Herman de Coninck
Herman de Coninck (Mechelen, 1944 – Lissabon, 1997) was Vlaanderens meest gelezen dichter. Hij was ook essayist, journalist en hoofdredacteur van het literair-culturele tijdschrift Nieuw Wereldtijdschrift. Tijdens zijn leven verscheen er al een verzamelbundel, Onbegonnen werk : gedichten 1964-1982, waarna nog vier bundels volgden: De hectaren van het geheugen, Enkelvoud, Schoolslag en het postume Vingerafdrukken. Als dichter, poëzierecensent voor de krant De Morgen en als invloedrijk essayist – met bundels als De flaptekstlezer, Intimiteit onder de melkweg en De vliegende Keeper - wist hij een belangrijke stempel op de poëzie in Vlaanderen te drukken. In zijn essays verdedigt hij gedichten die hem lief zijn in een overtuigende, met argumenten beklede en duidelijke stijl die de zaak van de poëzie vooruithelpt.

Toegankelijkheid
Herman de Coninck maakte de poëzie voor veel lezers toegankelijk. Vanaf zijn debuut in 1969 met De lenige liefde excelleren zijn gedichten in relativering, lichte ironie en hun grote toegankelijkheid. Gewone onderwerpen als voetbal, wielrennen en ondergoed kregen van hem een plaats in gedichten in parlando-stijl.

Sober, haast tastbaar
Dat maakte van De Coninck een van de dragers van een nieuw-realisme, een poëziestroming die de experimentele schriftuur in vraag stelde en op zijn poëzie een etiket kleefde dat op geen enkele manier de lading nog dekt. In latere bundels ontroert hij zijn lezers met sobere, haast tastbare verzen die eenvoud steeds doen omslaan in complexiteit.

Belangstelling voor de vorm
Onder die ogenschijnlijke eenvoud van de rake formulering gaat echter een grote belangstelling voor de vorm van het gedicht schuil. Treffend zijn bijvoorbeeld de vele gedichten waarin de vergelijking uitgerekt en ten top gedreven wordt:

Zoals dit eiland van de meeuwen
is en de meeuwen van hun krijsen
en hun krijsen van de wind
en de wind van niemand,

zo is dit eiland van de meeuwen en de meeuwen van hun krijsen
en hun krijsen van de wind
en de wind van niemand.


Klassiekers
De gedichten bevat alle bundels die De Coninck publiceerde, aangevuld met een afdeling verspreide gedichten en vertalingen en een keuze uit de nagelaten gedichten. De Coninck heeft heel wat gedichten geschreven die inmiddels de status van een klassieker hebben verworven. Deze verzamelbundel is dan ook een must have voor elke bibliotheek.

Tekst: Patrick Peeters
Foto: Klaas Koppe

De bundel De gedichten (De Arbeiderspers, 2014)
Deze uitgave bevat alle gedichten van Herman de Coninck die tijdens zijn leven zijn gepubliceerd of door hem voor publicatie waren bestemd, aangevuld met een beperkte selectie uit het nagelaten werk.

Allereerst zijn daar de gedichten die in reguliere dichtbundels zijn verschenen, van De lenige liefde tot en met Vingerafdrukken. Deze worden gevolgd door een keuze uit het nagelaten werk, alle verspreid gepubliceerde gedichten (in tijdschriften, bibliofiele uitgaven enzovoort) en de verspreide vertalingen. Voorts is er een nawoord met tekstverantwoording en een register op titels en eerste regels.

De gedichten is met meer dan 50.000 verkochte exemplaren een van de best verkochte bundels in het Nederlandse taalgebied. Het is het klare bewijs voor het feit dat Herman de Coninck nog altijd een geliefde en veelgelezen dichter is.

Een gedicht uit De gedichten


Poëzie

Zoals je tegen een ziek dochtertje zegt:
mijn miniatuurmensje, mijn zelfgemaakt
verdrietje, en het helpt niet;
zoals je een hand op haar hete voorhoofdje
legt, zo dun als sneeuw gaat liggen,
en het helpt niet:

zo helpt poëzie.


Video's

Naar de overzichtspagina

Delen