Foto: Iris Koppe
Foto: Iris Koppe
J.A. Brongers
Volledige naam:
Johannes Ayolt Brongers
Geboren:
op 27 maart 1933, te Den Haag ('s-Gravenhage)
Video

Video: Iris Koppe en Bart Voorsluis

Ayolt Brongers heeft de liefde voor het boek van huis uit meegekregen. Zijn grootvader kocht veel boeken, net als zijn vader en een van zijn ooms. Het was dus vanzelfsprekend dat ook hij iets met boeken ging doen. Wel verzamelt hij op een iets systematischer en deels ook megalomaner manier dan zij hebben gedaan. Begonnen op zijn twaalfde, heeft hij nu, 65 jaar later, dertienhonderd meter boek in huis, zo’n 80.000 exemplaren.
Zijn collectie gaat van theologie tot wiskunde, van linguïstiek tot geneeskunde, en dan met name de geschiedenis van die vakken. Niet alles wat in een boek staat, hoef je te weten, als je maar weet wat er in staat. Dan weet je, als je het nodig hebt, welk boek je moet pakken. Het gaat meer om vorming dan om het reproduceren van weetjes. Dan heb je ook aanknopingspunten voor het contact met een heleboel mensen.
Brongers heeft scheikunde gestudeerd en bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort jarenlang leiding gegeven aan de natuurwetenschappelijke afdeling. Zelf heeft hij er zich onder meer beziggehouden met kwantitatieve vraagstukken als bevolkingsdichtheden in de prehistorie. Zijn liefde voor het boek heeft hem er tevens toe gebracht Boekwoorden woordenboek te maken, waarin hij een grote hoeveelheid disparate kennis over het boek in Nederland bij elkaar heeft gebracht.
Opname: Amersfoort, 1 augustus 2014.

Opnamedatum: 01-08-2014

Titels
De intocht van de sport in Nederland (Auteur)

Brave New Books, ISBN 978-94-021-9561-3, 2019

Boekwoorden woordenboek (Auteur)

Bekking & Blitz, ISBN 978-90-6109-340-4, 2011

Boekwoorden woordenboek (Auteur)

De Buitenkant, ISBN 90-70386-76-3, 1996

Abecedarium voor de boekensneuper (Auteur)

Bekking, ISBN 90-6109-199-3, 1989

Een vroeg begin van de moderne archeologie (Auteur)

ISBN 978-90-5799-041-0

Historische Encyclopedie van Amersfoort (Auteur)

ISBN 978-90-803027-2-3

Oorbare zaken (Auteur)

ISBN 978-90-803770-1-1

Wie is wie in archeologie (Auteur)

ISBN 978-90-5799-068-7

Toon meer
Relevante links
Boekwoorden woordenboek
Delen