van gisteren (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-0409-2, 1983

Het seksuele bolwerk (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-1550-7, 1983

Twee vrouwen (Auteur)

Rotterdamse Kunststichting, ISBN -, 1983

Het woord bij de daad (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN -, 1968

Chantage op het leven (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-0170-4, 1953

4o 6i (Auteur)

ISBN 978-90-234-1004-1

Anekdoten rondom de dood (Auteur)

ISBN 978-90-234-1598-5

Archibald strohalm lrp (Auteur)

ISBN 978-90-234-0098-1

Chantage op het leven byreeks (Auteur)

ISBN 978-90-234-2146-7

DECOUVERTE DU CIEL (Auteur)

Gallimard, ISBN 978-2-07-041887-9

De verhalen 1947-1977 (Auteur)

ISBN 978-90-234-0585-6

Harry Mulisch leest 1 CD (Auteur)

Rubinstein, ISBN 978-90-476-0293-4, Compact disc

Het Schrijvers Mysterie (Auteur)

ISBN 978-90-8945-001-2

Ironische van de ironie (Auteur)

ISBN 978-90-223-0535-5

Israel is zelf een mens (Auteur)

ISBN 978-90-6019-097-5

Myn getydenboek (Auteur)

ISBN 978-90-6210-009-5

Oidipous oidipous (Auteur)

ISBN 978-90-234-5127-3

Ongewyzigde maar thans geh. wenken (Auteur)

ISBN 978-90-234-5281-2

Opus gran (Auteur)

ISBN 978-90-6169-175-4

Over de affaire padilla (Auteur)

ISBN 978-90-234-5122-8

Paniek der onschuld (Auteur)

ISBN 978-90-234-0680-8

Seksuele bolwerk (Auteur)

ISBN 978-90-234-6026-8

Seksuele bolwerk bb literair (Auteur)

ISBN 978-90-234-0457-6

Seksuele bolwerk ed. (Auteur)

ISBN 978-90-234-6028-2

Soep lepelen met een vork (Auteur)

ISBN 978-90-234-5132-7

Taal is een ei (Auteur)

ISBN 978-90-253-8111-0

Tanchelynn (Auteur)

ISBN 978-90-234-0224-4

Versierde mens (Auteur)

ISBN 978-90-253-0559-8

Verteller (Auteur)

ISBN 978-90-234-6043-5

Verteller idioticon v. zegelbewaarders (Auteur)

ISBN 978-90-234-0370-8

Verteller verteld (Auteur)

ISBN 978-90-234-5115-0

Volk en vaderliefde (Auteur)

ISBN 978-90-234-0512-2

Wat gebeurde er met srg massuro darp. (Auteur)

ISBN 978-90-234-4003-1

Wat poezie is (Auteur)

ISBN 978-90-253-8106-6

Wenken voor de jongste dag (Auteur)

ISBN 978-90-234-0241-1

Wijn is drinkbaar dankzij het glas (Auteur)

ISBN 978-90-234-4504-3

Woord by de daad (Auteur)

ISBN 978-90-234-5056-6

Toon meer
LiTTerair
Nieuws
Toon meer
Literaire Prijzen
Toon meer
Literaire excursies
Relevante links
Algemeen
Bij het overlijden van Harry Mulisch / Algemeen
Bij het overlijden van Harry Mulisch / Radio en televisie / Websites
Bij het overlijden van Harry Mulisch / Dag- en weekbladen
Herdenking en begrafenis
Nederland Leest Twee vrouwen
Interviews
Foto's
Boekverslagen
De aanslag
archibald strohalm
The Discovery of Heaven (film)
Hoogste tijd
Mijn getijdenboek 1927-1951 / Zijn getijdenboek 1952-2002
De ontdekking van de hemel
De procedure
De romans
Het seksuele bolwerk
Siegfried
Het stenen bruidsbed
Het theater, de brief en de waarheid
De toekomst van gisteren
Twee vrouwen
Vonk
Wat poëzie is
De zaak 40/61
Het zevende land
Alles is altijd uit de bijbel (door Peter Henk Steenhuis)
De hond en de Duitse ziel (door Christoph Buchwald)
De Herenclub (door Max Pam)
Aanvullende bronnen
Delen