Reindert Groot
Titels
Vincent van Gogh over Amsterdam (Auteur)

Thoth, ISBN 90-6868-336-5, 2003

Vincent van Gogh in Amsterdam (Auteur, Foto's, Tekst)

Stadsuitgeverij Amsterdam, ISBN 90-6274-045-6, 1990

Sporen van de Compagnie (Foto's)

De Bataafsche Leeuw, ISBN 90-6707-169-2, 1988

Delen