John Clare
Geboren:
tussen 13 en 31 juli 1793, te Helpston
Nationaliteit (geboorte):
Overleden:
op 20 mei 1864, te Northampton
Titels
'k Verlangde vaak in mijn voortdurend zwerven (Auteur)

Wagner & Van Santen, ISBN 90-803333-8-7, 1998

Literaire excursies
Delen